Parki kieszonkowe dla Pragi

13
Zgłoszony
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Praga-Północ
Autor pomysłu Wanda Grudzień
Współautorzy Robert Migas-Mazur
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
400 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada stworzenie zielonych enklaw bioróżnorodnosci pomiędzy ścisłymi zabudowaniami. Przebudowie poddane zostaną tereny dotychczas zaniedbane,o potencjale do pełnienia funkcji rekreacyjnej dla mieszkańców i mieszkanek dzielnicy.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
dziki parking Szwedzka/Strzelecka - obręb 41301, działki 77/1, 77/2 
teren zieleni przy skrzyżowaniu ul. Kosmowskiej i Grodzieńskiej, który przed wygordzeniem kłodami służył za dziki parking

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada stworzenie zielonych enklaw bioróżnorodnosci pomiędzy ścisłymi zabudowaniami. Przebudowie poddane zostaną tereny dotychczas zaniedbane,o potencjale do pełnienia funkcji rekreacyjnej dla mieszkańców i mieszkanek dzielnicy.
Opis projektu
Projekt zakłada stworzenie zielonych enklaw bioróżnorodnosci pomiędzy ścisłymi zabudowaniami. Przebudowie poddane zostaną tereny dotychczas zaniedbane,o potencjale do pełnienia funkcji rekreacyjnej dla mieszkańców i mieszkanek dzielnicy.

Każda z zaproponowanych lokalizacji zyska wymianę nawierzchni oraz zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej obsadzonej roślinnością. W przestrzeni pojawią się także elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci z daszkiem i stojaki rowerowe). Nasadzone zostaną gatunki rodzime zwiększające bioróżnorodność. Powierzchnie rozszczelnione pozwolą na zmagazynowanie wody, a także jej naturalną retencję.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W eko-rankingu dzielnic Warszawy Praga-Północ należy do niechlubnej trójki dzielnic o najniższym udziale procentowym terenów zielonych, z tego względu w dzielnicy jest także najgorsze jakościowo powietrze, co skutkuje licznymi, negatywnymi konsekwencjami dla mieszkańców. Jednocześnie dzielnica posiada potencjał w postaci wielu niewykorzystanych działek, których ponowne zagospodarowanie pozwoli uzyskać bardziej przyjazną mieszkańcom przestrzeń.
Projekt pozwoli osiągnąć następujące korzyści:
- poprawa dostępności terenów zielonych
- poprawa estetyki terenów publicznych
- poprawa jakości powietrza
- lepsze zagospodarowanie zaniedbanej działki
- integracja społeczności lokalnej

Charakterystyka

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
400 000,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany