Budujmy ścieżki rowerowe i spacerowe między dzielnicami Warszawy

1963
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
290 000 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • nowoczesna infrastruktura
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Celem serii projektów jest zwiększanie sieci połączeń rowerowych między dzielnicami, a w tym roku proponowany jest pierwsza realizacja - połączenia między Ursynowem a Wilanowem i Mokotowem, które fizycznie oddzielone Skarpą Warszawską (Ursynowską) mają bardzo mało połączeń drogowych (obecnie tylko dwa), a zwłaszcza rowerowych i spacerowych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Pierwszy z serii Projektów dotyczy realizacji połączenia Ursynowa z Wilanowem i Mokotowem, dokładnie u zbiegu tych trzech dzielnic - wykonanie połączenia pieszo-rowerowego poprzez Skarpę Ursynowską urokliwym wąwozem biegnącym wzdłuż ul. Arbuzowej.
Obecnie sytuacja bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych jest tutaj niezwykle zagrożona przez rozpędzone liczne samochody jadące wspólnym dla wszystkich uczestników ruchu jednym pasem jezdni.
działki drogowe (obręb 1-10-05): 59/4, 59/5, 59/6, (obręb 1-10-13): 1/3

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem serii projektów jest zwiększanie sieci połączeń rowerowych między dzielnicami, a w tym roku proponowany jest pierwsza realizacja - połączenia między Ursynowem a Wilanowem i Mokotowem, które fizycznie oddzielone Skarpą Warszawską (Ursynowską) mają bardzo mało połączeń drogowych (obecnie tylko dwa), a zwłaszcza rowerowych i spacerowych.
Opis projektu
Pomiędzy niektórymi sąsiadującymi dzielnicami Warszawy istnieje tak naprawdę zaskakująco mało bezpiecznych połączeń rowerowych oraz ścieżek dla pieszych.

Istotą projektu jest zwiększanie bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych zwłaszcza w tych obszarach, w których brakuje połączeń między dzielnicami,

Przykładem może być przeprawa przez urokliwą i niespotykaną w innych miastach, choć niełatwą do pokonania, Skarpę Pradoliny Wisły ciągnąca się od południa do północy Warszawy (zwana Skarpą Warszawską). W rezultacie jednak pomiędzy sąsiadującymi ze sobą dzielnicami istnieje niezwykle mało przepraw rowerowych i ścieżek spacerowych.

Pierwszy z serii Projektów dotyczy realizacji połączenia Ursynowa z Wilanowem i Mokotowem, dokładnie u zbiegu tych trzech dzielnic - wykonanie połączenia pieszo-rowerowego poprzez Skarpę Ursynowską urokliwym wąwozem biegnącym wzdłuż ul. Arbuzowej.


Tegoroczny projekt dotyczy wykonania asfaltowego ciągu pieszo-rowerowego na kluczowym odcinku ul. Arbuzowej o długości 350 m (i szerokości 2,5m, z obrzeżami): od ostatnich zabudowań do Potoku Służewieckiego. Z powodu gęstych zarośli i braku pobocza piesi i rowerzyści stają się widoczni dla mijających ich kierowców często dopiero w ostatniej chwili. Dzielnica Ursynów, na wniosek mieszkańców, przymierza się w tym roku do realizacji drugiego (wyższego) odcinka ścieżki pieszo-rowerowej (od ul. Nowoursynowskiej, na której są ścieżki rowerowe)— zatem w przypadku powodzenia w głosowaniu tego Projektu cały odcinek połaczenia przez Skarpę Ursynowa, Wilanowa i Mokotowa, mógłby zostać zrealizowany.

Wzdłuż całego tego odcinka ul. Arbuzowej znajduje się rezerwa terenu miejskiego umożliwiająca wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej.
Projekt zakłada wycięcie zarośli znajdujących się na przebiegu ścieżki, i zachowanie większych drzew, w miarę możliwości projektowych i zapewnienia bezpieczeństwa, z jednoczesnym wykonaniem niezbędnych ominięć lub zawężeń (ścieżki lub jezdni), a w ostateczności wykonanie wycinki w pasie drogowym.

KOSZTORYS:
Wykonanie dokumentacji projektowej i powykonawczej 30.000 zł
Realizacja podbudowy i nawierzchni asfaltowej z obrzeżami (szacunek 300 zł/m2) ~350 mb x 2,5m szerokości = ~260.000 zł

Razem: 290.000 zł

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W tym miejscu jest tylko jeden pas jezdni wspólny dla samochodów, rowerów i pieszych, brak jest tutaj także pobocza. Jest to niezwykle niebezpieczne dla pieszych i rowerzystów, gdyż kierowcy rozpędzając się podczas zjazdu z wysokiej i ostrej skarpy nie mogą bezpiecznie mijać innych użytkowników ruchu, podjeżdżają niezwykle blisko pieszych oraz rowerzystów i często wręcz wymuszają konieczność odskakiwania przez nich na zarośnięte pobocze.

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
290 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
1. Istniejąca szerokość pasa terenu dostępnego pod drogę jest zmienna i ogranicza się do ok. 7-9 metrów. Jest to szerokość niewystarczająca aby wybudować osobną drogę rowerową obok jezdni.
2. Projekt jest niezgodny ze „Standardami projektowymi i wykonawczymi dla systemu rowerowego m.st. Warszawy”, przyjętym zarządzeniem prezydenta m.st. Warszawy nr 5523/2010. Na drodze o charakterze lokalnym, o niewielkim natężeniu ruchu, nie powinno się budować wydzielonej infrastruktury dla rowerów. Należy dążyć do integracji rowerów i samochodów w jednej przestrzeni ulicy, np. poprzez uspokojenie ruchu. Na ul. Arbuzowej ruch jest uspokojony przez progi zwalniające. Ponadto, proponowana droga dla rowerów nie miałaby ciągłości, zmuszając rowerzystę do włączania się do ruchu na każdym końcu. W efekcie budowa drogi dla rowerów stanowiłaby pogorszenie warunków ruchu rowerów na tej ulicy.
3. W przypadku chęci wybudowania samego chodnika, jego szerokość zgodnie z przepisami powinna wynosić min. 2 metry (bez wliczania krawężnika i obrzeża). Niestety na całej długości nie ma możliwości przeprowadzenia chodnika w sposób ciągły ze względu na drzewa rosnące w poboczach (i przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania terenu do zachowania). Całkowita długość chodnika to 354 m - na tym odcinku chodnik miałby 3-4 przerwy na długości od 5 do 20 m, co byłoby niebezpieczne dla pieszych. W przypadku realizacji chodnika niezbędna byłaby również wycinka krzewów.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany