Więcej miejsc postojowych

1964
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Sylwia Lacek
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
500 000 zł
Kategoria
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada uporządkowanie istniejących i wyznaczenie nowych miejsc postojowych na Wrzecionie, z zastosowaniem eko kratek parkingowych, tak by rozwiązać problem braku miejsc postojowych przy jednoczesnym zachowaniu zieleni.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Wrzeciono, ul. Przy Agorze

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada uporządkowanie istniejących i wyznaczenie nowych miejsc postojowych na Wrzecionie, z zastosowaniem eko kratek parkingowych, tak by rozwiązać problem braku miejsc postojowych przy jednoczesnym zachowaniu zieleni.
Opis projektu
Wrzeciono zmaga się dużym problemem, jakim jest brak miejsc postojowych. Samochody wypełniają ulice i trawniki osiedla. Projekt zakłada uporządkowanie istniejących oraz wyznaczenie nowych miejsc postojowych na Wrzecionie. Całość z zastosowaniem eko kratek parkingowych - ekologicznej, ekonomicznej i estetycznej alternatywy dla ciężkich krat betonowych lub powierzchni z kostki. Dzięki ażurowym kratkom z tworzywa jesteśmy w stanie zachować prawie 90% powierzchni biologicznie czynnej, jednocześnie użytkując dany obszar jako parking.

Lokalizacje zostaną wskazane po szczegółowej analizie terenu z pracownikami Wydziału Infrastruktury. Do rozważenia rejon ul. Wrzeciono 20, 28, 30, 32, 34, 36 oraz Przy Agorze 8, 10, 14, 14A, 16, 16A, 18, 18A, 20, co pozwoliłoby uzyskać blisko 200 miejsc postojowych. Na etapie weryfikacji projektu urząd powinien skonsultować proponowane lokalizacje z okolicznymi wspólnotami mieszkaniowymi.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Wrzeciono zmaga się dużym problemem, jakim jest brak miejsc parkingowych.

Charakterystyka

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
500 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
1) Wyznaczenie miejsc postojowych kosztem zieleni jest sprzeczne ze Strategią rozwoju m.st. Warszawy. Zgodnie z opinią Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy „wyznaczanie dodatkowych miejsc w liniach rozgraniczających dróg publicznych wiązałoby się to z utwardzeniem części pasów zieleni i co za tym idzie - zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej. W sytuacji coraz większych i częstszych problemów związanych z retencją wody (występowanie susz i deszczów nawalnych), miasto nie może sobie na to pozwolić bez uzasadnionej przyczyny”.
2) Zastosowanie ekokraty jest niezgodne ze standardami projektowymi i wykonawczymi infrastruktury dla pieszych w m.st. Warszawie.
3) W zakresie ul. Wrzeciono projekt został negatywnie zaopiniowany przez Urząd Dzielnicy jako niezgodny z planem zagospodarowania przestrzennego: „W miejscach, w których MPZP trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od węzła Trasy N-S do ul. Marymonckiej (Uchwała nr LXXII/1863/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. par. 63 pkt. 2 ppkt. 6) dopuszcza wyznaczenie miejsc postojowych oraz pozwala na to ustawa Prawo o ruchu drogowym na ul. Wrzeciono na odcinku od ul. Przy Agorze do ul. Balcerzaka miejsca takie są już wyznaczone.
4) Zarząd Zieleni m. st. Warszawy nie wyraził zgody na zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej kosztem budowy nowych miejsc postojowych.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Tak zwane eko-kratki TO NIE JEST zieleń - to zwykłe manipulowanie statystykami, które pozwala na likwidację trawników oraz innych nasadzeń, które mogą funkcjonować na normalnym terenie zielonym. Dających ulgę chociażby podczas upałów w odróżnieniu od terenu tylko na papierze "zielonego" a de facto ciągle zastawionego samochodami.

  Dodatkowo podczas wyznaczania jakichkolwiek nowych miejsc postojowych ustawodawca przewidział, że ich część obligatoryjnie musi zostać przeznaczona na miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Te nie tylko muszą być koloru niebieskiego, ale również kratka jest najbardziej niekomfortową nawierzchnią, która dla osób mających problem z poruszaniem stanowi spore utrudnienie.
  Wojciech Zawiliński  26.01.2021 23:42
 • Budowa nowych miejsc postojowych przy nasileniu ruchu samochodowego raczej nie rozwiąże efektywnie problemu dzikiego parkowania, ani też nie wydaje się był długofalowym sposobem na rozwiązanie dostępności parkingów dla mieszkańców. Bielany potrzebują Strefy Płatnego Parkowania, która opłatami skutecznie zniechęci większość dziko parkujących, i tym samym zwiększy liczbę legalnych miejsc dla mieszkańców. Na Pradze mieszkańcy bardzo sobie chwalą komfort życia po utworzeniu SPP. https://www.facebook.com/PorozumienieDlaPragi/posts/2686379814953703 Post napisali społecznicy, więc nie ma mowy o żadnej urzędowej propagandzie. Pozdrawiam
  Mieszkaniec16906  27.01.2021 18:02
  • Mieszkanka chyba nie czytała komentarzy pod podanym linkiem - większość narzeka na system płatnego parkowania, który nie poprawił parkowania - a nawet pogorszył parkowanie.

   Poza nabijaniem kasy miastu żadnych korzyści z tego nie ma - jeszcze jeden dodatkowy podatek, ale robi się mieszkańcom wodę z mózgu, że jak będzie strefa płatnego parkowania, to będzie super - nagle poprawi się parkowanie. Nic podobnego.

   Ale jak już ta strefa zostanie wprowadzona to powrotu do normalności już nie będzie.

   ====
   Mieszkaniec16869  14.02.2021 22:26
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany