Zmniejszmy RAZEM korki w Dolinie Służewieckiej i południowych Dzielnicach Warszawy

2054
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
300 000 zł
Kategoria
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • UŁATWIENIE ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Celem projektu jest zmniejszenie korków ulicznych poprzez usprawnienie ruszania samochodów na sygnał zielonego światła na semaforach. Projekt dotyczy kluczowego skrzyżowania w Dolinie Służewieckiej z al. Wilanowską. Zwiększenie przepustowości skrzyżowań byłoby uzyskane przez instalację elektronicznych wyświetlaczy zapalanych tylko podczas czerwonej fazy wskazujących czytelny komunikat zachęcający kierowców do jednoczesnego ruszania nazielonym świetle.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Skrzyżowania ul. Doliny Służewieckiej z al. Wilanowską
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Usprawnienie przejazdu na tym skrzyżowaniu realnie wpływa na usprawnienie ruchu ulicznego nawet w odleglejszych połączeniach drogowych w południowych dzielnicach Warszawy

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest zmniejszenie korków ulicznych poprzez usprawnienie ruszania samochodów na sygnał zielonego światła na semaforach. Projekt dotyczy kluczowego skrzyżowania w Dolinie Służewieckiej z al. Wilanowską. Zwiększenie przepustowości skrzyżowań byłoby uzyskane przez instalację elektronicznych wyświetlaczy zapalanych tylko podczas czerwonej fazy wskazujących czytelny komunikat zachęcający kierowców do jednoczesnego ruszania nazielonym świetle.
Opis projektu

Zapewne wielu z nas przejeżdżając w godzinach szczytu przez zakorkowane skrzyżowania Warszawy (np.: Dolinę Służewiecką z al. Wilanowską lub ul. Nowoursynowską) mógł zwrócić uwagę jak kierowcy mało wydajnie wykorzystują zieloną fazę cyklu na sprawne ruszenie spod świateł i przejazd przez skrzyżowanie. W rezultacie czas oczekiwania pozostałych kierowców niepotrzebnie się zwiększa a korki się wydłużają, co nie tylko paraliżuje dalsze skrzyżowania, ale także w konsekwencji dotkliwie wpływa na całkiem odległe obszary (w przypadku Doliny Służewieckiej na kilka południowych dzielnic Warszawy).

Gdyby wszyscy oczekujący ruszyli możliwie jednocześnie, przez skrzyżowanie w każdej fazie zielonego światła przejechałoby o wiele więcej pojazdów i korki, zwłaszcza na tak skomplikowanych skrzyżowaniach jak te w Dolinie Służewieckiej, byłyby znacznie mniejsze.


Sposobem realizacji projektu jest zastosowanie wyświetlaczy przy górnych semaforach lub w innych widocznych z oddali miejscach wyświetlających hasłowe informacje zachęcające kierowców do jednoczesnego ruszania, np.: "Zmniejsz korki - sprawnie ruszaj razem z pojazdem przed Tobą" lub "Na zielonym świetle ruszaj sprawnie z pojazdem poprzedzającym" lub inne. Te hasłowe informacje byłyby wyłącznie podczas fazy czerwonego światła, aby nie rozpraszać kierowców znajdujących się już w ruchu. Wyświetlacze mogą być umieszczone w al. Wilanowskiej (w obu kierunkach), prawdopodobnie po dwa wyświetlacze, z lewej i prawej strony ponad pojazdami, na indywidualnych podporach lub uproszczonych jak stosuje obecnie do wyświetlania informacji na ekranach ponad drogami publicznymi.
Po kilku tygodniach od zastosowania systemu z wyświetlaczami przewiduje się serie pomiarów (jednakże przy warunkach pogodowych/sezonowych jak przy pierwotnych pomiarach) w celu wykazania, czy nowy system faktycznie wpływa na efektywniejszy przejazd pojazdów przez skrzyżowania lub w innych punktach pomiarowych. W ramach projektu przewiduje się sporządzenie rzetelnego raportu, opublikowanie i ewentualne modyfikacje systemu lub zastosowanie w innych zakorkowanych miejscach w Warszawie.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Rozładowanie korków na trasie w Dolinie Służewieckiej wymagałoby gruntownej przebudowy (wiadukty, bezkolizyjne skrzyżowania itp), na które nie ma obecnie potrzebnych dużych funduszy.

Jednak można zdecydowanie usprawnić ruch uliczny i zwiększyć przepustowość, gdyby kierowcy ruszali sprawnie od samego początku fazy zielonego światła.

Zaproponowane rozwiązanie znacząco zwiększy przepustowość skrzyżowania, przy zastosowaniu ograniczonych, dużo mniejszych środków finansowych.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
300 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach określa szczegółowo kształty i możliwe rodzaje wyświetlanych sygnałów. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ww. rozporządzenia „Nie dopuszcza się stosowania sygnałów oraz urządzeń pomocniczych o wzorach innych niż określone w punkcie 10". W związku z powyższym zastosowanie urządzeń w drogowej sygnalizacji świetlnej innych niż wyszczególnione w ww. rozporządzeniu narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Nie jestem pewien czy komentarze słowne są rozwiązaniem. Problem mało dynamicznego ruszania spowodowany jest w dużej mierze przez kierowców korzystających z telefonów w czasie stania w korku. Myślę że lepszym rozwiązaniem byłyby wyświetlacze wskazujące ile sekund zielonego/czerwonego światła jeszcze pozostało (jak np we Wrocławiu i innych miastach). W ten sposób kierowcy wiedzieliby kiedy przygotować się do ruszenia i dynamiczniej opuszcza skrzyżowania.
  Mieszkaniec24805  10.02.2021 23:54
  • Dziękuję za komentarz.
   Też uważałem, że wyświetlacze odliczające czas do zapalenia się zielonego światła są potencjalnie lepszym motywatorem dla kierowców, aby być w czujności i sprawnie ruszyć, a nie ślęczeć nad smartfonem itp. Jednak takie rozwiązanie zostało zgłoszone w zeszłym roku w Budżecie Obywatelskim i nie zostało pozytywnie zweryfikowane, mimo iż proponowane było zrezygnowanie z tzw. sterowania akomodacyjnego na skrzyżowaniu, a oparcie czasu poszczególnych faz dla poszczególnych kierunków o dokładne pomiary o różnych porach dnia i nocy w dni robocze i weekendowe. Sterowanie akomodacyjne nie umożliwia, pod względem prawnym, zastosowanie takich wyświetlaczy czasowych, choć dokładnie ten sam przykład Wrocławia i innych miast był stosowany w argumentacji.

   Obecny Projekt jest dostosowanym kompromisowym rozwiązaniem do możliwości, jakie byłyby dopuszczone do zastosowania przy obecnym akomodacyjnym systemie regulacji ruchu na skrzyżowaniu.

   Dziękuję jeszcze raz za komentarz i proszę o wsparcie w głosowaniu dla tego kompromisowego rozwiązania.
   Przez to niedrożne skrzyżowanie w Dolinie Służewieckiej korki po południu sięgają prawie codziennie ul. Puławskiej !!!
   Mieszkaniec  11.02.2021 13:54 Autor projektu
 • [przedstawiam do publicznej wiadomości treść odwołania od oceny negatywnej]

  W ocenie merytorycznej jest wskazywana tylko jedna uwaga/jeden argument, że „Nie dopuszcza się stosowania sygnałów oraz urządzeń pomocniczych o wzorach innych niż określone w punkcie 10" (załącznika nr 3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych).

  Otóż wnioskowane wyświetlacze jak w zgłoszonym wniosku są dopuszczone i zostały zrealizowane na drogach publicznych, co więcej zaledwie obok kolejnego dużego skrzyżowania tej trasy w kierunku północnym (zaledwie 2 km od wnioskowanego miejsca -- blisko skrzyżowania ul. Sikorskiego/ul. Sobieskiego i al. Witosa z ul. Idzikowskiego). Znajduje się tam wyświetlacz zmiennych komunikatów, czasem graficznych ale najczęściej zmiennych komunikatów tekstowych, dla kierowców i został on dopuszczony do użytku na drodze publiczej. Co więcej, takich przykładów wyświetlaczy o podobnych lub innych konstrukcjach i formatach oraz wielkościach w Warszawie i w wielu miejscach w Polsce jest bardzo dużo.
  Zatem argument, jedyny jaki został przedstawiony w ocenie negatywnej, że proponowany wyświetlacz nie może być dopuszczony, jest bezzasadny.

  Należy podkreślić, że wnioskowane wyświetlacze pokazywałyby komunikat WYŁĄCZNIE w fazie czerwonego światła, tylko wówczas, gdy kierowcy znajdują się w nieporuszających się pojazdach i wyświetlany komunikat w tym czasie nie wpływałby w żaden sposób na zmniejszenie uważności czy bezpieczeństwa ruchu. Co więcej taki komunikat zwiększałby sprawniejsze ruszanie pojazdów, jeśli nie u wszystkich to przynajmniej u części kierowców. Warto podjąć taką dostępną próbę poprawy ruchu pojazdów na tym skrzyżowaniu.

  Obecnie nie ma funduszy w znaczący sposób zmieniających organizację ruchu i zwiększenie przepustowości tego newralgicznego skrzyżowania (budowa bezkolizyjnych wiaduktów lub tuneli itp). Taka przebudowa kosztowałaby wiele milionów złotych. Natomiast zaproponowane rozwiązanie realnie, w oparciu o znacznie mniejsze i DOSTĘPNE fundusze mogłoby wpłynąć na zwiększenie uważności kierowców w oczekiwaniu na zakończenie fazy czerwonego światła i sprawniejsze ruszenie większej liczby pojazdów. Znacznie lepsza dyscyplina ruszania kierowców w innych europejskich krajach, np. w Niemczech, Szwajcarii itp, umożliwia wspólne, zsynchronizowane ruszanie spod świateł. Obecnie w Polsce, jeśli chcielibyśmy wprowadzić wśród kierowców większe bezpieczeństwo i zasady bardziej sprawnego poruszania się w ruchu (np. jazda maksymalnie prawym pasem po drogach szybkiego ruchu typu POW, czy usprawnienie ruszania spod świateł), to należy wprowadzać ukierunkowaną w tym celu edukację kierowców. Wnioskowane wyświetlacze mogą taką rolę doskonale spełniać i są możliwe do realizacji, z powodów formalnych i finansowych.

  Należy zadać sobie pytanie, czy mają Państwo, jako urzędnicy miejscy zajmującymi się sprawami ruchu drogowego w Zarządzie Dróg Miejskich oraz w Biurze Zarządzania Ruchem Drogowym inne propozycje lub możliwości wpłynąć na zmniejszenie korków w tym kluczowym miejscu? (a mała przepustowość tego skrzyżowania generuje dosłownie codziennie korek w Al. Wilanowskiej do wysokości ulicy Puławskiej i Metro Wilanowska). Jeśli tak, to proszę je zastosować, natomiast jeśli nie mają Państwo innych możliwości, to proszę dopuścić wnioskowaną propozycję do realizacji. Ponieważ komunikat nie byłby w ogóle wyświetlany w fazie zielonego światła, nie wpłynie na bezpieczeństwo kierowców, a z drugiej strony NIE będzie miał wpływu na ZWIĘKSZENIE KORKÓW. Warto spróbować, gdyż podnoszenie techniki i kultury jazdy wśród warszawskich kierowców jest jednym z kluczowych celów, także Zarządu Dróg Miejskich oraz w Biura Zarządzania Ruchem Drogowym.

  Zwracam się z prośbą o dopuszczenie wnioskowanego projektu do głosowania.
  Autor projektu.
  Mieszkaniec  11.05.2021 23:59 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany