Stalowe, stylowe ogrodzenia drzew ozdobą ulic Śródmieścia Południowego

2148
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Śródmieście
Autor pomysłu Ewa Czerwińska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
286 250 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
  • integracja sąsiadów przy opiece nad mini ogrodami
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Historyczne obszary Śródmieścia są objęte opieką konserwatorską (obszar projektu A-799) i właściwe jest projektowanie elementów architektury ulic, aby harmonizowały z wystrojem bram kamienic, balkonów, ogrodzeń. Wygrodzenia drzew według tego projektu są bardzo trwałe (stal i ocynkowana) i będą chronić mini ogródki wokół drzew.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulica Emilii Plater odcinek od Al. Jerozolimskich do ulicy Wspólnej
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
dz. nr 57/2, dz. nr 4 obręb 50501

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Historyczne obszary Śródmieścia są objęte opieką konserwatorską (obszar projektu A-799) i właściwe jest projektowanie elementów architektury ulic, aby harmonizowały z wystrojem bram kamienic, balkonów, ogrodzeń. Wygrodzenia drzew według tego projektu są bardzo trwałe (stal i ocynkowana) i będą chronić mini ogródki wokół drzew.
Opis projektu
Oczekujemy na realizację w 2021 roku zwycięskiego projektu "Mini Ogród Pomologiczny" przy ul. Wspólnej i ul. Emilii Plater. Śródmieście Południowe pięknieje a kamienicom przywracany jest przedwojenny wygląd. Teraz musimy w sposób trwały zadbać o zieleń Wygrodzenia ze stali - ocynkowane są solidne i trwałe. Projekt zapewni właściwą ochronę drzew i pozwoli na powstawanie mini ogródków w zaprojektowanych ogrodzeniach oraz zwiększy powierzchnię biologicznie czynną, która powstanie w wyniku powiększenia mis drzew.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt dla obszaru Śródmieścia Południowego pozwoli w przyszłości pokazać piękne walory historyczne Starej Warszawy. Projekt pozwoli na właściwą ochronę zieleni

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
szacunkowy koszt realizacji projektu wynosi 286 250,00 zł
1. wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej (wraz z projektem organizacji ruchu) z niezbędnymi uzgodnieniami oraz zgłoszeniem do organu administracji architektoniczno-budowlanej: 15 000 zł
2. roboty budowlane w zakresie drogowym: 11 300 zł
3. dostawa i montaż ogrodzeń: 188 750,00 zł.
4. roboty ogrodnicze:
- wymiana podłoża w misach: = 30 000,00 zł.
- materiał roślinny wraz z posadzeniem – rośliny okrywowe i/lub krzewy: 40 000,00 zł.
5. oznaczenia BO: 1 200,00 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
286 250,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Poprawa warunków życia mieszkańców ul. E. Plater oraz poprawa estetyki ulicy.

Modyfikacje

26.04.2021 14:10
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
26.04.2021 14:41
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście
30.04.2021 11:36
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany