Demencja, Alzheimer itp. – rozumiem i umiem pomagać seniorowi

2168
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu Jan Sobota
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
40 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • zdrowie
  • bezpieczeństwo
  • rodzina
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
„Demencja, Alzheimer itp. – rozumiem i umiem pomagać seniorowi” to projekt dla wszystkich mieszkańców polegający na: wydaniu poradnika, przeprowadzeniu wykładów interaktywnych, przeprowadzenia wśród 20 rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą starszą cierpiących na dysfunkcje poznawcze, demencję, Alzheimera itp. lekcji rehabilitacji środowiskowych i specjalistycznych konsultacji indywidualnych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Urząd Dzielnicy Ursynów lub inny wskazany przez Dzielnicę obiekt, dogodnie skomunikowany.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
„Demencja, Alzheimer itp. – rozumiem i umiem pomagać seniorowi” to projekt dla wszystkich mieszkańców polegający na: wydaniu poradnika, przeprowadzeniu wykładów interaktywnych, przeprowadzenia wśród 20 rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą starszą cierpiących na dysfunkcje poznawcze, demencję, Alzheimera itp. lekcji rehabilitacji środowiskowych i specjalistycznych konsultacji indywidualnych.
Opis projektu
Projekt jest skierowany do ursynowskich rodzin, których członkowie sprawują opiekę nad osobami starszymi cierpiącymi z powodu demencji, zaburzeń poznawczych, zespołów otępiennych, choroby Alzheimera.
W ramach projektu zostaną zrealizowane:
- działania stymulujące aktywność poznawczą i psychomotoryczną osób starszych (2 lekcje po 45 minut rehabilitacji poznawczej i psychomotorycznej przeprowadzone przez specjalistę w domu rodzinnym seniora – jego naturalnym środowisku; projekt przewiduje udzielenie takiego wsparcia 20 rodzinom),
- psychoedukację i poszerzenie kompetencji opiekuńczych dla ich bezpośrednich opiekunów (2 konsultacje indywidualne po 45 minut każda z asystentem w domu rodzinnym seniora; projekt przewiduje udzielenie takiego wsparcia 20 rodzinom),
- poszerzenie wiedzy i kompetencji opiekuńczych wszystkich innych ursynowskich rodzin, w których sprawuje się opiekę nad osobą starszą (seria 5 wykładów interaktywnych/webinariach z zakresu geriatrii, neurologii i neuropsychologii, jak również opracowanie i udostępnienie poradnika edukacyjnego w formie elektronicznej i papierowej dla opiekunów osób starszych cierpiących z powodu demencji, zaburzeń poznawczych, zespołów otępiennych lub Alzheimera).
Rekrutacja 20 rodzin biorących udział w projekcie – działania w środowisku naturalnym osoby starszej - zostanie przeprowadzana w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie działań. Zgłoszenia do udziału będą realizowane telefonicznie i mailowo - w oparciu o posiadaną przez seniora diagnozę psychologiczną, psychiatryczną, neurologiczną, geriatryczną itp.
Wszystkie chętne ursynowskie rodziny będą mogły natomiast wziąć udział w 5 wykładach interaktywnych/webinariach z zakresu geriatrii, neurologii i neuropsychologii, a także otrzymać poradnik edukacyjny w formie elektronicznej lub papierowej dla opiekunów osób starszych cierpiących z powodu demencji, zaburzeń poznawczych, zespołów otępiennych, Alzheimera).
Celem bezpośrednim projektu wzrost dostępności oferty pomocowej dla seniorów cierpiących na demencję zaburzenia poznawcze, zespoły otępienne oraz ich opiekunów w miejscu ich zamieszkania. Celem pośrednim jest wzrost świadomości wszystkich Ursynowian poprzez zaznajomienie ich z aktualnym stanem wiedzy z zakresu geriatrii, neurologii i psychiatrii w odniesieniu do sprawowania właściwej opieki nad osobami starszymi.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Co czwarty mieszkaniec Ursynowa jest seniorem. Większość z tych osób, gdy pojawiają się u nich znaczące problemy poznawcze, psychomotoryczne, decyduje się na opiekę osób najbliższych tj. członków swojej rodziny. Tymczasem opiekunowie osób starszych wykazujących problemy poznawcze, cierpiących na demencję czy Alzheimera, będący członkami rodzin tych osób, często nie mają ani aktualnej wiedzy, ani odpowiednich umiejętności z zakresu prawidłowego sprawowania takiej opieki. Ten projekt jest odpowiedzią na takie zapotrzebowanie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wynagrodzenie specjalistów – asystentów przeprowadzających lekcje rehabilitacji poznawczej i psychomotorycznej w łącznie 20 domach seniorów:
20 rodzin x 2 lekcje po 45 minut x 200 zł = 8 000 zł
Wynagrodzenie specjalistów – asystentów przeprowadzających konsultacje indywidualne w 20 domach seniorów dla ich opiekunów-członków rodzin:
20 rodzin x 2 lekcje po 45 minut x 150 zł = 6 000 zł
Wynagrodzenie specjalistów – przeprowadzających wykłady interaktywne/webinary wraz z odstąpieniem od praw autorskich/zgodą na bezpłatne udostępnianie do końca 2022 roku:
5 wykładów po 90 minut x 400 zł = 2 000 zł
Opracowanie merytoryczne i graficzne oraz wydruk 500 egzemplarzy poradnika wraz z odstąpieniem od praw autorskich i zgodą na bezpłatne powielanie publikacji: 12 500 zł
Promocja projektu (plakaty, wzmianka na stronie www i FB Urzędu Dzielnicy Ursynów): 1 500 zł
Utworzenie i administrowanie strony w mediach społecznościowych dotyczącej projektu (umieszczanie postów i wydarzeń związanych z rekrutacją do projektu i wykładami, opublikowanie nagrań z 5 wykładów interaktywnych oraz poradnika w wersji elektronicznej na stronie): 2 000 zł
Obsługa księgowo-finansowa, biurowa i administracyjna, niezbędne zakupy (np. art. do demonstracji rehabilitacji na lekcjach w domu seniora, materiały do dezynfekcji, art. biurowe itp.): 5 000 zł
Rekrutacja specjalistów, rekrutacja rodzin do projektu, koordynacja i ewaluacja: 3 000 zł
Razem: 40 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
40 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
- Podniesienie kompetencji z zakresu prawidłowego sprawowania opieki nad osobami cierpiącymi na demencję lub chorobę Alzhaimera;
- Wsparcie merytoryczne rodzin opiekujących się osobami cierpiącymi na na dysfunkcje poznawcze;
- poszerzenie wiedzy wśród mieszkańców Ursynowa dot. opieki nad osobami starszymi.

Modyfikacje

28.01.2021 12:43
Koordynator w dzielnicy Ursynów
26.04.2021 15:29
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany