Zielone podwórka dla Pragi - Kłopotowskiego/Okrzei, Środkowa/Strzelecka

11
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Praga-Północ
Autor pomysłu Wanda Grudzień
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
525 880 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt dotyczy stworzenia przyjaznych przestrzeni rekreacyjnych z krzewami i niską roślinnością. Wybrane podwórka (Strzelecka/Środkowa, Okrzei/Kłopotowskiego) wymagają zagospodarowania zaniedbanych przestrzeni w miejscach, gdzie mieszkańcy silnie odczuwają brak ogólnodostępnych terenów zieleni, lub przywrócenia zieleni w miejscach, gdzie w ciągu ostatnich lat została zabetonowana.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
podwórko terenu posesji przy ul. Środkowej 17 oraz ul. Strzeleckiej 7/9 (Środkowa / Strzelecka) w rejonie działek nr 67/2 i 13/3 z obrębu 41304, teren posesji przy ul. Kłopotowskiego 4 (Kłopotowskiego/Okrzei) - obręb 41504, działki 108/3, 108/4, 75/2
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt dotyczy stworzenia przyjaznych przestrzeni rekreacyjnych z krzewami i niską roślinnością. Wybrane podwórka (Strzelecka/Środkowa, Okrzei/Kłopotowskiego) wymagają zagospodarowania zaniedbanych przestrzeni w miejscach, gdzie mieszkańcy silnie odczuwają brak ogólnodostępnych terenów zieleni, lub przywrócenia zieleni w miejscach, gdzie w ciągu ostatnich lat została zabetonowana.
Opis projektu
Projekt przewiduje urządzenie przestrzeni – zielonych podwórek z roślinnością - w miejscach o niewykorzystanym potencjale, a mogących służyć okolicznych osiedli. W projekcie przewidziano działania w kilku obszarach dzielnicy - przy ulicach Środkowej / Strzeleckiej oraz Okrzei/Kłopotowskiego.

Podwórko Środkowa / Strzelecka - w okolicy wyremontowanego niedawno pałacyku Konopackiego razi zdegradowana przestrzeń podwórka, które zmieniło się w dziki parking pokryty po każdym deszczu ogromnymi kałużami. Celem projektu jest zapoczątkowanie zmian w tej przestrzeni. Zakłada on dosadzenie niskiej roślinności, dostawienie ławek warszawskich, zadaszonego kosza na śmieci.

Podwórko Okrzei / Kłopotowskiego (posesja przy ul. Kłopotowskiego 4) - zdegradowane obecnie podwórko wymaga wymiany starej nawierzchni asfaltowej na nową nawierzchnię mineralną. Oprócz tego należy wprowadzić nowe nasadzenia w postaci drzewa i krzewów, zamontować zadaszony kosz na śmieci oraz ławkę typu warszawskiego.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W eko-rankingu dzielnic Warszawy Praga-Północ należy do niechlubnej trójki dzielnic o najniższym udziale procentowym terenów zielonych. Z tego względu w dzielnicy jest także najgorsze jakościowo powietrze, co skutkuje licznymi, negatywnymi konsekwencjami dla mieszkańców. Jednocześnie dzielnica posiada potencjał w postaci wielu niewykorzystanych działek, których ponowne zagospodarowanie pozwoli uzyskać bardziej przyjazną mieszkańcom przestrzeń.
Projekt pozwoli osiągnąć następujące korzyści:
- poprawa dostępności terenów zielonych,
- poprawa estetyki terenów publicznych,
- poprawa jakości powietrza,
- lepsze zagospodarowanie zaniedbanych działek,
- integracja społeczności lokalnej.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1 opracowanie graficzne 2 podwórek

2 Podwórko Środkowa/Strzelecka
demontaż i utylizacja asfaltu z centralnego fragmentu podwórka, oraz innych el.
wymiana zdegradowanej nawierzchni glebowej,
wprowadzenia rabat bylinowych (wraz z ogrodzeniem tymczasowym),
wprowadzenie krzewów żywopłotowych (wraz z ogrodzeniem tymczasowym),
posadzenie ok 3 szt drzew
ławka warszawska ok. 2 szt.,
kosze na śmieci ok. 2 szt.,
oznakowanie budżetu obywatelskiego,


4 Podwórko przy ul. Kłopotowskiego 4
demontaż oraz utylizacja asfaltu,
nawierzchnia przepuszczalna
wymiana zdegradowanej nawierzchni glebowej,
ławka warszawska ok. 2 szt.,
kosze na śmieci ok. 2 szt.,
drzewa ozdobne ok. 2 szt.
wprowadzenia rabat bylinowych (wraz z ogrodzeniem tymczasowym),
oznakowanie budżetu obywatelskiego,
demontaż starych elementów architektonicznych wraz z ich utylizacją,

łącznie 525 880,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
525 880,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
wzbogacenie walorów estetycznych zgłoszonych terenów, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, zachęcanie mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Modyfikacje

23.01.2022 20:16
Autor projektu
19.04.2022 12:52
Zarząd Praskich Terenów Publicznych
25.04.2022 14:38
Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Trzeba zazieleniać podwórka Pragi ze względu na wyzwania klimatyczne i estetykę miejsca.
    Mieszkaniec15431  10.02.2022 08:02
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany