Chronimy ptaki i wiewiórki warszawskich parków i skwerów – rozwieszenie skrzynek lęgowych

2192
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
75 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Oddano 17668 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł Ikona Wyślij wiadomość do autora
W projekcie przewidziano rozmieszczenie na terenie parków i skwerów oraz innych zadrzewień komunalnych 7-miu dzielnic Warszawy, 380 sztuk skrzynek lęgowych dla ptaków i wiewiórek. Skrzynki będą wykonane i rozwieszone pod nadzorem ornitologicznym, który w pierwszym etapie realizacji niniejszego projektu określi też – w porozumieniu z zarządcami poszczególnych terenów miejsce powieszenia poszczególnych typów budek.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
- Bielany – Komunalny Cmentarz Północny przy ul. Wójcickiego (administrator – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie), drzewostan przy przedszkolu publicznym Nr 327 „Kolorowa Kraina” (ul. Conrada 10A),
- Żoliborz – Cmentarz Wojskowy (administrator – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie), Park Kaskada na Marymoncie (WOŚ Żoliborz),
- Praga Południe – Park Skaryszewski,
- Wesoła – Park Wola Grzybowska oraz działka przy Kasztanowej na tyłach placu zabaw przy ul. Akacjowej, administrowane przez Urząd Dzielnicy Wesoła,
- Rembertów – tereny zadrzewień (parki), administrowane przez Urząd Dzielnicy Rembertów,
- Włochy – Park Kombatantów, park przy Stawach Cietrzewia, Skwer przy ul. Dymnej (administrator – WOŚ dla Dzielnicy Włochy). Ponadto drzewostan wśród osiedli bloków komunalnych, zarządzanych przez ZGN Włochy – przy ul. 1 Sierpnia (numery 26-46) oraz ul. Komitetu Obrony Robotników (nr 42, 46), ul. Drzewieckiego 3, ul. Zarankiewicza i ul. Astronautów,
- Ursus – Park Achera, Park Czechowicki, drzewostan przy pl. Tysiąclecia i ulicy 1 Maja, skwer przy ul. Cierlickiej (administrator – WOŚ dla Dzielnicy Ursus).

Dane projektu

Skrócony opis projektu
W projekcie przewidziano rozmieszczenie na terenie parków i skwerów oraz innych zadrzewień komunalnych 7-miu dzielnic Warszawy, 380 sztuk skrzynek lęgowych dla ptaków i wiewiórek. Skrzynki będą wykonane i rozwieszone pod nadzorem ornitologicznym, który w pierwszym etapie realizacji niniejszego projektu określi też – w porozumieniu z zarządcami poszczególnych terenów miejsce powieszenia poszczególnych typów budek.
Opis projektu
Projekt zakłada:
1) Sporządzenie przez specjalistę ornitologa, który będzie sprawował nadzór inwestorski nad realizacją projektu (niezależny od głównego wykonawcy) opracowania z wykazem, w którym zostanie określone miejsce powieszenia poszczególnych typów skrzynek
2) Wykonanie pod nadzorem ornitologicznym (zakup) – w drugiej połowie 2022r. – 380 nowych skrzynek typu A, B, D, E i dla wiewiórki. Szczegółowe zasady konstrukcji i wymiary poszczególnych typów skrzynek zostały wskazane w załączniku do niniejszego projektu.
3) Zawieszenie skrzynek na terenach przewidzianych w projekcie – na drzewach, na wysokości 4,5 – 5,0 metrów nad ziemią (typ „E” – powyżej 6 metrów) – pod bezpośrednim nadzorem ornitologicznym (inwestorskim),
5) Odbiór prac i sprawdzenie prawidłowości ich wykonania – z udziałem nadzoru inwestorskiego (ornitologicznego).
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Ptaki, wraz z wiewiórkami – są głównym składnikiem przyrody ożywionej warszawskich terenów zielonych, w zdecydowanej większości łatwo spostrzeganym i pozytywnie odbieranym przez mieszkańców Warszawy. Ponadto gatunki gnieżdżące się w skrzynkach nie stwarzają uciążliwości sanitarnych, są mało płochliwe i charakteryzują się miłym śpiewem – przez co są łatwym obiektem do obserwacji na terenach ogólnodostępnych – np. w parkach i miejskich skwerach. Ważna jest także ich rola – jako owadożerców, które eliminują wiele szkodliwych dla drzewostanu parkowego owadów – np. szrotówka, niszczącego okazy kasztanowców. Zarazem względy bezpieczeństwa publicznego i zasady pielęgnacji zieleni wymuszają na administratorach zieleni miejskiej usuwanie części starych, dziuplastych drzew – w których znajdują się siedliska lęgowe, regularnie zasiedlane przez występujące w Warszawie sikory, szpaki, mazurki, jak również wiewiórki. Jednocześnie skrzynki lęgowe – dedykowane w niniejszym projekcie właśnie tym zwierzętom – stanowią dogodne dla nich sztuczne siedlisko gniazdowania, które rekompensuje utratę drzew dziuplastych. Zarazem – na części z terenów objętych projektem – znajdujące się tam skrzynki lęgowe osiągnęły już wiek kilkunastu lat – i z tego powodu, z uwagi na ich zużycie techniczne - powinny być one zastąpione nowymi. Wobec powyższych argumentów – niezbędnym jest, aby w sposób kompleksowy i prawidłowy merytorycznie uzupełnić w zieleni warszawskiej pulę już rozwieszonych w niej skrzynek lęgowych. Niniejszy projekt realizuje ten cel, zaś przewidziane w nim sprawowanie nadzoru ornitologicznego przez ornitologa niezależnego od podmiotu, który będzie wykonywał i zawieszał skrzynki – zapewnia osiągnięcie już w 2023r. oczekiwanego efektu ekologicznego, jakim, zdaniem autora projektu – będzie zajęcie przez ptaki lub wiewiórki około 85-90% nowych skrzynek.
KATEGORIA TEMATYCZNA PROJEKTU – ochrona środowiska, w szczególności ochrona prawnie chronionych gatunków ptaków i wiewiórek
POTENCJALNI ODBIORCY PROJEKTU – dorośli, w szczególności miłośnicy i obserwatorzy ptaków i wiewiórek

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt projektu to: 75 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
75 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Projekt przyczyni się do zwiększenia różnorodności biologicznej na terenie Warszawy poprzez zapewnienie ptakom i wiewiórkom miejsc do rozrodu i schronień.

Modyfikacje

29.04.2021 16:41
Dział Programowania Terenów Zieleni w Zarządzie Zieleni
30.04.2021 13:13
Koordynator w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany