Jana Pawła II - druga strona rowerowa

920
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Wesoła
Stara Miłosna
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
97 500 zł
Kategoria
  • komunikacja/drogi
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Żeby stworzyć możliwość ciągłej jazdy na rowerze po drugiej stronie osiedlowej obwodnicy - bez zjeżdżania na jezdnię, bez zsiadania i przeprowadzania roweru przez pasy, bez przenoszenia go przez trawniki - wystarczy połączyć istniejące uliczki krótkimi łącznikami i wyznaczyć przejazdy dla rowerów. Skoro to takie proste, to wreszcie trzeba to zrobić!

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wesoła
Obszar objęty pomysłem:
Stara Miłosna
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Jana Pawła II - między rondami Macierowe Bagno i Miłosna, z przejazdem wokół ronda Pohulanka
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Ulica w gestii Zarządu Dróg Miejskich, wszystkie działki na tym odcinku są własnością miasta albo Skarbu Państwa.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Żeby stworzyć możliwość ciągłej jazdy na rowerze po drugiej stronie osiedlowej obwodnicy - bez zjeżdżania na jezdnię, bez zsiadania i przeprowadzania roweru przez pasy, bez przenoszenia go przez trawniki - wystarczy połączyć istniejące uliczki krótkimi łącznikami i wyznaczyć przejazdy dla rowerów. Skoro to takie proste, to wreszcie trzeba to zrobić!
Opis projektu
Wzdłuż ulicy Jana Pawła II prawie na całej długości są boczne uliczki. Służą one do obsługi posesji - pełnią funkcje serwisowe, dojazdowe lub postojowe. Założeniem projektu jest to, że ruch rowerowy na tych uliczkach może odbywać się na zasadach ogólnych (bez dodatkowego oznakowania). Pomiędzy tymi uliczkami trzeba wybudować ścieżki rowerowe oraz przejazdy przez przecznice. Pod względem formalnym będą to:
- wydzielone drogi dla rowerów (oznaczone znakami C-13, tj. z symbolem roweru),
- ciągi pieszo rowerowe z oddzielnymi częściami dla pieszych i rowerów (oznaczone znakami C-13|C-16, tj. z symbolami pieszych i roweru oddzielonymi kreską pionową).
Ze względu na wymagania związane z prawidłową infrastrukturą rowerową, nie przewiduje się stosowania wspólnych dróg dla pieszych i rowerów (tzw. ciągów pieszo-rowerowych, oznaczonych znakami C-13/C-16, tj. z symbolami pieszych i roweru oddzielonymi kreską poziomą).
Wszystkie nowe ścieżki będą asfaltowe. Wszędzie, gdzie obecnie znajdują się wysokie krawężniki przebiegające w poprzek utworzonej trasy rowerowej, będą one przebudowane (obniżone) dla zachowania gładkiego przejazdu (maksymalny uskok - 0.5cm, kąt nachylenia nie większy niż 10 stopni).
Do bezpiecznego przejeżdżania przez niektóre ulice prostopadłe do Jana Pawła II niezbędne są przejazdy dla rowerów. Będą one wyznaczane (malowane) obok istniejących przejść dla pieszych. Niektóre przejścia trzeba zwęzić, ale nigdzie nie będą one węższe od prowadzącego do nich chodnika. W kilku miejscach przez przecznice będzie się przejeżdżać wyjeżdżając bezpośrednio z parkingów - tak, jak robią to inne pojazdy, ewentualnie wjeżdżając na biegnącą dalej ścieżkę rowerową (w przeciwnym kierunku, tj. ze ścieżki na jezdnię trzeba się włączyć do ruchu i - po przejechaniu w poprzek jezdni - kontynuować jazdę uliczką serwisową). Wjazdy na ścieżki muszą być zabezpieczone słupkami blokującymi. Słupki powinny być odblaskowe i otoczone liniami krawędziowymi.
Szczegóły proponowanych rozwiązań są opisane w załączniku nr 1 oraz pokazane na mapie - załącznik nr 2
Uzasadnienie realizacji projektu
Niewielkim kosztem można zdecydowanie ułatwić jazdę na rowerach wzdłuż ulicy Jana Pawła II. Druga ścieżka rowerowa może powstać przy odcinku najbardziej obciążonym lokalnym ruchem samochodowym, który - dodatkowo - w 2017 roku będzie naturalnym łącznikiem między nowym tunelem w Międzylesiu a szosą lubelską.
Jest ciąg pieszo-rowerowy po południowej stronie, ale ani przy dojazdach na krótkich odcinkach (między posesjami, punktami handlu i usług), ani przy przejazdach przez całe osiedle nie jest to ścieżka dość atrakcyjna, aby na nią dwukrotnie przejeżdżać w poprzek ulicy. Takie przejazdy są zresztą najbardziej niebezpiecznie. Dlatego druga strona ulicy Jana Pawła II też musi stać się rowerowa!

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszty jednostkowe: drogi dla rowerów - 200 zł / m2; przebrukowanie krawężnika - 100 zł/mb; ustawienie nowego znaku - 300 zł; słupek blokujący - 150 zł; oznakowanie poziome (starcie albo malowanie, dla większych powierzchni) - 25 zł/m2.
Szczegółowe wyliczenia kosztów prac budowlanych i organizacji ruchu - wg załącznika; łącznie 82 460 zł.
Dodatkowo wartość wszystkich prac projektowych przyjęto na ok. 10000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
97 500,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

17.03.2016 09:00
Koordynator w dzielnicy Wesoła
15.04.2016 11:08
Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Plan ścieżki z wybranymi opisami:
    https://www.thinglink.com/scene/753997639715913728
    (skopiuj link i wklej w oknie przeglądarki)
    Mieszkaniec750  25.01.2016 13:26 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany