Gimnastyka w wodzie i odnowa biologiczna dla seniorów z adaptacją dwóch szatni rodzinnych i damskiej na basenie KBR "Muszelka"

2079
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Jerzy Żarnecki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
170 000 zł
Kategoria
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Aktywne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu po adaptacji dwóch szatni rodzinnych i szatni damskiej w kompleksie basenów rehabilitacyjnych "Muszelka" poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne: gimnastyka w wodzie, ławeczki masujące, kaskady wodne, wanna whirpol.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
KOMPLEKS BASENÓW REHABILITACYJNYCH "MUSZELKA" UL. BALKONOWA 2
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Aktywne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu po adaptacji dwóch szatni rodzinnych i szatni damskiej w kompleksie basenów rehabilitacyjnych "Muszelka" poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne: gimnastyka w wodzie, ławeczki masujące, kaskady wodne, wanna whirpol.
Opis projektu
Program aktywizacji seniorów poprzez aktywne spędzenie wolnego czasu oraz adaptacja dwóch szatni rodzinnych i szatni damskiej na terenie KBR "Muszelka" będącą jednostką organizacyjną Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek.
Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu w ustalone dni i godziny z kierownikiem pływalni. Obejmować będą 30 minutowe zajęcia gimnastyki w wodzie z instruktorem oraz 60 minut do wykorzystania jako odnowa biologiczna na basenie rekreacyjnym (kaskady wodne, ławeczki masujące, wanna whirpol lub pływanie rekreacyjne w zależności od preferencji i potrzeb uczestników). Utworzone zostaną dwie tury (wiosenna i jesienna), w każdej turze 4 grupy liczące po 15 osób. Dla każdej z grup zajęcia będą się odbywać raz w tygodniu (łącznie ok. 15 zajęć). Zajęcia realizowane będą w okresie marzec - grudzień 2022 r. z wyłączeniem dni świątecznych, ferii zimowych oraz okresu wakacji. Rozpisane zostaną dwa nabory do projektu – wiosenny i jesienny (łącznie programem objętych zostanie 120 osób). Zapisy na podstawie pierwszeństwa zgłoszeń u wykonawcy programu, każda osoba będzie mogła uczęszczać tylko do jednej grupy, zapisy będą przeprowadzane dwukrotnie: na zajęcia wiosenne i drugi nabór na zajęcia jesienne. Osoby uczestniczące w zajęciach będą zobowiązane do podpisania oświadczenia o dobrowolnym uczestnictwie w zajęciach i nie wnoszeniu roszczeń z tytułu negatywnych następstw wynikających z przedmiotowych zajęć. Program skierowany do osób powyżej 65 r.ż.
Adaptacja dwóch szatni rodzinnych (każda po 27 m2) oraz szatni damskiej (43 m2) polegać będzie przede wszystkim na wykonaniu remontu podłóg oraz innych niezbędnych robót, w tym m.in. organizacja zaplecza remontu zapewniająca ciągłość funkcjonowania obiektu, demontaż szafek i ścianek boksów przebieralni, zerwanie i utylizacja starych podłóg, osuszenie, gruntowanie powierzchni, przygotowanie do ułożenia nowej podłogi i cokołów, zastosowanie szybkowiążących materiałów (kleje, fugi, izolacja, taśmy uszczelniające) przeznaczonych dla techniki basenowej odpornych na środki chemiczne (chloraminy, chlor w wodzie basenowej przenoszony na stopach, środki dezynfekujące do powierzchni płaskich).
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Program ma na celu adaptację dwóch szatni rodzinnych i szatni damskiej oraz promowanie zdrowego stylu życia i integrację osób starszych w środowisku lokalnym poprzez aktywne spędzenie wolnego czasu. Projekt będzie również oddziaływał terapeutycznie: usprawni motorykę, przyczyniać się będzie do likwidacji stresu, przywróci chęć do życia, wypełni wolny czas.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Przeprowadzenie remontu trzech szatni, w tym wymiana podłóg i cokołów: 130.000 zł,
Oznakowanie szatni logo Budżetu Obywatelskiego: 1.600 zł,
Koszt wynajęcia basenu: 19.200 zł
Koszt instruktora: 12.800 zł
Koszt obsługi projektu: 4.800 zł
Koszt oznakowania (baner): 600 zł
Koszt plakatów: (2 serie po 300 szt.): 1.000 zł
Razem: 170.000 zł brutto.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
170 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Promowanie zdrowego stylu życia i integracja osób starszych w środowisku lokalnym poprzez aktywne spędzenie wolnego czasu. Projekt będzie również oddziaływał terapeutycznie: usprawni motorykę, przyczyniać się będzie do likwidacji stresu, przywróci chęć do życia, wypełni wolny czas seniorom.

Modyfikacje

29.01.2021 12:58
Koordynator w Dzielnicy Targówek
29.01.2021 14:26
Koordynator w Dzielnicy Targówek
25.02.2021 08:28
m.stefanska
14.04.2021 14:37
Wydział Inwestycji w Biurze Polityki Zdrowotnej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany