Poprawa dostępności warszawskich plaż i stacji promowych

110
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Anna Tomaszewska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
3 700 000 zł
Kategoria
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Montaż drewnianych podjazdów do miejsc kąpielowych oraz stacji promowych w obrębie Wisły. Podjazdy ułatwią pokonywanie piaszczystych plaż i innych niedogodności osobom na wózkach i z wózkami lub rowerzystkom i rowerzystom.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Tereny w obrębie Wisły:

Plaża Saska – na wysokości ul. Wał Miedzeszyński (w pobliżu mostu Łazienkowskiego)

Plaża Poniatówka – na wysokości ul. Wybrzeże Szczecińskie (w pobliżu mostu Poniatowskiego i Stadionu Narodowego

Plaża Rusałka – na wysokości ul. Wybrzeże Helskie (w pobliżu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego)

Plaża na Białołęce – na wysokości Parku Picassa (w pobliżu mostu Marii Skłodowskiej-Curie)

Plaża Romantyczna – na wysokości zbiegu ul. Rychnowskiej z ul. Romantyczną

Plaża Żoliborz – na wysokości ul. Wybrzeże Gdyńskie (w pobliżu Centrum Olimpijskiego)

Plaża przy płycie Desantu – na wysokości płyty Desantu Czerniakowskiego

Plaża Zawady – na wysokości ul. Wał Zawadowski

Stacje promowe

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Montaż drewnianych podjazdów do miejsc kąpielowych oraz stacji promowych w obrębie Wisły. Podjazdy ułatwią pokonywanie piaszczystych plaż i innych niedogodności osobom na wózkach i z wózkami lub rowerzystkom i rowerzystom.
Opis projektu
Projekt zakłada montaż drewnianych podjazdów do miejsc kąpielowych i stacji promowych. Niektóre z nich mogłyby być podświetlone. Projekt obejmuje także konserwację tych podjazdów. Mamy tu na myśli rodzaj drewnianego chodnika (min. 2 m szerokości), umożliwiajacego podjazd aż pod prom/plażę.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Osoby z niepełnosprawnościami, rodzice z wózkami, rowerzystki i rowerzyści potrzebują ułatwień w docieraniu do plaż i stacji promowych. Poruszanie się np. na wózku po piaszczystym podłożu jest niemalże niemożliwe. / Konieczne jest także - nawet niezależnie od tego projektu - dostosowanie do potrzeb ww. grup zejść i wejść na promy, m.in. w okol. bulwarów wiślanych (teraz trzeba tam pokonywać wysokie betonowe stopnie).

Charakterystyka

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
3 700 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Projekt tylko pozornie może wydawać się łatwy do wdrożenia. Nie są obecnie znane rozwiązania projektowe, które umożliwiałby jego realizację. Ponadto m.st. Warszawa nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości, na których miałaby być zrealizowana ta inwestycja a okres jej realizacji przekroczyłby rok budżetowy.
Teren plaż jak również obszar wód płynących nie znajduje się w administrowaniu czy zarządzaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Jest to teren Skarbu Państwa. Zarząd Zieleni ma jedynie prawo do utrzymywania porządku na tym obszarze. Zarówno kosze, jak i paleniska nie są związane z gruntem. Na plażach nie ma saun ani pryszniców. Wyjątek stanowi tzw. plaża poniatówka, na której znajdują się prysznice wybudowane w obiekcie na pozwolenie na budowę.
Nie ma gotowych rozwiązań, które mogłyby mieć zastosowanie przy realizacji projektu w warunkach bardzo zmiennych przepływów dobowych (wahania poziomu wód) oraz zmiennego ukształtowania dna.
Sam projekt i jego wykonanie nie zamknie się w ramach jednego roku budżetowego. Realizacja projektu wymaga uzyskania między innymi: zgody do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę i prawdopodobnie decyzji środowiskowej. W związku z powyższym zrealizowanie projektu w okresie jednego roku nie jest możliwe bez względu na to, czy przedmiot inwestycji byłby demontowany czy nie.

Modyfikacje

25.01.2022 14:51
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Tworzenie tego typu podestów z myślą o rowerzystach byłoby wbrew idei tworzenia zachęt do korzystania z roweru jako formy rekreacji w mieście - człowiek zdrowy, korzystający z roweru dla ćwiczenia mięśni i nabrania kondycji, nie powinien być rozleniwiany i zniechęcany do wysiłku poprzez budowę tego typu specjalnej infrastruktury. Propozycja zastosowania drewna, które jest materiałem nietrwałym, podatnym na przyspieszone zniszczenie np. pod działaniem wody, oznaczałaby bardzo wysokie koszty utrzymania (wymiany) podestów. Zaproponowany budżet 3,7 mln złotych oznaczałby bardzo niegospodarny wydatek z kasy miasta, biorąc pod uwagę, że korzystanie z plaż i przystani promowych jest czysto sezonowe, a odsetek osób niepełnosprawnych wśród użytkowników stanowi promile, więc znacznie bardziej opłacalna byłaby refundacja kosztów transportu specjalnego wyłącznie dla grupy niepełnosprawnych.
  Mieszkaniec17695  09.02.2022 23:06
  • odsetek osób niepełnosprawnych korzystających z jakiegoś miejsca zawsze oznacza promil użytkowników, dopóki nie wybuduje się im infrastruktura, która umożliwia im korzystanie z tego miejsca. Fun fact.
   Mieszkaniec15431  10.02.2022 08:27
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany