Chronimy wiekowe bielańskie drzewa – badamy je i poznajemy ich historię

2083
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Wiesław Nowicki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
210 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Głównym celem projektu jest wytypowanie kilku - kilkunastu starych drzew, bądź też ich grup (alei lub skupień), zaś następnie – opracowanie dokumentacji mającej służyć do wsparcia procesu uzyskania ochrony prawnej. Ponadto – wybrane drzewa zostaną poddane koniecznej pielęgnacji, zaś przy kilku ustawione zostaną tablice informujące o ich wielowiekowej historii.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Okazy lub grupy (aleje) starych drzew w parkach i lasach bielańskich – w szczególności w Lesie Młocińskim (dotyczy tamtejszej alei lipowej – na wschodnim odcinku ul. Papirusów), ewentualnie także w bielańskiej części Parku Kępa Potocka, park przy Stawach Kellera, ewentualnie również fragmenty ciągów ulicznych w dzielnicy Bielany ze starymi drzewami.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Głównym celem projektu jest wytypowanie kilku - kilkunastu starych drzew, bądź też ich grup (alei lub skupień), zaś następnie – opracowanie dokumentacji mającej służyć do wsparcia procesu uzyskania ochrony prawnej. Ponadto – wybrane drzewa zostaną poddane koniecznej pielęgnacji, zaś przy kilku ustawione zostaną tablice informujące o ich wielowiekowej historii.
Opis projektu
- dokonanie wyboru przez specjalistę kilkunastu starych drzew lub też 2-3 ich grup (np. aleja starych lip w Parku Młocińskim), drzew, które ze względu na swój wiek, pokrój i miejsce w którym się znajdują wymagają specjalistycznej opieki dendrologicznej.
- wykonanie najpilniejszych prac pielęgnacyjnych – na kilku okazach drzew – w terminie od września 2022 r., tak aby nie kolidowały one z okresem lęgowym ptaków i czasem rozrodu innych zwierząt (np. wiewiórek) – budujących gniazda w koronach starych drzew lub w ich dziuplach
- przygotowanie projektu. uwzględniającego sposób ochrony drzew rosnących wzdłuż ul. Papirusów,co zapobiegnie niszczeniu ich przez masowo parkujące tam pojazdy.
- opracowanie i montaż 2-3 tablic przy wybranych starych drzewach – opisujących ich wielowiekową historię – tam gdzie jest ona dobrze znana.
- wykonanie wygrodzenie omawianej alei starych lip wzdłuż ulicy Papirusów - w sposób wynikający z projektu;


Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Bielany – dzielnica bogata w stary drzewostan, posiada zaledwie około 60-70 drzew, uznanych za pomniki przyrody. Oznacza to, że większość wiekowych bielańskich drzew jest faktycznie pozbawiona ochrony prawnej na którą w pełni zasługuje. Może to skutkować ich usunięciem – np. w związku z realizacją inwestycji budowlanej, z którą taki okaz będzie kolidować. Natomiast objęcie starego drzewa (lub grupy drzew) ochroną rangi „pomnik przyrody” – spowoduje iż zapisy o konieczności jego zachowania zostaną uwzględnione w dokumentach planistycznych (np. w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego), co powoduje iż jego wycięcie, będzie praktycznie niemożliwe – za wyjątkiem sytuacji w których powstanie zagrożenie powaleniem chronionego okazu. Ponadto ustanowienie pomnika przyrody ułatwi zarządcom terenów na którym pomnik ten się znajduje - pozyskanie środków na niezbędną jego pielęgnację.
Projekt obejmuje przygotowanie badań i opinii dotyczących drzew, które mogłyby w przyszłości kwalifikować się do objęcia statusem ochrony prawnej.
Natomiast najpilniejsze prace pielęgnacyjne bądź zabezpieczające – zostaną na wskazanych przez dendrologa drzewach wykonane już w trakcie realizacji omawianego projektu.
Ponadto, w przypadkach gdy będzie dobrze znana historia danego okazu – zostaną ustawione przy takim drzewie tablice informacyjne z przekazem wiedzy o jego zamierzchłej przeszłości.
Projekt uwzględnia wykonanie zabezpieczenia alei lipowej wzdłuż ul. Papirusów.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- wybór drzew kwalifikujących się do badań dendrologicznych (w tym także – zakwalifikowanie spośród nich okazów do pilnej pielęgnacji), sporządzenie dokumentacji dendrologicznej (w tym – fotograficznej, podania informacji w GIS o lokalizacji drzew), która, o ile to z niej będzie wynikało, będzie mogła posłużyć jako dokumentacja służąca do wparcia procesu objęcia ich statusem pomnika przyrody. – 50.000 zł
- przeprowadzenie najpilniejszych prac pielęgnacyjnych na kilku okazach – zakwalifikowanych do tego typu prac – 50.000 zł
- opracowanie projektu, wykonanie i montaż 2-3 tablic informacyjnych przy wybranych pomnikowych okazach drzew – o znanej ich historii, – 10.000 zł
- wykonanie projektu oraz zamontowanie wygrodzenia zabezpieczającego aleję lipową 100 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
210 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Poznanie i zbadanie cennych przyrodniczo bielańskich drzew.

Modyfikacje

04.02.2021 15:20
Koordynator w Dzielnicy Bielany
22.04.2021 10:51
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany
22.04.2021 10:52
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany
22.04.2021 10:53
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Świetny pomysł! Musimy chronić drzewa w Warszawie. Szczególnie te bezcenne okazy. Trzymam kciuki i oczywiście oddam głos na ten projekt!
    Mieszkaniec26398  30.03.2021 12:06
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany