Rowerowa Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie

1875
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
1 095 500 zł
Kategoria
  • edukacja
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 2188 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Drogi rowerowe na Ursynowie są bardzo intensywnie wykorzystywane - ale wiele z nich się po prostu rozlatuje. Dziury w nawierzchni, wypadające kostki brukowe, nierówności - od lat nieremontowane szlaki proszą się o modernizację (bowiem czasami trzeba miejscowo zmienić ich geometrię, by były wygodniejsze i bezpieczniejsze).

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
26.09.2022 10:08

Została wyremontowana droga dla rowerów na ul. Rosoła na odcinku ul. Mandarynki 6 - ul. Belgradzka, postępowanie przetargowe dla drugiego odcinka na ul. Rosoła (ul. Belgradzka – ul. Przy Bażantarni) z terminem składnia do 20 września zostało zakończone i jest rozstrzygane w kierunku wyboru wykonawcy. W zakresie cześci realizowanej przez UD Ursynów (ul. Przy Bażantarni odc. ul. Stryjeńskich - ul. Telekiego), w kwietniu 2022 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania, w lipcu 2022 r. odebrano wykonaną dokumentację projektową, w sierpniu 2022 r. dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy robót, postępowanie nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert. 

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Dróg Miejskich

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Rosoła (Belgradzka - Przy Bażantarnii)
ul Rosoła (Mandarynki 6-Belgradzka)
ul. Przy Bażantarni (Stryjeńskich - Telekiego)
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Drogi rowerowe na Ursynowie są bardzo intensywnie wykorzystywane - ale wiele z nich się po prostu rozlatuje. Dziury w nawierzchni, wypadające kostki brukowe, nierówności - od lat nieremontowane szlaki proszą się o modernizację (bowiem czasami trzeba miejscowo zmienić ich geometrię, by były wygodniejsze i bezpieczniejsze).
Opis projektu
Projekt przewiduje modernizację dróg dla rowerów (na niektórych fragmentach ciągów pieszo-rowerowych) przede wszystkim w zakresie naprawy nawierzchni, na niektórych odcinkach także korekt geometrii (przebiegu) drogi dla rowerów.
Całkowity budżet projektu wykracza poza ramy określone w Budżecie Obywatelskim. W ramach projektu w roku 2022 przewidziana jest realizacja tych odcinków, które przejdą dalszą weryfikację i będą możliwe do zrealizowania w ramach dostępnych środków.
Projekt obejmuje następujące odcinki:
ul. Rosoła, odcinek Belgradzka – Przy Bażantarni (ok. 360 m, pożądane zmiany geometrii)
ul. Rosoła, odcinek Mandarynki 6 - Belgradzka
ul. Przy Bażantarni, odcinek Stryjeńskich – Telekiego – ok. 100 m
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Stan techniczny dróg dla rowerów w wielu lokalizacjach jest bardzo zły lub szybko się pogarsza, a popularność rowerów jako środka transportu wzrasta z roku na rok. Projekt a na celu poprawę jakości dróg dla rowerów, bezpieczeństwa ich użytkowników i ograniczenie kosztów utrzymania.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
d) ul. Rosoła, odcinek Belgradzka – Przy Bażantarni (ok. 360 m, pożądane zmiany geometrii)
Szacunkowy koszt: 360 m*2,5 m*400 zł/m2 = 360000 zł
Projekt Stałej Organizacji Ruchu: 5 000 zł
Projekt Czasowej Organizacji ruchu: 2 500 zł
Projekt budowlany: 5 000 zł
Razem 372 500 zł
e) ul Rosoła Mandarynki 6 - Belgradzka
340 m x 2,5 m = 340 000
chodnik 340 m x 2 = 272 000
razem 612 000 zł
g) ul. Przy Bażantarni, odcinek Stryjeńskich – Telekiego – ok. 100 m
Szacunkowy koszt: 100 m*2,5 m*400 zł/m2 = 111 000 zł

Razem 1 095 500 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 095 500,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Modernizacja ścieżek rowerowych poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Remont chodnika zapewni komfort użytkowania pieszych

Modyfikacje

26.04.2021 14:49
Zarząd Dróg Miejskich
26.04.2021 16:26
Zarząd Dróg Miejskich
26.04.2021 16:27
Zarząd Dróg Miejskich
06.05.2021 12:40
Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich
06.05.2021 12:42
Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich
01.06.2021 16:03
Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany