Zagospodarowanie terenu zieleni - wybudowanie ścieżki spacerowo - rowerowej, na odcinku od ul. Zielonej Gęsi do ul. leszczyńskiego w Warszawie

2198
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Ursus
Autor pomysłu Adam Chmielewski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
213 580 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada zagospodarowanie terenów wokół nowo wybudowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Konotopskiej z przeznaczeniem na funkcje rekreacyjną i wypoczynkową. Jednocześnie, w ramach prac opisanych w projekcie, inwestycja zakłada oczyszczenie i uporządkowanie części terenu znajdującego się m.in. pomiędzy ww. budynkami, a torami kolejowymi, wykonanie ścieżek spacerowych wraz z odpowiednią infrastrukturą (ławeczki, kosze na śmiecie, oświetlenie). inwestycja ta dodatkowo połączy ciągiem komunikacyjnym ulicę Zielonej Gęsi z Leszczyńskiego i Gierdziejewskiego.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursus
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Tereny niezagospodarowane - od parkingu stacji PKP przy ulicy Zielonej Gęsi do ulicy Leszczyńskiego na wysokości skrzyżowania z ulica Gierdziejewskiego.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działki nr 89/2,122/4,135/3. Dysponent terenu m.st. Warszawa

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada zagospodarowanie terenów wokół nowo wybudowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Konotopskiej z przeznaczeniem na funkcje rekreacyjną i wypoczynkową. Jednocześnie, w ramach prac opisanych w projekcie, inwestycja zakłada oczyszczenie i uporządkowanie części terenu znajdującego się m.in. pomiędzy ww. budynkami, a torami kolejowymi, wykonanie ścieżek spacerowych wraz z odpowiednią infrastrukturą (ławeczki, kosze na śmiecie, oświetlenie). inwestycja ta dodatkowo połączy ciągiem komunikacyjnym ulicę Zielonej Gęsi z Leszczyńskiego i Gierdziejewskiego.
Opis projektu
W ramach budżetu obywatelskiego planuję wytyczenie i wykonanie ścieżki pieszej, z możliwością przejazdu rowerem, która połączy parking stacji PKP Warszawa Ursus Gołąbki w ulicy Zielonej Gęsi z ulicami Leszczyńskiego i Gierdziejewskiego. Przy ścieżce planuje ustawienie ławek parkowych, koszy na śmieci i lamp oświetleniowych (solary), tak by spełniała ona funkcje parkową. Tak powstały obiekt spełniałby przede wszystkim funkcję rekreacyjną dla mieszkańców osiedla Gołąbki będąc w pewnej mierze przedłużeniem (uzupełnieniem) istniejącego EKO Parku aż do stacji PKP Warszawa Ursus Gołąbki. Jednocześnie nowo powstała inwestycja, byłby najbliższym miejscem wypoczynku dla mieszkańców osiedla, a przede wszystkim budynków wielorodzinnych przy ul. Konotposkiej. W dalszej perspektywie tereny przylegające do ścieżki mogłyby zostać uzupełnione o nasadzenia traw, kwiatów, krzewów lub drzew, tak by jeszcze pełniej stworzyć powierzchnię parkową. Nowo wybudowana ścieżka miałaby również funkcję komunikacyjną. Byłaby najkrótszym połączeniem pieszym pomiędzy stacją PKP Warszawa Ursus Gołąbki a komunikacją autobusową w ulicy Gierdziejewskiego. Obiekt ma mieć charakter otwarty i dostępny dla wszystkich mieszkańców. W związku z powyższym projekt skierowany jest do szerokiej grupy mieszkańców Ursusa. Jako obiekt przeznaczony do wypoczynku i rekreacji przede wszystkim dla mieszkańców osiedla Gołąbki, a jako ciąg komunikacyjny również dla wszystkich innych osób przemieszczających się po terenie Dzielnicy Ursus i nie tylko.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Proponowany projekt inwestycji, pozwala spełnić kilka potrzeb szeroko rozumianego interesu mieszkańców Dzielnicy Ursus M. ST. Warszawy. Stworzenie nowego ciągu komunikacyjnego ścieżki pieszej, w formule alejki parkowej (ławeczki, kosze na śmiecie, oświetlenie), rozbudowuje tego typu infrastrukturę na osiedlu Gołąbki, jednocześnie
będąc niejako przedłużeniem terenów EKO Parku. W wyniku wybudowania ścieżki powstanie dodatkowy teren rekreacyjny dla wszystkich mieszkańców
Osiedla Gołąbki.
Mieszkańcy nowo powstałych bloków przy ul. Konotopskiej zyskują tereny rekreacyjne w bezpośrednim sąsiedztwie swojego miejsca zamieszkania.
Należy zaznaczyć, że płaski charakter terenu bez przeszkód komunikacyjnym, pozwoli korzystać ze ścieżki również osobom niepełnosprawnym. Jednocześnie poprzez tę inwestycję, zostanie uporządkowany teren do tej pory niezagospodarowany i niewykorzystywany. Przeprowadzenie wyżej opisanych prac, umożliwi w przyszłości kolejne działania w celu rozwinięcia funkcji rekreacyjnej tego obszaru (np. nasadzenia). Ważnym uzasadnieniem dla przeprowadzenia inwestycji, jest także lepsze skomunikowanie ulicy Zielonej Gęsi (stacja PKP Warszawa Ursus Gołąbki) z ulicą Gierdziejewskiego, gdzie mamy przystanki autobusowe ZTM w kierunku innych części Ursusa oraz ulicy Połczyńskiej (kierunek Dzielnica Wola i
Ożarów).

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszty projektu 5000,00
Zakup i montaż 6 szt. lamp solarnych 6x5000,00+3000,00=33000,00
Zakup i montaż 6 szt. koszy na odpady 6x500,00+500,00=3500,00
Zakup i montaż 6 szt. ławek parkowych 6x1000,00+1080,00=7080,00
Wykonanie 600mb ścieżki spacerowej o szerokości min. 3 m z kruszywa i jej utwardzenie 1800x90=162000,00
Oznakowanie wykonania projektu 2000,00
Roczny koszt utrzymania 6000,00
Łącznie wykonanie brutto wyniesie 213580,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
213 580,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Obecny teren zieleni nieurządzonej zyska nową funkcjonalność i estetyczny wygląd dla spacerujących oraz dla osób idących do stacji PKP Gołąbki. Teren zostanie doświetlony przez lampy solarne a zamontowane kosze i ławki przydadzą się mieszkańcom spacerującym z psami po danym terenie.

Modyfikacje

02.06.2021 09:50
Koordynator w Dzielnicy Ursus

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Pomysł jest ciekawy, ale raczej na niego nie zagłosuję. Po pierwsze proponowana w projekcie ścieżka w pewnych fragmentach ma zbyt duże wygięcie, w sensie chodzi mi o zakręty/łuki. Należy mieć na uwadze, że mieszkańcy mogą sobie skracać dystans do pokonania i będą wydeptywać trawnik. Po drugie to nie wiem, czy w planie zagospodarowania przestrzennego te tereny nie są rezerwą pod drogę lokalną. Jeśli ma być tam kiedyś droga, oznaczona na planie jako 15KD-L(g) i 16KD-L(g), to trochę szkoda na to pieniędzy. Pomyślałbym nad lekką modyfikacją kształtu tej ścieżki na odcinku przy ul. Gierdziejewskiego, żeby nie kolidowała ona z przyszłą budową drogi lokalnej w tym miejscu. Po trzecie nie starczy mi funduszy na ten projekt, bo będę głosował na inne, moim zdaniem lepsze pomysły od tego.
    Mieszkaniec26464  06.05.2021 11:20
  • Bardzo proszę autora projektu o kontakt mailowy: kura_dom@interia.pl. Jestem mieszkanką pobliskich osiedli. Na przyszły rok chciałabym przygotować razem z Panem/Panią projekt raz jeszcze i zgłosić do głosowania. Dziękuję :-)
    Magdalena Kurzyńska  27.07.2021 12:49
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany