Chronimy ptaki bielańskich lasów - utrzymanie i konserwacja skrzynek lęgowych

2081
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Wiesław Nowicki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
28 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 970 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt zakłada dwu-krotną jesienno – zimową (I-II oraz poł. X-XII 2022r.) kontrolę około 400 sztuk skrzynek lęgowych dla ptaków w bielańskich lasach administrowanych przez jednostkę Lasy Miejskie Warszawa. Celem tej kontroli będzie usunięcie starych, niepotrzebnych ptakom gniazd, które pozostawione - blokowały by skrzynkę jej ptasim lokatorom w następnym sezonie lęgowym oraz wykonanie niezbędnej konserwacji tych budek.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
24.06.2022 14:06

Dwukrotna jesienno – zimowa (I-II oraz poł. X-XII 2022r.) kontrola około 400 sztuk skrzynek lęgowych dla ptaków w bielańskich lasach administrowanych przez jednostkę Lasy Miejskie Warszawa. Celem tej kontroli będzie usunięcie starych, niepotrzebnych ptakom gniazd, które pozostawione - blokowały by skrzynkę jej ptasim lokatorom w następnym sezonie lęgowym oraz wykonanie niezbędnej konserwacji tych budek.

Przeprowadzono pierwsze czyszczenie oraz sporzadzono raport zajetosci skrzynek lęgowych.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Lasy Miejskie - Warszawa

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
otulina rezerwatu Las Bielański, Las Młociński, Las Nowa Warszawa, Las Lindego, zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Dęby Młocińskie” oraz bielańska część Lasu Bemowskiego – w pobliżu ul. Arkuszowej
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada dwu-krotną jesienno – zimową (I-II oraz poł. X-XII 2022r.) kontrolę około 400 sztuk skrzynek lęgowych dla ptaków w bielańskich lasach administrowanych przez jednostkę Lasy Miejskie Warszawa. Celem tej kontroli będzie usunięcie starych, niepotrzebnych ptakom gniazd, które pozostawione - blokowały by skrzynkę jej ptasim lokatorom w następnym sezonie lęgowym oraz wykonanie niezbędnej konserwacji tych budek.
Opis projektu
Projekt przewiduje:
- 2-krotne oczyszczenie około 400 skrzynek (głównie – typów „A” i „B”), powieszonych w bielańskich lasach w przeszłości – w przeciągu stycznia i lutego (pierwsze czyszczenie) oraz od połowy października do połowy grudnia 2022r. (drugie czyszczenie). Czynność ta umożliwi że skrzynki będą nadal masowo zasiedlane przez ptaki. Kontrola skrzynek będzie połączona jednocześnie z ich niezbędną konserwacją i drobnymi naprawami – jeżeli okażą się one niezbędne (np. może być wymagany montaż szczebelków wewnątrz około 100 skrzynek),
- sprawowanie przez specjalistę ornitologa nadzoru inwestorskiego, niezależnego od wykonawcy prac – nad wyżej wskazanymi czynnościami,
- sporządzenie sprawozdania z dokonanych dwóch kontroli skrzynek, które będzie zawierać aktualizację liczby rozwieszonych skrzynek, podanie ich zajęcia na lęgi – po sezonie lęgowym 2021 oraz 2022r., wraz ze wskazaniem gatunków które zasiedlały budkę (na podstawie oględzin usuniętego gniazda) – w rozbiciu na poszczególne tereny i typy skrzynek. Ponadto w sprawozdaniu takim zostaną wskazane wytyczne dla kontynuacji tej formy czynnej ochrony ptaków, dotyczące - przykładowo - potrzeby powieszenia nowych w konkretnym lesie. Sprawozdanie powinno zostać wykonane w formie papierowej, PDF i GIS.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Gatunki ptaków gniazdujące w skrzynkach rozwieszonych w przeszłości w bielańskich lasach – sikory, szpaki, mazurki, kowaliki, muchołówka żałobna, pleszka, a nawet – sowa puszczyk – są lubianymi przez mieszkańców i pożądanymi w środowisku miejskim zwierzętami. Ich obecność skutkuje także zmniejszeniem liczebności szkodników drzew i roślin (są to ptaki w zdecydowanej większości owadożerne), zaś w przypadku puszczyka – eliminacją gryzoni. Wymienione gatunki, jak wskazuje na to wiedza autora projektu – ornitologa – zasiedlają licznie skrzynki lęgowe, rozwieszone w przeszłości w lasach bielańskich przez ich administratora – Lasy Miejskie Warszawa. Jednak aby utrzymać efekt ekologiczny tego działania – niezbędna jest coroczna kontrola każdej skrzynki, związana przede wszystkim z usunięciem z takiej budki starego gniazda, które w następnym sezonie lęgowym będzie blokować miejsce na posłanie nowego. Bowiem ptaki nie wykorzystują z reguły gniazd zbudowanych przez nie w skrzynce w przeszłości. Ponadto – przy okazji czyszczenia skrzynek – przeprowadzona zostanie kontrola ich stanu technicznego i tam, gdzie okaże się to niezbędne – dokonane zostaną drobne naprawy skrzynki (np. dobicie gwoździ do listwy zawieszającej budkę na drzewie). Ponieważ usuwane ze skrzynek gniazda mogą być służyć do określenia gatunku ptaka, który zajmował skrzynkę – jesienno-zimowa kontrola pozwoli także na potwierdzenie wysokiego stopnia zajęcia omawianych skrzynek na lęgi oraz na sformułowanie w sprawozdaniu, przewidzianym w projekcie – wskazań dla dalszej tego typu ochrony ptaków. Natomiast przewidziany nadzór ornitologiczny, niezależny od wykonawcy przeglądów skrzynek – zapewni sprawny przebieg prac w terenie i zagwarantuje właściwe sformułowanie wniosków z tych prac.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
19000 zł – dwu-krotne oczyszczenie 400 sztuk skrzynek
4000 zł – nadzór inwestorski (ornitologiczny)
5000 zł – sporządzenie sprawozdania z wykonania projektu, również w formie GIS
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
28 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Wsparcie lokalnej populacji ptaków poprzez czyszczenie skrzynek lęgowych. Zebranie informacji o ich zasiedleniu, wykorzystaniu przez ptaki. Edukacja, podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Modyfikacje

26.01.2021 09:36
Koordynator w Dzielnicy Bielany
26.01.2021 09:36
Koordynator w Dzielnicy Bielany
14.04.2021 12:37
Koordynator w Lasach Miejskich
02.06.2021 08:24
Koordynator w Lasach Miejskich

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany