Bardziej zielona Białołęka - nowe krzewy i teren rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy

1
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Białołęka
Autor pomysłu Adam Kierzkowski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
500 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada wykonanie nowych nasadzeń krzewów w ilości dostosowanej do warunków terenowych przy ul. Krzyżówki oraz wykonanie niewielkiego skweru z placem zabaw przy ul. A. Fleminga – okolicy ratusza dzielnicy, która obecnie bardzo dynamicznie się rozwija i gdzie nowe place zabaw są niezbędne

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Skwer z placem zabaw – dz. 62 obręb 4-04-16, przy ul. A. Fleminga, skrzyżowanie z ul. Pułaskiego
Nasadzenia:
- ul. Krzyżówki (działki 13/1 i 15/1 z obrębu 40611)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wskazane lokalizacje znajdują się na gruntach miejskich. Proponowana lokalizacja skweru w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Henryków – Wiśniewo, jest przeznaczona pod mieszkalnictwo jednorodzinne, a jako jedno z przeznaczeń dopuszczalnych wskazuje zieleń urządzoną.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wykonanie nowych nasadzeń krzewów w ilości dostosowanej do warunków terenowych przy ul. Krzyżówki oraz wykonanie niewielkiego skweru z placem zabaw przy ul. A. Fleminga – okolicy ratusza dzielnicy, która obecnie bardzo dynamicznie się rozwija i gdzie nowe place zabaw są niezbędne
Opis projektu
Projekt składa się z dwóch elementów mających na celu podniesienie atrakcyjności dzielnicy w zakresie dostępu do zieleni urządzonej, a także poprawienie jakości przestrzeni publicznej w najważniejszych punktach dzielnicy.
Pierwszą składową są nasadzenia krzewów w ilości dostosowanej do warunków terenowych w formie żywopłotu przy ul. Krzyżówki (działki 13/1 i 15/1 z obrębu 40611),
Realizacja zieleni w ww. miejscu spowoduje uczynienie jednej z najważniejszych okolic dzielnicy bardziej zielonym i przyjaznym dla mieszkańców.
Drugi element projektu ma na celu poprawę dostępności zielonej infrastruktury dla mieszkańców i zakłada zrealizowanie miejsca rekreacji dla osób w różnym wieku na zadrzewionej działce w rejonie skrzyżowania ulic A. Fleminga i K. Pułaskiego. W tym miejscu planowane jest stworzenie funkcjonalnego placu zabaw, który jednocześnie będzie zielonym skwerem, na którym mieszkańcy będą mogli odpocząć zarówno aktywnie, jak i w spokojny sposób na ławkach zlokalizowanych pośród zieleni.
Teren, na którym ma być zlokalizowany projekt obejmuje powierzchnię około 4900 m2. Jest to powierzchnia pozwalająca na zrealizowanie obiektu kubaturowego dla mieszkańców. Dlatego też obszar placu zabaw będzie obejmował niewielki procent tej powierzchni (około 500-700 m2). Urządzenia rekreacyjne zostaną zlokalizowane w taki sposób, aby jak najmniej ingerować w istniejącą zieleń. Zakłada się, że w tym miejscu posadzone zostaną nowe rośliny - byliny i krzewy, które dodatkowo urozmaicą wygląd miejsca.
Jak już wspomniano na początku, program funkcjonalny dla tego miejsca będzie przeznaczony nie tylko dla najmłodszych mieszkańców, ale również dla dorosłych. W związku z czym, na tym terenie zostanie zlokalizowane wyposażenie rekreacyjne i zabawowe, przykładowo:
- ławki ok. 6 szt.
- kosze na śmieci ok. 2 szt.
- zestaw sprawnościowy ze zjeżdżalnią, linami, równoważniami, elementami obrotowymi, drabinkami
- huśtawka dla większych dzieci
- stół do ping ponga
- hamak dla dorosłych
- piaskownica
- huśtawki dla młodszych dzieci (w tym huśtawka równoważna)
- stojaki na rowery x 3
Ze względu na brak chodnika po stronie ul. A. Fleminga, na której zlokalizowana jest działka, zrealizowanie przejścia dla pieszych, które połączy istniejący chodnik z terenem realizacji projektu.
Wokół placu zabaw dla najmłodszych, zostanie zainstalowane niskie ogrodzenie, które ułatwi rodzicom pilnowanie swoich pociech. Dodatkowo część, gdzie będą ustawione urządzenia rekreacyjne dla dzieci zostanie pokryta bezpieczną nawierzchnią, która zminimalizuje przykre skutki ewentualnych upadków, np. piaszczystą.
Rozważona zostanie możliwość oświetlenia lampami solarnymi, które poprawią bezpieczeństwo, a jednocześnie nie będą generowały dodatkowych wysokich kosztów eksploatacyjnych.
Należy również mieć na uwadze fakt, że teren będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców przez 7 dni w tygodniu, co najmniej pomiędzy godzinami 6, a 22.
Jednym z wielu punktów odniesienia, którym kieruje się autor projektu, jest plac zabaw przy ul. Polnych Kwiatów, zlokalizowany na Choszczówce, a który był zrealizowany podczas jednej z poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego (Link do zrealizowanego projektu - (https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/2726?user=Guest&voting=0&email=&hash=).
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Realizacja projektu we wskazanych lokalizacjach znacząco podniesie jakość życia mieszkańców, poprzez urozmaicenie oferty zieleni urządzonej na terenie dzielnicy.

W przypadku realizacji skweru z placem zabaw przy ul. A. Fleminga, ze względu na dużą liczbę realizowanych inwestycji mieszkaniowych, szacuje się, że liczba potencjalnych odbiorców projektu może być wysoka. Ze względu na utrudniony dostęp do istniejących parków, mieszkańcy rzadko mają okazję skorzystać z miejsca, w którym mogliby odpocząć pośród uporządkowanej zieleni. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że dzieci w tej okolicy w gruncie rzeczy nie mają miejsca, gdzie nawiązywałyby więzi społeczne.
Jak już wspomniano w opisie projektu, jego realizacja w znaczący sposób poprawi codzienne życie mieszkańców.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
500000 zł, w tym wykonanie dokumentacji projektowej 15000 zł, wykonanie prac porządkowych i pielęgnacja drzew 30000 zł, budowa placu zabaw 360000 zł, oznakowanie 5000 zł
utrzymanie w pierwszym roku po wykonaniu 20000 zł, nasadzenia 20000 zł, budowa przejścia dla pieszych 50000 zł.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
500 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Zostanie wybudowany skwer z placem zabaw przy ul. Fleminga oraz posadzone krzewy przy ul. Krzyżówki

Modyfikacje

31.12.2021 12:11
Autor projektu
25.04.2022 11:35
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Białołęka
25.04.2022 11:38
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Białołęka
25.04.2022 11:42
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Białołęka
25.04.2022 11:43
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Białołęka
26.04.2022 13:00
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Białołęka
13.05.2022 11:54
Koordynator w dzielnicy Białołęka

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany