Wsparcie psychologiczne dla osób dotkniętych brakiem dostępu do kultury i sztuki na skutek pandemii Covid-19

1886
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Mieszkanka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
400 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Ograniczenia wynikające z obostrzeń epidemicznych niestety niosą za sobą przykre konsekwencje odcięcia od zainteresowań i pasji, co niewątpliwie wpływa na kondycje psychiczną dzieci, młodzieży i dorosłych i powoduje negatywne konsekwencje oraz demotywuje.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt obejmuje całą Warszawę.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Ograniczenia wynikające z obostrzeń epidemicznych niestety niosą za sobą przykre konsekwencje odcięcia od zainteresowań i pasji, co niewątpliwie wpływa na kondycje psychiczną dzieci, młodzieży i dorosłych i powoduje negatywne konsekwencje oraz demotywuje.
Opis projektu
Pomimo postępującego rozwoju kultury cyfrowej, cyfryzacji życia społecznego i tego jak zmienia się sama kultura i jej odbiór, człowiek nadal potrzebuje i poszukuje przestrzeni, gdzie mógłby stworzyć coś z innymi. Szczególnie widoczne jest to w miejscach, gdzie lokalne centra życia kulturalnego czy domy kultury stają się miejscem integracji wielu pokoleń.

Obserwuje się powrót do analogowych, tradycyjnych metod chociażby fotografowania, wspólnego śpiewania, powrót do szydełkowania, majsterkowania. Ci, których wirtualny świat zmęczył, wychodzą na nowo szukać tradycji, twórczego dialogu. Jak pisze Olga Marcinkiewicz (raport „Po co nam centra kultury” wydanym przez Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy) podstawową rolą domów, centrów kultury i ich misją publiczną na najbliższe 10 lat powinna być zdecydowanie edukacja kulturalna i edukowanie do różnorodnych form uczestnictwa w kulturze.

Aspekt edukacyjny i sposób zorganizowania placówek staje się szczególnie ważny teraz, w czasach pandemii. Obnażyła ona pewną słabość systemu kształcenia nieformalnego, o charakterze artystycznym/kulturalnym, pozbawiając wiele grup odbiorców oferty kulturalnej -zajęć muzycznych, tanecznych, teatralnych dostępu do nich lub znacznie je ograniczając.

Ograniczenia wynikające z obostrzeń epidemicznych niestety niosą za sobą przykre konsekwencje odcięcia od zainteresowań i pasji, co niewątpliwie wpływa na kondycje psychiczną dzieci, młodzieży i dorosłych i powoduje negatywne konsekwencje oraz demotywuje.

Z analizy wynika, że problem dotyczy wszystkich ośrodków i wszystkich grup wiekowych. Ograniczona liczba personelu, nakłady finansowe i wyposażenie w sprzęt informatyczny powodują, że zajęcia artystyczne są odwoływane i wstrzymywane - w ograniczonym stopniu kontynuuje się je w sposób zdalny/on-line.

Biorąc pod uwagę konieczność uczestniczenia w nauczaniu zdalnym, odizolowanie od rówieśników, a także trudną sytuację w kraju, która niewątpliwie wpływa na sytuację rodzinną, konieczne jest udzielenie pomocy, tak aby osoby pozbawione kontaktu z kulturą mogły powrócić do normalnego życia i do swoich pasji.

Przedmiotowy projekt próbuje odpowiedzieć na wskazane problemy.
Celem projektu jest wsparcie psychologiczne rozwoju kompetencji artystycznych poprzez przeprowadzenie cyklu warsztatów artystyczno-psychologicznych.

Warsztatami objęte zostaną zarówno grupy młodzieżowe jak i dorośli.

Celem samych zajęć jest nie tylko rozmowa o trudnej sytuacji pandemicznej i jej wpływie na kondycję psychiczną u osób pozbawionych kontaktu ze sztuką, lecz także zajęcia warsztatowe mają na celu wsparcie uczestników w podejmowaniu decyzji dotyczących ich przyszłości, wzmacnianie poczucia własnej wartości i sprawczości, a także przekonanie o tym, że realizacja nawet najtrudniejszych wyzwań jest możliwa.

Warsztaty mają za zadanie motywować i budować wiarę we własne siły, ale i pomóc we wzmocnieniu poczucia, że kultura i sztuka jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego.

Rezultatami projektu będą:

- wzrost motywacji wśród uczestników zajęć do kontynuowania swoich pasji związanych z kulturą i sztuką
- pobudzenie kreatywności poprzez udział w specjalnie sprofilowanych zajęciach warsztatowych
- zainicjowanie dialogu o trudnościach w funkcjonowaniu w kulturze w okresie pandemicznym.

Projekt adresowany będzie do różnych grup społecznych skupionych wokół zajęć kulturalno-artystycznych oraz uczniów i studentów kierunków artystycznych, którzy w szczególności wiązali swoją przyszłość ze sztuką i kulturą, a którzy poprzez sytuację pandemiczną są w kryzysie psychologicznym i muszą na nowo zrewidować swoje życiowe wybory i cele zawodowe. Odbyte warsztaty pomogą im w podjęciu decyzji odnośnie własnej przyszłości artystycznej.
Elementy składowe zadania projektu:

Zadanie 1 Przygotowanie merytoryczne warsztatów i rekrutacja do projektu

W ramach zadania przygotowana zostanie szczegółowa oferta warsztatów i rozesłana do ośrodków i domów kultury a także szkół i uczelni o profilach artystycznych.

Zadanie 2 Przeprowadzenie cyklu warsztatów

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu warsztatów w formie on-line (za pomocą wybranej platformy zoom/Teems/Google Meet/Skype) albo stacjonarnie.

Odbędzie się łącznie do 10 spotkań, trwających około 2 godzin każde w grupie z udziałem do 15 osób. Zajęcia realizowane będą metodami aktywizującymi uczestników, a prowadząca zapewni odpowiedni dobór metod pracy dostosowany do grupy wiekowej i potrzeb uczestników.

W warsztatach może wziąć udział ok. 300 uczestników. Uczestnikiem warsztatów będzie mogła być osoba, która zostanie zakwalifikowana po wypełnieniu ankiety/testu kwalifikacyjnego

Koszt realizacji projektu:
Przeprowadzenie warsztatów dla 300 osób kwota łączna 400 000 zł.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Po zrealizowaniu projektu oczekiwanymi efektami są:
- wzrost motywacji wśród uczestników zajęć do kontynuowania swoich pasji związanych z kulturą i sztuką
- pobudzenie kreatywności poprzez udział w specjalnie sprofilowanych zajęciach warsztatowych
- zainicjowanie dialogu o trudnościach w funkcjonowaniu w kulturze w okresie pandemicznym.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
400000 = 300 * 1333,33 zł (koszt za osobę)
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
400 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Wzmocnienie samooceny osób, które interesują się kulturą i sztuką. Przeciwdziałanie skutkom w obszarze zdrowia psychicznego wywołanym ograniczeniem możliwości realizacji zainteresowań i pasji.

Modyfikacje

28.04.2021 09:24
Wydział Zdrowia Publicznego w Biurze Polityki Zdrowotnej
29.04.2021 10:21
Wydział Zdrowia Publicznego w Biurze Polityki Zdrowotnej
01.06.2021 13:32
Koordynator w Biurze Polityki Zdrowotnej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • tak jak w projekcie nr 11 - Widzimy tu całą współczesną "medycynę" w pigułce - nie walka z przyczyną, tylko maskowanie objawów. Zamiast likwidować lockdown, to proponowane są półśrodki. Słaby projekt. Dobry projekt to byłoby zebranie naukowych dowodów na to że lockdown niczemu i nikomu nie pomógł, a za to wielu zaszkodził. To byłaby siła argumentów dla rządzących, przeciwko przyczynie. Chyba tak lepiej niż wtedy, kiedy w końcu do rządzących przemówi argument siły?
    Mieszkaniec21462  16.06.2021 10:39
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany