Wygodna i bezpieczna infrastruktura pieszo-rowerowa nad Kanałem Żerańskim

91
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Białołęka
Autor pomysłu Sebastian Gut
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
700 000 zł
Kategoria
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada wykonanie wygodnej, bezpiecznej i nie wykluczającej żadnej grupy użytkowników (osoby na wózkach, hulajnogach, rolkach...) infrastruktury stanowiącej logiczną kontynuację inwestycji jaka powstała po stronie Gminy Nieporęt. Dotyczy odcinka od granicy miasta do okolic mostu w ciągu ulicy Kobiałka.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
500m odcinek wzdłuż Kanału Żerańskiego od ulicy Dłuorzecznej do granicy z Gminą Nieporęt.
Działka na 56/1 z obrębu 4-16-01.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Dzielnica Białołęka dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości - umowa najmu z Wodami Polskimi. Podkreślenia wymaga fakt, że na rozważanym obszarze panują bardzo dobre warunki, które powinny obniżyć koszty inwestycji. Prace będą prowadzone na nasypie, który jest bardzo dobrze zagęszczony bowiem znajdowały się na nim tory kolejowe. Nie będzie potrzeby wycinania żadnych drzew czy krzewów, ani też karczowania terenu.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wykonanie wygodnej, bezpiecznej i nie wykluczającej żadnej grupy użytkowników (osoby na wózkach, hulajnogach, rolkach...) infrastruktury stanowiącej logiczną kontynuację inwestycji jaka powstała po stronie Gminy Nieporęt. Dotyczy odcinka od granicy miasta do okolic mostu w ciągu ulicy Kobiałka.
Opis projektu
Z uwagi na niewystarczające środki Dzielnica Białołęka w 2022 roku planuje wykonać nawierzchnię z kruszywa, które będzie stanowiło podbudowę pod docelową nawierzchnię - płyty chodnikowe dla ciągu pieszego oraz asfalt dla drogi rowerowej.
Założeniem projektu jest wykonanie wygodnej, bezpiecznej i nie wykluczającej nikogo infrastruktury poprzez rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego oraz wykonanie nawierzchni utwardzonej płytami chodnikowymi (ciąg pieszy) oraz asfaltem (droga rowerowa).
W założeniach chodnik będzie miał szerokość 2,0m oraz długość ok. 350m i będzie włączony w istniejący od południa chodnik na terenie Parku Syrenki, a od północy chodnik urywający się na granicy gminy Nieporęt. Równolegle z chodnikiem powstanie ścieżka rowerowa, o szerokości 2,0m, oddzielona 0,5m buforem.
Asfaltowy ciąg pieszo rowerowy o szerokości 3,5m zostanie wykonany na odcinku od ul. Długorzecznej do włączenia chodnika na wysokości Parku Syrenki.
Przy wjeździe na teren parku Syrenki zostaną ustawione stojaki rowerowe.
Proponowane rozwiązanie zgodne jest ze "Standardami projektowymi i wykonawczymi dla systemu rowerowego w m. st. Warszawy" i będzie stanowiło naturalną kontynuację ponad 8km trasy biegnącej przez gminę Nieporęt.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Dlaczego nawierzchnia utwardzona?
Z badań prowadzonych w Danii i Holandii wynika, że podstawą rozwoju ruchu rowerowego jest spójna sieć tras rowerowych. Jeżeli sieć jest komfortowa, bezpieczna i spójna to ludzie zaczną z niej korzystać i tym samym wzrasta ruch rowerowy. O tym samym mówią Standardy projektowe
i wykonawcze dla systemu rowerowego w m. st. Warszawy (pkt. 2.1).
SPÓJNOŚĆ
Na wysokości rozpatrywanego odcinka znajduję się plac zabaw nazywany „Parkiem Syrenki”,
na którym wybudowano chodnik z płyt betonowych na długości ok. 120m od ulicy Długorzecznej
do skateparku.
Przedłużenie chodnika z płyt betonowych od granicy z gminą Nieporęt i włączenie w istniejący chodnik znajdujący się na terenie „Parku Syrenki” zapewni ciągłość i spójność infrastruktury.
Po stronie Nieporętu ciąg pieszy ma szerokość 2,5m. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby po stronie Warszawy w razie potrzeby zwęzić go do szerokości 2m.
Podobnie rzecz ma się z drogą dla rowerów. Przedłużenie asfaltowej nawierzchni, ciągnącej się przez 8km po terenie gminy Nieporęt, w kierunku ulicy Długorzecznej zapewni nie tylko spójność infrastruktury, ale przede wszystkim bezpieczeństwo, wygodę i dostępność dla wszystkich użytkowników.
BEZPIECZEŃSTWO
Pkt. 1.1.5 Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w m. st. Warszawy określa stopień obowiązywania poszczególnych ustaleń, gdzie:
- należy, nie należy, powinno być, nie powinno być; sformułowania te wyrażają konieczność respektowania danego ustalenia, przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd);
Poniższych standardów w żaden sposób nie można interpretować jako zaleceń uzależnionych od możliwości finansowych - tutaj chodzi o bezpieczeństwo:
2.1.2 - "Zasada spójności oznacza, że infrastruktura rowerowa powinna tworzyć spójną całość i łączyć większość źródeł i celów ruchu w mieście",
2.1.6 - "Zasada wygody oznacza, że infrastruktura rowerowa powinna zapewniać wygodną jazdę rowerem dzięki stosowaniu wysokich standardów projektowania, wykonania i eksploatacji. (...) powinno dążyć się do jak największej równości nawierzchni drogi rowerowej w celu unikania dyskomfortu wynikającego z drgań i nieuzasadnionych strat energii przez rowerzystę",
9.2.1 - "Wymaga się, aby warstwa ścieralna drogi dla rowerów zapewniała minimalne opory toczenia i drgania oraz była jednocześnie wystarczająco szorstka, aby umożliwić bezpieczne hamowanie i skręcanie rowerem".
Na tym odcinku trasy panuje spory ruch, zarówno rowerowy jak i pieszy z uwagi na lokalizację placu zabaw. Separacja ruchu pieszego i rowerowego oraz zachowanie ciągłości standardu są najlepszymi sposobami zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom. Proszę sobie wyobrazić rolkarza jadącego asfaltem z Nieporętu przed którym nagle urywa się asfalt i zaczyna nawierzchnia niezdatna do dalszego kontynuowania podróży.
KOMFORT
Nie jest tajemnicą, że nawierzchnia asfaltowa charakteryzuje się znacznie mniejszymi oporami toczenia niż np. z kruszywa naturalnego, co przekłada się na mniejszy wysiłek rowerzysty
a tym samym zachęca do odbywania dłuższych podróży (za dr inż. Tadeusz Kopta, Departament Studiów GDDKiA – „ Standardy dla dróg rowerowych – dobre i złe rozwiązania”.
DOSTĘPNOŚĆ
Asfaltowa droga dla rowerów i chodnik z płyt betonowych to nie tylko wygoda ale także dostępność
dla szerokiej grupy użytkowników. Takie rozwiązanie nie wyklucza także żadnej grupy: osoby
na wózkach inwalidzkich, rolkarze, osoby na hulajnogach dla których nawierzchnia z kruszywa naturalnego nie nadawałaby się do jazdy lub stanowiła znaczne wyzwanie (osoby na wózkach inwalidzkich).

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt projektu, koszt projektu organizacji ruchu i tablic informacyjnych 50 000 zł, realizacja 630 000 zł, utrzymanie 20 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
700 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
W wyniku realizacji projektu powstanie ścieżka rowerowa łącząca inwestycję zbudowana w gminie Nieporęt z ul. Długorzeczną, w bezpieczny sposób omijająca Park Syrenki i zlokalizowany w nim plac zabaw. Chodnik z płyt betonowych wykonany w ramach projektu zostanie połączony z ciągiem pieszym na terenie parku. Obok włączenia chodnika zostanie zrealizowany parking dla rowerów. Powstanie w ten sposób wygodna i bezpieczna infrastruktura pieszo-rowerowa zgodna ze „Standardami projektowymi i wykonawczymi dla systemu rowerowego w m. st. Warszawie”.

Modyfikacje

06.04.2022 15:48
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Białołęka
22.04.2022 15:45
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Białołęka

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (5)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Pytanie - jak ten pomysł ma się do odrzuconego pomysłu numer 222? Według mapy terenów Warszawy, ten teren należy nie do miasta tylko skarbu państwa, jaka jest różnica w podejściu, która uniemożliwiłaby odrzucenie i tego pomysłu z tego powodu?
  Mieszkaniec28928  07.12.2021 10:17
  • Dzielnica Białołęka jest w trakcie pozyskiwania tytułu do terenu (umowa dzierżawy z Wodami Polskimi). Dzięki przyznany z miasta środkom w wysokości 150.000zł w 2022 roku zostanie wykonana infrastruktura z nawierzchnią szutrową, w taki sposób, aby przy pozyskaniu dodatkowych środków możliwa była realizacja w docelowym standardzie (asfaltowa droga dla rowerów oraz chodnik z płyt betonowych). Na etapie weryfikacji Dzielnica będzie dysponowała już wymaganym tytułem prawnym do nieruchomości.
   Sebastian Gut  07.12.2021 10:51 Autor projektu
 • Mam nadzieję, że wszystkie przeszkody foemalno-prawno-własnościowe zostały już pokonane i będziemy wkrótce świętować likwidację tzw. "500 metrów wstydu", a co najważniejsze zostaniemy włączeni do rowerowej infrastruktury Nieporętu.
  Trzymam kciuki.
  Mieszkaniec24623  03.04.2022 15:47
 • świetny pomysł. Jestem za!!!
  Mieszkanka30472  13.04.2022 07:42
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany