Poznaj Park Praski dla Pragi

29
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Praga-Północ
Autor pomysłu Robert Migas-Mazur
Współautorzy Krzysztof Michalski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
50 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt przewiduje posadzenie 6 drzew na terenie Parku Praskiego, 4 spacery po Parku Praskim na których zostanie przybliżona historia Parku oraz wskazane cenne elementy dendroflory. Dodatkowo projekt zakłada stworzenie mapy Parku, na której zaznaczone będą ważne miejsca Parku wraz ze wskazaniem drzew najcenniejszych rosnących na terenie założenia.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Praski

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje posadzenie 6 drzew na terenie Parku Praskiego, 4 spacery po Parku Praskim na których zostanie przybliżona historia Parku oraz wskazane cenne elementy dendroflory. Dodatkowo projekt zakłada stworzenie mapy Parku, na której zaznaczone będą ważne miejsca Parku wraz ze wskazaniem drzew najcenniejszych rosnących na terenie założenia.
Opis projektu
W ramach projektu będzie posadzonych r6 dużych drzew w miejscu historycznego występowania danego gatunku. Razem z mieszkańcami, (na jesieni ponieważ drzewa z balotów sadzone są jesienią), będzie można posadzić dorodne drzewa w miejscu, gdzie przed II Wojną Światową rosły drzewa tego samego gatunku. W czasie sadzenie opowiemy o powodach nieprzyjmowania się drzew w mieście, głównych błędach popełnianych podczas sadzenia drzew oraz wskażemy zakres niezbędnej pielęgnacji drzew. Sadzenie drzewa w historycznym miejscu będzie też asumptem do rozmowy na temat istotności zachowania historycznych założeń przestrzennych danego miejsca, dyskusji nad gatunkami inwazyjnymi czy też ochrony wartości przyrodniczej parku w kontekście ochrony wartości zabytkowej parku.

Projekt zakłada również przeprowadzenie 4 spacerów dendrologicznych, na których prowadzący spacer przybliży historie parku, główne etapy przebudowy parku wskazując jednocześnie drzewa rzadkie i te, które są świadkami poszczególnych etapów przebudowy. Dodatkowo na spacerach zostanie przybliżona mieszkańcom Warszawy tematyka związana z funkcjonowaniem drzew w mieście.

W ramach BO zostanie opracowany przewodnik po Parku Praskim - plik pdf do pobrania ze strony internetowej Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Dodatkowo zostanie wydrukowanych 1000 szt. tego przewodnika w formie składanej dwustronnej mapy, (format minimum 680 x 420 mm) uwzględniającej: krótką historię Parku Praskiego, w tym jego rozwój przestrzenny, ciekawe miejsca historycznie (np. wieża spadochronowa, Dom Żołnierza, Lunapark) i współczesne (np. muszla, rzeźby, kawiarnie, toalety itp.) wraz z krótkimi opisami. Dodatkowo przewodnik uwzględni najciekawsze elementy dendroflory Parku wraz z krótkim opisem (gatunek, przybliżony wiek drzewa, kraj pochodzenia itp.), powiązanie z dzikim brzegiem Wisły.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Park Praski posiada wyjątkową dendroflorę oraz bardzo ciekawą i długą historię, o której trudno poczytać. Dodatkowo posadzone drzewa staną się świadectwem zaangażowania mieszkańców w utrzymanie historycznego założenia parkowego dla przyszłych pokoleń warszawianek i warszawiaków.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
50 000.00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
50 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Projekt ma za zadanie rozpowszechniać wiedze na temat historii Parku Praskiego oraz ciekawych obiektów znajdujących się w Parku, także rzadkich drzew i ich odmian. Projekt ma wymiar edukacyjny - podczas spacerów dendrologicznych, a także w czasie sadzenia drzew, mieszkańcom Warszawy zostanie przybliżona tematyka ochrony drzew w trudnych warunkach miejskich, w tym w szczególności wpływ antropopresji na stan i żywotność drzew. Edukacja w tym zakresie może przyczynić się do zwiększenia świadomości zachowań ludzi, które negatywnie wpływają na drzewa w mieście.

Modyfikacje

24.01.2022 21:43
Autor projektu
01.04.2022 12:49
Dział Koordynacji Ogrodniczej w Zarządzie Zieleni
29.04.2022 10:43
Koordynator w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany