Odbetonowanie Piasków

1996
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Mariusz Kalist
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
500 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada zerwanie asfaltowej nawierzchni, położonej jeszcze w poprzedniej epoce, o wątpliwych walorach estetycznych i użytkowych, celem zwiększenia obszarów zielonych, zakwieconych, przyjaznych dla człowieka i natury, a dzięki temu zwiększających absorbcję wody opadowej przez ziemie co zapobiegać ma zjawisku suszy, wysychania gleb i wód gruntowych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
obręb 70601, nr działki 45
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Okrągły plac pomiędzy blokami
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada zerwanie asfaltowej nawierzchni, położonej jeszcze w poprzedniej epoce, o wątpliwych walorach estetycznych i użytkowych, celem zwiększenia obszarów zielonych, zakwieconych, przyjaznych dla człowieka i natury, a dzięki temu zwiększających absorbcję wody opadowej przez ziemie co zapobiegać ma zjawisku suszy, wysychania gleb i wód gruntowych.
Opis projektu
Projekt zakłada zerwanie asfaltowej nawierzchni, która znajduje się jeszcze na bielańskich osiedlach, które to nawierzchnie, często kładzione kilkadziesiąt lat temu dziś już nie spełniają żadnej użytecznej funkcji. Często brzydkie, spękane, nierówne i puste, niewykorzystane, w lecie gromadzą ciepło, a uniemożliwiają wchłanianie się do gruntu wód opadowych - co wzmaga efekt suszy, wysychania gruntów, równolegle zwiększając efekt cieplarniany, zwłaszcza w upalne lato niepożądany. Tereny odzyskane po zerwaniu nawierzchni asfaltowych poddany zostanie rekultywacji i nasadzeniom 12 drzew. Teren zostanie doposażony w 6 ławek z oparciem. Propozycja zagospodarowania odzyskanego placu na załączonej roboczej grafice: kwietne łąki wewnątrz "kół", ścieżki wykonane z prefabrykatów betonowych.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Istotne z punktu widzenia miasta i gospodarki wodnej jest zwiększenie wchłanialności wód opadowych przez tereny zielone w miastach zapobiegając wysychaniu gleb i gruntów w miastach, roślinności i obniżeniu poziomu wód gruntowych; równolegle zmniejszenie ilości odprowadzanych kanalizacją burzową wód do rzeki, na rzecz wnikania jej poprzez odkrytą glebę w głąb ziemi zasilając tym samym wody gruntowe i rosnącą w mieście zieleń, a odciążając instalacje burzową.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Usuniecie i utylizacja asfaltu = 275 000 zł,
nowe ciągi piesze = 100 000 zł,
rekultywacja terenu + nowe nasadzenia + architektura = 125 000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
500 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Poprawa estetyki podwórka

Modyfikacje

26.03.2021 13:23
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany
29.04.2021 10:40
Koordynator w Dzielnicy Bielany

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany