Ceńmy życie - żyjmy zdrowo - fitness +50 +60 +70

2180
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Irena Rocka - Januszko
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
30 120 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Uczestnictwo w zajęciach będzie ogólnodostępne. Zajęcia prowadzone będą w godzinach wieczornych tak aby nie kolidowały z godzinami pracy Szkoły.
W grupie I uczestniczyć będą osoby + 50 i młodsi niepełnosprawni natomiast w grupie II osoby +60, +70 w tym osoby niepełnosprawne.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Rejon Siekierek, Augustówki, ul Bartycka, Siekierkowska, Gościniec, Polska, Antoniewska, AK Północ, Ku Wiśle, Figowa, Ananasowa, Cytrynowa i inne w tym rejonie.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szkoła Podstawowa nr 3 Warszawa, ul. Gościniec 53, sala gimnastyczna, boisko szkolne.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Uczestnictwo w zajęciach będzie ogólnodostępne. Zajęcia prowadzone będą w godzinach wieczornych tak aby nie kolidowały z godzinami pracy Szkoły.
W grupie I uczestniczyć będą osoby + 50 i młodsi niepełnosprawni natomiast w grupie II osoby +60, +70 w tym osoby niepełnosprawne.
Opis projektu
Otwarte, bezpłatne dla mieszkańców zajęcia ginastyczne typu pilates, zdrowy kregosłup, zumba i ćwiczenia rehabilitacyjne, prowadzone na terenie Szkoły Podstwawowej nr 3 w Warszawie przy ul. Gościniec 53. Zajęcia prowadzone będą od połowy lutego 2022 do 2 grudnia 2022r. z wyłączeniem okresu wakacyjnego od 1.07.2022 do 31.08.2022 dwa razy w tygodniu po 2 godziny. W godzinach późno popłudniowych aby umożliwic uczestnictwo w nich osoba pracującym - seniorom opiekującym się wnukami i osobami niepełosprawnymi w podeszłym wieku. W popołudniowych godzinach zajęcia gimnastyczne nie kolidują z zajęciami szkolnymi.
Przewidywana ilość osób uczestniczących 25 - 30 osób - ograniczenie to wynika z powierzchni sali gimnastycznej.
Rekrutacja: plakaty zostaną powieszone przede wszystkim na słupach ogłoszeniowych usytuowanych na terenie Osady Siekierki oraz na tablicach ogłoszeń między innymi w klubie Młodzieżowym przy ul. Siekierkowskiej, Urzędzie Dzielnicy, Szkołach zlokalizowanych na terenie Siekierek. Ponadto w Gazecie Siekierkowskiej zostanie podana informacja o możliwości zapisu. Rekrutację prowadzi wykonawca na wskazany adres e-mail na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.
Ilość miejsc ograniczona więc o zapisie na zajęcia zadecyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania miejsc. Po wyczerpaniu miejsc będą zapisy na listę rezerwową.
Możliwość prowadzenia zajęć on-line w przypadku braku możliwości korzystania z infrastruktury szkoły z powodu pandemii.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt "Ceńmy życie - żyjmy zdrowo- fitness +50 +60 +70" promuje zdrowie i propaguje uprawianie gimnastyki rehabilitacyjnej i rekreacji wśród seniorów. Ćwiczenia na zajęciach są zróżnicowane w zależności od predyspozycji osób w nich uczestniczących. Zajęcia fitness w 2022r stanowić będą kontynuację zajęć prowadzonych dla seniorów w latach 2013 - 2020. Brak na terenie Siekierek zajęć podnoszących sprawność seniorów a także zajęć rehabilitacyjnych. Zajęcia dla seniorów w ramach budżetu obywatelskiego odbywają się od początku jego istnienia. Sala wypełniona jest zawsze maksymalnie. W lecie istnieje możliwość aby zajęcia odbywały się na terenie otwartym - boisku szkolnym. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, integrują społeczność osiedlową zmuszając ją do aktywnego życia uprawiania sportu i zajęć rehabilitacyjnych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Instruktor: 32tyg x 2gr x 2/tyg x 1h x 150zł = 19 200zł
Sala: 32tyg x 2gr x 2/tyg x 1h x 75zł = 9 600zł
Plakat:
• Projekt: 300zł
• Wydruk 40szt. A2: 520zł
Promocja w gazecie: 500zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
30 120,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Poprawa kondycji fizycznej mieszkańców.

Modyfikacje

01.02.2021 12:16
Koordynator w Dzielnicy Mokotów
23.04.2021 12:04
Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany