Chronimy jerzyki i wróble na Woli

2093
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Wola
Autor pomysłu Wiesław Nowicki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
64 500 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 1809 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt zakłada wykonanie przeglądu technicznego 430 sztuk skrzynek dla jerzyków/wróbli, zawieszonych w 2018 i 2020 r. na ścianach budynków komunalnych Wola, dokonaniu koniecznych napraw tych skrzynek oraz ich oczyszczeniu – poprzez usunięcie starych gniazd wróbli i/lub szpaków – które mogą blokować skrzynkę dla jej dalszego zajęcia przez ptaki, w szczególności przez jerzyki.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
13.06.2022 13:11

sierpień-wrzesień 2022: przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy oraz nadzór ornitologiczny. Październik-listopad - realizacja projektu.

 

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
budynki komunalne, administrowane przez ZGN Wola, o następujących adresach: Banderii 19, Bema 91, Bielskiego 8, Długosza 21, Działdowska 15, Grzybowska 90A, Krzyżanowskiego 42, Danuty Siedzikówny „Inki” 1A, 3, Ogrodowa 51, 55, 67, Płocka 22A, 41, Skierniewicka 11, Skwer Wyszyńskiego 3, Syreny 13, 13A, 13B, Żelazna 74, 91, Jana Olbrachta 44/Szczecińskiego 1.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wykonanie przeglądu technicznego 430 sztuk skrzynek dla jerzyków/wróbli, zawieszonych w 2018 i 2020 r. na ścianach budynków komunalnych Wola, dokonaniu koniecznych napraw tych skrzynek oraz ich oczyszczeniu – poprzez usunięcie starych gniazd wróbli i/lub szpaków – które mogą blokować skrzynkę dla jej dalszego zajęcia przez ptaki, w szczególności przez jerzyki.
Opis projektu
Realizacja projektu posłuży skutecznej ochronie pożytecznych, owadożernych jerzyków, jak również korzystających też często ze skrzynek umieszczonych na budynkach wróbli.
W projekcie przewidziano przeprowadzenie – w okresie od połowy października do końca listopada 2022r. kontroli około 430 skrzynek dla jerzyków/wróbli zawieszonych na ścianach zewnętrznych wolskich budynków komunalnych w 2018 i 2020 r. Kontrola ta obejmie:
- sprawdzenie stanu technicznego każdej skrzynki, w szczególności jej stanu przymocowania (kotwienia) do ściany budynku,
- ponowne mocowanie skrzynki na ścianie – poprzez jej zakotwienie, w tym także wymianę kotw – w przypadkach jeżeli okaże się, że dotychczasowe mocowanie nie spełnia wymogów bezpieczeństwa (= skrzynka chwieje się lub jest odstaje od ściany bloku – co nie powinno mieć miejsca. W takich okolicznościach ubytki w ścianie po wyjęciu starych kotw zostaną uzupełnione tynkiem,
- oczyszczenie skrzynek ze starych gniazd wróbli lub szpaków – w szczególności jeżeli okaże się, że nasłany przez te ptaki materiał gniazdowy wypełnia całkowicie skrzynkę, co blokuje miejsce na założenie kolejnych gniazd. W zamian za usunięte gniazda do kontrolowanej skrzynki wsypane będą trociny – które zachęcają jerzyki do jej zajęcia. UWAGA – w przypadku potwierdzenia w skrzynce gniazd jerzyków – nie zostaną one usunięte, gdyż są wykorzystywane przez ten gatunek przez wiele lat,
- sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań, z wyszczególnieniem skrzynek poddanych naprawom, zajęcia skrzynek na gniazdowanie przez jerzyki, wróble, szpaki, ewentualnie także inne gatunki, których gniazda zostały znalezione lub nietoperze, wraz z opracowaniem wniosków z tego typu czynnej ochrony jerzyków/wróbli na Woli.
Powyższe działania będą prowadzone pod nadzorem specjalisty – ornitologa, pełniącego rolę nadzoru inwestorskiego, niezależnego od głównego wykonawcy projektu.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Wymóg kontroli prawidłowości mocowania omawianych skrzynek na ścianach zewnętrznych budynków wynika z potrzeby dalszego bezpiecznego ich użytkowania przez ptaki, jak również – z drugiej strony – z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, wymagających okresowego sprawdzenia kluczowych dla bezpieczeństwa elementów budowli. Ponadto – skrzynki te, powieszone wiosną 2018r., nie były dotychczas oczyszczane – co sprawia, że w przeciągu pięciu (2018-2022) sezonów lęgowych zostanie – przynajmniej w niektórych z nich – przyniesiony przez wróble obfity materiał gniazdowy, który w najbliższych latach (lub – już aktualnie) zablokuje ich wnętrza. To z kolei – uniemożliwi zajęcie skrzynek w przyszłości nie tylko przez wróble lecz przede wszystkim – przez jerzyki, dla których budki te zostały głównie przeznaczone.
Kontrola skrzynek w okresie poza-lęgowym (jesienią 2022r.), jak również powieszenie 150 nowych skrzynek – przeprowadzane będzie z użyciem podnośnika koszowego lub z wykorzystaniem alpinistów. Z wyników kontroli uzyskane będą dane nt. wykorzystania omawianych skrzynek przez ptaki na lęgi. Dotyczy to przede wszystkim poznania zasiedlenia skrzynek przez jerzyki – gatunek niezmiernie pożyteczny w środowisku miejskim, gdyż odżywiający się wyłącznie owadami, w tym także krwiopijnymi, uciążliwymi latem dla ludzi. Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań dostarczy także cennych wniosków na przyszłość – celem dalszego, udatnego stosowania tej czynnej ochrony dwóch typowych dla Woli gatunków ptaków – wróbla i jerzyka. Ptaki te wymagają tej ochrony – przede wszystkim z uwagi na postępujące w miejsce termo-modernizacje ścian zewnętrznych budynków, podczas których są likwidowane ich tradycyjne miejsca lęgowe – ukrycia we wnękach i/lub pęknięciach elewacji tych ścian, czy też znajdujące się w tak zwanych stropodachach, zakrywanych od zewnątrz przez administratorów bloków kratkami. Prawidłowe i sprawne wykonanie omawianego projektu zapewni sprawowany przez specjalistę – ornitologa nadzór inwestorki, który będzie niezależny instytucjonalnie od głównego wykonawcy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Czyszczenie 430 budek - 64 500 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
64 500,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Wykonanie oczyszczenia oraz koniecznych napraw budek ich dalsze wykorzystywanie przez ptaki w latach następnych.

Modyfikacje

28.04.2021 09:54
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola
28.04.2021 09:54
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola
28.04.2021 09:56
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany