Boiska Warszawy - wymiana nawierzchni lub przykrycie balonem w Dzielnicach Białołęka, Praga-Północ i Targówek

794
Dopuszczony do głosowania
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Filip Pelc
Współautorzy Grzegorz Walkiewicz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
6 067 700 zł
Kategoria
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt dotyczy wymiany nawierzchni na boisku przy ul. Kawęczyńskiej 44, zadaszenia boiska "Syrenka V" przy ul. Van Gogha 1A oraz wypełnienie kanału odwadniającego boisko przy ul. Krakusa 2.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Kawęczyńskiej 44, Dzielnica Praga-Północ
ul. Van Gogha 1A, boisko "Syrenka V", Dzielnica Białołęka
ul. Krakusa 2, Szkoła Podstawowa Nr 298 im. J. Kasprowicza, Dzielnica Targówek
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt dotyczy wymiany nawierzchni na boisku przy ul. Kawęczyńskiej 44, zadaszenia boiska "Syrenka V" przy ul. Van Gogha 1A oraz wypełnienie kanału odwadniającego boisko przy ul. Krakusa 2.

Opis projektu
Projekt zakłada realizację poniższego zakresu:
1) ul. Kawęczyńska 44 – wymiana nawierzchni na boisku piłkarskim, w tym m.in.: demontaż i utylizacja starej trawy, profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa z kruszywa, zakup i ułożenie nowej trawy na pow. ok 8000 m2.

2) ul. Van Gogha 1A – zadaszenie boiska piłkarskiego "Syrenka V" halą pneumatyczną, w tym m.in. zakup i montaż powłoki wraz z wyposażeniem, oświetleniem oraz maszynownią, modernizacja układu zasilania, wiata magazynowa.

3) ul. Krakusa 2, Szkoła Podstawowa Nr 298 – wypełnienie kanału odwadniającego wokół boiska nawierzchnią wodoprzepuszczalną.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt ma na celu polepszenie warunków korzystania z boisk.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
3 479 429 zł – ul. Kawęczyńska 44
2 243 305 zł – ul. Van Gogha 1A
59 430 zł – ul. Krakusa 2
285 536 zł – koszt udostępnienia boisk 25h/tydz. po zrealizowaniu inwestycji oraz eksploatacja boisk
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
6 067 700,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Podniesienie jakości i atrakcyjności boisk sportowych. Zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z boisk sportowych, poprzez poprawienie warunków technicznych infrastruktury sportowej.

Modyfikacje

13.04.2022 11:35
Zespół Infrastruktury Sportowej w Biurze Sportu i Rekreacji
13.04.2022 11:37
Zespół Infrastruktury Sportowej w Biurze Sportu i Rekreacji
13.04.2022 11:38
Zespół Infrastruktury Sportowej w Biurze Sportu i Rekreacji
13.04.2022 12:14
Zespół Infrastruktury Sportowej w Biurze Sportu i Rekreacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany