Wygodne i szybkie przesiadki w Warszawie

16
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Robert Migas-Mazur
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
6 067 849 zł
Kategoria
 • komunikacja publiczna i drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
W wielu miejscach w Warszawie przesiadki z autobusu na tramwaj/metro są niewygodne - wymagają chodzenia wokół skrzyżowań, przejściami podziemnymi, ciasnymi chodnikami albo po prostu przystanki są rozrzucone daleko od siebie. Projekt zakłada wprowadzenie udogodnień dla pasażerów komunikacji miejskich poprzez proste działania: wytyczenie przejścia dla pieszych czy przeniesienie przystanków, itp.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Plac Bankowy, Plac Wileński, Rondo Waszyngtona

Dane projektu

Skrócony opis projektu
W wielu miejscach w Warszawie przesiadki z autobusu na tramwaj/metro są niewygodne - wymagają chodzenia wokół skrzyżowań, przejściami podziemnymi, ciasnymi chodnikami albo po prostu przystanki są rozrzucone daleko od siebie. Projekt zakłada wprowadzenie udogodnień dla pasażerów komunikacji miejskich poprzez proste działania: wytyczenie przejścia dla pieszych czy przeniesienie przystanków, itp.
Opis projektu
Projekt służy zmianie warszawskich placów, by szybciej i wygodniej dało się przesiąsć. Na tym etapie projektu na pewno budżet na całość projekt jest kilkukrotnie za niski, ale po weryfikacji przez jednostki miejskie prawdopodobnie zostanie tyle, że będzie można realizować wybrane pomysły.

1. Plac Wileński:
a) wytyczenie przejścia między CH Wileńska a Pocztą Polską, dzięki temu będzie naziemne dojście do przystanku tramwajowego w stronę Grochowskiej
b) likwidacja zatoki przystankowej na al. Solidarności w stronę Marek. Autobusy powinny zatrzymywać się na trzecim pasie ruchu
c) wydłużenie zatoki przystankowej na al. Solidarności w stronę Marek, tak by mogły się tu zatrzymywać autobusy podmiejskie i usunięcie przystanku z Wileńskiej
d) wytyczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wileńską z przystanku tramwajowego w stronę Żerania (równolegle do torów tramwajowych), tak by można było szybciej dojść w okolice ul. św. Cyryla i Metodego
2. Plac Bankowy:
a) wytyczenie przejścia dla pieszych na wschodnim wlocie skrzyżowania przez al. Solidarności między wiatą tramwajową a torami tramwajowymi
b) wyznaczenie dojść do przejścia w formie usunięcia jednego pionowego pasa paneli w zadaszeniu przystanków i dobudowie dojścia do nowego przejścia po zewnętrznej stronie w miejscu istniejącego pasa ruchu
3. Rondo Czterdziestolatka (pod Dworcem Centralnym):
a) wytyczenie przejścia dla pieszych przez al. Jerozolimskie między dw. Centralnym, przystankami tramwajowymi a budynkiem Mariottu (wschodni wlot). To przejście dla pieszych było w pierwotnych planach remontu tego ronda, ale wytyczono tylko przez północny i zachodni wlot.
4. Skrzyżowanie Francuska/Zwycięzców:
a) wytyczenie przejścia dla pieszych przez północny wlot skrzyżowania, umożliwi to szybsze dojście na przystanek autobusy w stronę Ronda Waszyngtona idąc od strony Katowickiej
5. Przystanek Plac Unii Lubelskiej:
a) Wytyczenie przejścia dla pieszych przez Marszałkowską na północnym krańcu przystanku tramwajowego. Często przystanek służy dojściu w okolice TR i przez brak drugich pasów, pasażerowie muszą chodzić dookoła.
b) Przeniesienie przystanku autobusowego dla 222 na al. Szucha, by przybliżyć przesiadki do tramwaju z tego samego zespołu przystankowego
c) Proponowana zmiana nazwy przystanku na ul. Waryńskiego na Przystanek Waryńskiego jako zbyt odległe od placu - ponad 300 metrów do pokonania.
6. Skrzyżowanie koło GUS
a) likwidacja zatoki dla przystanku GUS08 i przebudowę zachodniego wyjścia z północnego przejścia podziemnego do formy rampy (lub przynajmniej dobudowa rampy dla osób z niepełnosprawnościami, ewentualnie windy). Przeniesienie przystanku na skrajny prawy pas jezdni) w celu wygospodarowania miejsca na rampę
b) przebudowa schodów z północnego podziemnego przejścia dla pieszych na przystanek GUS06 na rampę lub dodanie rampy dla osób z niepełnosprawnościami
c) przebudowa schodów z południowego podziemnego przejścia dla pieszych na przystanek GUS05 na rampę lub dodanie rampy dla osób z niepełnosprawnościami
d) wydłużenie zachodniego bądź wschodniego wyjścia z południowego przejścia podziemnego do formy rampy lub budowa rampy ewentualnie windy dla osób z niepełnosprawnościami
7. Skrzyżowanie Odyńca/Wołoska/Racławicka
a) Przeniesienie przystanku autobusowego na Odyńca w stronę Dolnego Mokotowa bliżej skrzyżowania o 60m.
8. Metro Ursynów
a) Przeniesienie przystanku autobusowego “Metro Ursynów 04” o 70m bliżej skrzyżowania z al. KEN
9. Puławska/Poleczki
a) Wytyczenie przejścia dla pieszych przez północny wlot skrzyżowania celem łatwiejszego dojścia dla mieszkańców Ursynowa do przystanku Poleczki 04. Na skrzyżowaniu jest już sygnalizacja świetlna dla aut, należy dorobić sygnalizację dla pieszych
10. Rondo Unii Europejskiej
a) Wytyczenie przejścia dla pieszych przez południowy wlot skrzyżowania, umożliwi to przesiadki z przystanku autobusowego Rondo Unii Europejskiej 05 przy Rzymowskiego do autobusów na przystanku Rondo Unii Europejskiej 01 bez konieczności pokonywania kładki
b) przeniesienie przystanku Rondo Unii Europejskiej 05 przy Rzymowskiego bliżej Ronda o 100m.
11. Rondo Wiatraczna
a) Przeniesienie przystanków autobusowych znajdujących się na al. Stanów Zjednoczonych bliżej Ronda Wiatraczna o ok. 80m (Wiatraczna 09 i Wiatraczna 10)
b) Przeniesienie przystanku autobusowego Wiatraczna 02 na krawędź placu. Przybliży to przesiadkę z tramwaju o ok. 140 metrów
12. Al. Zieleniecka
a) przeniesienie przystanku autobusowego Al. Zieleniecka 03 bliżej skrzyżowania ze Skaryszewskiej, ułatwi to przesiadki na przystanek tramwajowy Al. Zieleniecka 05 w tym samym kierunku
13. Metro Marymont
a) Wytyczenie przejścia dla pieszych przez północno-wschodni wlot ul. Słowackiego przy skrzyżowaniu z ul. ks. Popiełuszki. Umożliwi to przesiadki z autobusu na tramwaj w kierunku centrum bez konieczności pokonywania schodów

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Brak przejść dla pieszych i duże odległości między przystankami pogarszają komfort poruszania się komunikacją miejską w Warszawie. Kilka minut straconych dziennie przekłada się na pełne godziny w miesiącu lub dni na przestrzeni roku. Niewygodne przesiadki na tych placach były wskazywane przez warszawiaków i warszawianki w geoankiecie do planowego nowego studium m.st. Warszawy.

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
6 067 849,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
1. Plac Wileński - opinia negatywna BZRD. Likwidacja zatoki autobusowej jest niewskazana. Przeniesienie przystanku na trzeci pas ruchu może powodować zatory i pogorszy warunki ruchu na drodze.
W sytuacji przeniesienia przystanku autobusowego na jezdnię należałoby zmienić relacje na skrzyżowaniu i dostosować programy sygnalizacji świetlnej. Realizacja projektu wymaga opracowania wielobranżowej dokumentacji technicznej.
Nie jest możliwe wydłużenie zatoki autobusowej z powodu schodów w rejonie zatoki oraz zjazdu do galerii handlowej znajdującego się za przystankiem.
Rozwiązanie nieefektywne.
Przystanek znajduje się w ciągu istniejącego buspasa, na przystanku zatrzymują się pozamiejskie linie autobusowe, które będą zatrzymywały się na pasie ruchu

2. Przystanek Plac Unii Lubelskiej - opinia negatywna BZRD, obecnie przejścia przez jezdnię o dwóch pasach ruchu w jednym kierunku wyznaczane są w przypadku zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa ruchu. Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie sygnalizacji świetlnej.
W analizowanym przypadku zastosowanie sygnalizacji świetlej z uwagi na bliskość osygnalizowania przejścia dla pieszych na wysokości ul. Zoli oraz Placu Unii Lubelskiej byłoby niezgodne z § 127 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

3. Skrzyżowanie koło GUS - opinia negatywna, ze względu na kolizję z projektowaną przez ZDM przebudową tego skrzyżowania obejmującą wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych. Ponadto rampa o nachyleniu max. 5% zajęłaby kilkadziesiąt metrów, czyli więcej niż mają całe te przystanki.

4. Skrzyżowanie Odyńca/Wołoska/Racławicka - opinia negatywna BZRD, wskazana zmiana lokalizacji przystanku wiązać się będzie z pogorszeniem warunków ruchowych ze względu na fakt, że przystanek wyznaczony byłby na jezdni na pasie na którym następuje włączanie się do ruchu pojazdów z pasa zanikającego.

5. Metro Ursynów - opinia negatywna, przeniesienie przystanku autobusowego wymaga opracowania wielobranżowej dokumentacji technicznej oraz przebudowy sygnalizacji.

6. Rondo Wiatraczna - opinia negatywna BZRD, przeniesienie przystanku Wiatraczna 10 bliżej ronda Wiatraczna wiązałoby się z przebudową zatok postojowych. Przystanek nie może znajdować się za blisko ronda z uwagi na to, że skrajny prawy pas ruchu służy do skrętu w prawo.
Przeniesienie przystanku autobusowego Wiatraczna 02 na Rondo Wiatraczna, jest niemożliwe ponieważ w takim przypadku przystanek znajdowałby się na skrzyżowaniu oraz na łuku.
Zmiana lokalizacji przystanków wymaga wielobranżowej dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenia analiz na całym skrzyżowaniu

7. Al. Zieleniecka - opinia negatywna BZRD, proponowana lokalizacja przystanku Al. Zieleniecka 03 znajduje się na skrzyżowaniu i jest kolizyjna w relacji al. Zieleniecka -> Targowa w lewo.

Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym realizuje z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy zadania organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych przewidziane w art. 10 ust. 6 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Z kolei § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem mówi o tym, że: „Organ sprawujący nadzór nad zarządzaniem ruchem dokonuje oceny organizacji ruchu (…) w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego”, a także „rozstrzyga w sprawach spornych dotyczących istniejącej lub projektowanej organizacji ruchu”. W związku z powyższym, opinie i oceny Biura Zarządzania Ruchem Drogowym są dla zarządców dróg wiążące. Zarząd Dróg Miejskich nie może wprowadzić rozwiązań, które nie są akceptowane przez BZRD. Projekty, które uzyskały negatywną opinię BZRD nie spełniają kryterium: „Projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych”

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (10)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Gdzie na Pl. Wileńskim brakuje przejść? Tramwaj i tak od Ratuszowej na dwa razy przejeżdża, mało sie czeka w komunikacji? Brakuje wind i schodów natomiast na przystanki idąc od/do metra.
  A tu z racji metra przejśc podziemnych się nie zlikwiduje.
  Mieszkanka26115  14.01.2022 10:33
  • Chodzi o przejście dla pieszych między CH Wileńska a budynkiem Poczty. Brakuje również między przestankiem w stronę Żerania a parzystą "małą" Targową. Przejścia podziemne powinny zostać.
   Robert Migas-Mazur  22.01.2022 14:22 Autor projektu
  • Oczywiście, że brakuje przejść tak jak wspomina autor: zwłaszcza miedzy przystankiem tramwajowym w stronę pl. Hallera a cerkwią.
   Mieszkaniec15431  10.02.2022 08:30
 • O jakie przejścia na Placu Wileńskim chodzi? Przydałby się jakaś grafika pokazująca o które miejsca chodzi
  Mieszkaniec28866  22.01.2022 14:19
 • Przy GUSie same rampy nie zapewniają dostępności dla osób poruszających się na wózkach - również wg miejskich wytycznych ws. dostępności. Może lepiej windy?
  Mieszkaniec2969  25.01.2022 16:18
  • Skończy się jak z windami na dworcach / popularnych przejściach. Wiecznie w serwisie.
   Mieszkaniec28812  07.02.2022 17:35
 • Wygodne przesiadki są bardzo potrzebne w Warszawie, jednak zamiast tworzenia pasów na jezdniach zwalniających ruch uliczny bardziej przychyliłbym się do budowania kładek, które nie będą utrudniały ruchu samochodów i nie będą powodowały korków ulicznych. Proszę to przemyśleć. Pozdrawiam :)
  Marcin Kuśmierczyk  26.01.2022 07:39
  • może niech kładkami jeżdżą auta (w końcu to konie mechaniczne) a ludzie z wózkami, osoby starsze, niepełnosprawne i dzieci chodzą wygodnie w poziomie ulicy?
   Mieszkaniec15431  10.02.2022 08:32
 • Wnoszę o odrzucenie tego pomysłu ze względów zarówno 1) formalnych (opisy są niejasne, niemerytoryczne i wprowadzające w błąd, np. wśród proponowanych lokalizacji jest wymienione rondo Waszyngtona, a w części szczegółowej brak jest jakiejkolwiek propozycji dla tej lokalizacji, w przypadku Dw. Wileńskiego autor w jednym zdaniu pisze o likwidacji zatoki autobusowej kosztem trzeciego pasa ruchu, a w sąsiednim zdaniu o wydłużeniu zatoki na tym samym kierunku itd.), 2) funkcjonalnych - widać, że autor nie zna ani topografii Warszawy, ani tego, co jest wygodne i bezpieczne dla pieszych i co wynika z ich faktycznych potrzeb w danych lokalizacjach, a zmiany, które proponuje, w większości przypadków doprowadziłyby do paraliżu komunikacyjnego lub przynajmniej zwiększenia korków (pisze o rzekomym skracaniu czasu dojścia do przystanków, ale nie o tym, że częstotliwość kursowania oraz punktualność komunikacji miejskiej będą zaburzone poprzez szkodliwe zmiany, ograniczające płynność ruchu) jak i 3) budżetowych - wyliczony koszt zmian jest astronomicznie wysoki, za te pieniądze można i należy wybudować infrastrukturę naprawdę usprawniającą komunikację w mieście (np. nowe windy i schody ruchome w przejściach podziemnych, nowe zatoki autobusowe itd.). Jeśli gdzieś w Warszawie problemem w dostępie do przystanków stały się "za ciasne chodniki", to w większości przypadków wynikają one z zabrania części przestrzeni pod ścieżki rowerowe oraz nadmiar słupków blokujących, zatem autor, chcąc naprawdę osiągnąć te cele, które zadeklarował dla projektu, powinien wnioskować o likwidację zbędnych czy niebezpiecznych ścieżek rowerowych w pobliżu przystanków oraz likwidacji barier tak dotkliwych szczególnie dla osób starszych, nie w pełni sprawnych (w tym na wózkach), dla rodziców z dziećmi w wózkach i innych - czyli powinien postulować wydanie pieniędzy na likwidację miejskiej słupkozy. W innym razie cały projekt należy odrzucić, ponieważ zaproponowane środki nie są zgodne z zadeklarowanym celem.
  Mieszkaniec17695  09.02.2022 21:51
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany