Rembertowskie Targowisko

2003
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Rembertów
Autor pomysłu Karolina Wiśniewska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
758 400 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada przywrócenie funkcji targowiska na terenie dawnego Bazaru "Ciuchy". Targowisko będzie miejscem zacieśniania się więzi lokalnych oraz miejscem do nieskrępowanego handlu dla małych przedsiębiorców, rzemieślników i rolników.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Bazar "Ciuchy" ul. Paderewskiego.
Działki 60/3, 60/4, 60/5 obręb 30925, droga dojazdowa na działce 60/8 obręb 30925.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada przywrócenie funkcji targowiska na terenie dawnego Bazaru "Ciuchy". Targowisko będzie miejscem zacieśniania się więzi lokalnych oraz miejscem do nieskrępowanego handlu dla małych przedsiębiorców, rzemieślników i rolników.
Opis projektu
Projekt zakłada budowę przywrócenie funkcji targowiska na terenie dawnego Bazaru "Ciuchy".
W ramach projektu zostanie postawionych 20 zadaszonych stoisk/straganów targowych. 10 z nich będzie miało konstrukcję całoroczną.

Zakłada się, że wszystkie stoiska/stragany zostaną wyposażone w przyłącza prądu w celu umożliwienia działania kas fiskalnych na stoiskach. Zasilanie będzie podłączone do miejskiego systemu oświetlenia ulicznego. W ramach projektu zakłada się także możliwość zakupu i użytkowania agregatu prądotwórczego.

Targowisko zostanie oświetlone latarniami podłączonymi do miejskiego systemu oświetlenia ulicznego.

Zaplanowane zostanie także miejsce do rozstawiania stoisk/straganów sezonowych, przenośnych - 20 stoisk/straganów o powierzchni max. 4 m2 każde.

W centralnej części targowiska zostaną postawione stoły "piknikowe" o bezpiecznej betonowej konstrukcji, które będą służyły do spożywania posiłków przez mieszkańców oraz do rekreacji. Stoły z grami plenerowymi (szachy, chińczyk, warcaby itp.) będą służyły mieszkańcom zarówno podczas godzin otwarcia stoisk/straganów, jak i w czasie gdy targowisko nie będzie czynne.

Umowy z przedsiębiorcami, rzemieślnikami i rolnikami będzie zawierał Urząd Dzielnicy na zasadach przyjętych zwyczajowo dla Dzielnicy i Miasta. Dopuszcza się także wydawanie pozwoleń na handel sezonowy, w tym na stoiskach przenośnych.
Na stoiskach mogą być sprzedawane np. produkty spożywcze, produkty regionalne, chleby, sery, wędliny, dekoracje świąteczne, materiały plastyczne, rękodzieło, napoje i trunki, miody, zabawki itp.

Godziny przeznaczone na handel towarami zostaną wyznaczone przez Urząd. Dopuszcza się zarówno możliwość funkcjonowania targowiska w dni powszednie, jak i w weekendy. Handel w niedziele odbywać się będzie na zasadach określonych w przepisach krajowych.

Targowisko zostanie wyposażone w co najmniej 2 toalety przenośne, z regularnie odbieranymi nieczystościami. Toalety zostaną zasłonięte estetyczną osłoną, charakterystyczną dla wszelkich toalet publicznych w Dzielnicy, np. jak przy Parku Frontowa czy "daszkach" przy ul. Strażackiej.

Targowisko zostanie wyposażone w kran z dostępem do bieżącej wody miejskiej.

W ramach projektu zakłada się sezonowe "akcje", zwiększające atrakcyjność produktów na targowisku, np. targi śniadaniowe, kuchnie świata, produkty Wielkanocne, produkty bożonarodzeniowe.Dopuszcza się budowę w ramach projektu niskiego ogrodzenia, max 1,2 m wysokości, służącego wyłącznie do wydzielenia przestrzeni targowiska od otaczającego terenu. Ogrodzenie może być wykonane z dowolnego materiału - drewno, metal, plastiki itp.

Przewidywane koszty:
- 20 stoisk/straganów zadaszonych - 65.000
- dostęp do wody - 5.000
- dostęp do prądu - 7.500
- agregat prądotwórczy wraz z zapasem paliwa 5.220
- stoły piknikowe/stoły z grami plenerowymi (4 szt.) - 12.000
- toalety wraz z osłoną - 10.500
- oświetlenie (5 latarni) - 35.000
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Targowisko będzie miejscem zacieśniania się więzi lokalnych oraz miejscem do nieskrępowanego handlu dla małych przedsiębiorców i rolników. Dostęp do świeżych i ekologicznych produktów a także produktów regionalnych poprawi stan zdrowia i samopoczucie mieszkańców. Korzystanie z targowiska nauczy najmłodszych mieszkańców racjonalnego dokonywania wyborów zakupowych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Stanowiska handlowe – 120.000,00 zł
Toalety wynajęcie z obsługą na rok – 26.400,00 zł
Obudowa toalet wraz z przygotowaniem miejsca – 10.000,00 zł
Budowa wodociągu wraz dokumentacją projektową – 120.000,00 zł
Budowa studni chłonnej przy ujęciu wody wraz z pozwoleniami – 7.000,00 zł
Budowa oświetlenia wraz z dokumentacją projektową – 60.000,00 zł
Stoliki – 20.000,00 zł
Przygotowanie miejsca pod teren handlowy 960 m2 – 380.000,00 zł (o jednolitej powierzchni)
Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami – 15.000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
758 400,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Przekroczono limit przeznaczony dla jednego projektu. Nie spełniono co najmniej 25 godzin tygodniowo warunku dostępności - teren przeznaczony pod projekt pełni role parkingu, na ternie którego wyznaczono dzień targowy (środa) dla handlu obwoźnego. Termin przyłączenia energii elektrycznej przez inogy stoen operator Sp. z o.o. wynosi 18 miesięcy.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany