Wiszące ogrody dla każdej kropli wody

260
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Sylwia Leciejewska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
150 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt dotyczy utworzenia przy ogólnodostępnym placu zabaw ogrodu tarasowego ograniczającego odpływ wód deszczowych do kanalizacji, wstawienie pergoli i donic obsadzonych roślinnością gromadzącą wilgoć i oddającą ją do atmosfery (mini ogród deszczowy), zainstalowanie wśród roślin poidełek dla ptaków i owadów. Ogrody deszczowe świetnie sprawdzają się w mieście i są cenną ozdobą.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: Gocław
Gen. T. Bora-Komorowskiego 31
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Przy osiedlowym placu zabaw

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt dotyczy utworzenia przy ogólnodostępnym placu zabaw ogrodu tarasowego ograniczającego odpływ wód deszczowych do kanalizacji, wstawienie pergoli i donic obsadzonych roślinnością gromadzącą wilgoć i oddającą ją do atmosfery (mini ogród deszczowy), zainstalowanie wśród roślin poidełek dla ptaków i owadów. Ogrody deszczowe świetnie sprawdzają się w mieście i są cenną ozdobą.
Opis projektu
Teren wokół placu zabaw plac zabaw jest DOSTĘPNY DLA OGÓŁU MIESZKAŃCÓW całodobowo zarówno w dni powszednie jak i w święta. Korzystają z niego rodziny z dziećmi, seniorzy z wnukami i młodzież. Ukształtowanie terenu jest różnorodne, plac zabaw i boisko otoczone są skarpą, która przy ogrodzeniu tworzy zaciszne, ustronne i trudnodostępne miejsca, idealne jako schronienie dla ptaków i owadów. Ogród deszczowy to proste rozwiązanie, które ograniczy odpływ wód opadowych do kanalizacji, a równocześnie pomoże dbać o rośliny w trakcie suszy.
Planowane jest nasadzenie części roślin w pojemniku a części w gruncie, w obu przypadkach zasilane będą wodą deszczową zbieraną z dachu lub placu.
Ogród będzie znajdować się w bliskiej odległości źródła wody opadowej, dwie skrzynie/donice z odprowadzeniami przy rynnie - wodoszczelne - wnętrze wykładane jest folią z umieszonymi wewnątrz pojemnika rurami, które odprowadzą nadmiar wody na zewnątrz, dwie pergole na skarpie tuż pod dachem budynku, z ławeczkami umożliwiającymi odpoczynek w cieniu w gorące dni. Pergole będą obsadzone gromadzącą wilgoć roślinnością pnącą.
Pod skarpą utworzony zostanie tarasowy ogród obsadzony roślinnością filtrującą. W centralnej części zasadzane zostaną rośliny wodolubne, a na obrzeżach - zwykłe rośliny.
Utworzenie w tym miejscu ogrodu tarasowego i pergoli z roślinnością i stanowiłoby doskonałą kryjówkę dla drobnych zwierząt. Wstawione wśród zarośli i krzewów poidełka dodatkowo zachęciłyby zwierzęta do zamieszkania na tym terenie a nasadzenie kwitnącej roślinności przyczyniłoby się do wzrostu populacji motyli i owadów .
Opisany projekt, podobnie jak inne elementy powierzchniowe systemów odwodnieniowych, nie wymaga szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych – zwłaszcza, jeśli do obsadzenia użyje się odpowiednich roślin rodzimych, odpornych na lokalne warunki atmosferyczne. Nie wymagają one podlewania (z wyjątkiem długich okresów suszy) ani nawożenia.
Przewidywane koszty:
1.Projekt wykonawczy - 10000 zł
2. Pielęgnacja istniejącej zieleni (przycięcie gałęzi i istniejących nasadzeń) - 10000 zł
3. Zakup Skrzyni/ pojemnika ogrodu deszczowego: 3 szt. =6000 zł
4. Zakup i montaż poidełek i poidełka -fontany dla ptaków i owadów - 2500 zł (zdjęcie poglądowe w załączniku)
5. Zakup pergoli z ławeczką: 3szt + transport = 6000 zł
(zdjęcie poglądowe w załączniku)
6. Prace budowlane: roboty przygotowawcze, porządkowe ukształtowanie terenu w ogrodzie, wykopanie ziemi (z wywozem), wykonanie nawierzchni: warstwy drenażowej , filtrujacej, uszczelniającej: folia pcv, glina, ułożenie kamieni i otoczaków, montaż pergoli, donic deszczowych, stojaków, wykonanie naziemnej instalacji odprowadzającej wodę z dachu i rynny, rozprowadzenie podziemnej części instalacji nawadniania, montaż poidełek dla ptaków i owadów – 80000 zł
7. Nasadzenia: – 35000 zł
Dobór gatunkowy roślin zostanie przedstawiony wraz z projektem.
8. Tabliczki informacyjne -500 zł
Razem: 67400
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Stworzenie takiego systemu zapobiega skutkom intensywnych opadów oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia suszy glebowej - mniej wody opadowej spływa do kanalizacji, ponieważ zostaje zatrzymana w warstwach filtracyjnych, a następnie odparowana do atmosfery. Ponadto - korzenie i kłącza hydrofitów oczyszczają wodę z zanieczyszczeń (metali ciężkich czy związków biogennych). Szacuję się, że ogród deszczowy wchłania o ponad 40% lepiej wodę niż zwykły trawnik. Nowe nasadzenia i zainstalowanie poidełek dla owadów i ptaków będzie wkładem mieszkańców osiedla w ochronę miejskiego ekosystemu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1.Projekt wykonawczy 10000
2. Gospodarka istniejącą zielenią 10000
3. Zakup Skrzyni/ pojemnika ogrodu deszczowego: 3 szt. 6000
4. Zakup i montaż poidełek i poidełka -fontany dla ptaków i owadów 2500
5. Zakup pergoli z ławeczką: 3szt 6000
6. Prace budowlane 80000
7. Nasadzenia 35000
8. Tabliczki informacyjne 500
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
150 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, bioróżnorodności oraz retencji wody opadowej, podniesienie walorów estetycznych terenu szkoły.

Modyfikacje

21.04.2022 14:32
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga Południe

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (4)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany