Bulodrom - boisko do gry w bule w Parku Zachodnim

617
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Ochota
Autor pomysłu Krzysztof Wojciechowski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
25 000 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Wybudowanie boiska do gry w bule o wymiarach 15 x 4 m

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Zachodni

W celu pozytywnego rozpatrzenia projektu wyrażam zgodę na zmianę lokalizacji projektu na każde inne miejsce na terenie dzielnicy Ochota.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Dowolna lokalizacja na terenie parku
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Wybudowanie boiska do gry w bule o wymiarach 15 x 4 m
Opis projektu
Projekt zakłada wybudowanie na terenie Parku Zachodniego bulodromu wykonanego zgodnie z zasadami Polskiej Federacji Pentaque
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Bule to coraz popularniejsza gra w Polsce. Umożliwia w miły sposób spędzenie czasu z przyjaciółmi i rodzinom osobą w praktycznie każdym wieku

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
25 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Do projektu zgłaszam następujące uwagi: 1. Prawne: Budowa boisk do gry w bule nie była zgłaszana przez mieszkańców podczas konsultacji społecznych prowadzonych w sprawie budowy parku Zachodniego w 2015 r. Wprowadzenie zatem nowej, kolejnej funkcji należałoby poprzedzić konsultacjami społecznymi. 2) Projekt budzi bardzo poważne wątpliwości w związku z punktem oceny merytorycznej projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w zakresie zgodności z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy. Na terenie znacznego obszaru Parku Zachodniego (zachodnia część parku) przewidywana jest realizacja linii tramwajowej. Zgodnie z aktualnie rozpatrywaną technologią prac inwestycja ma być prowadzona metodą wykopu otwartego o szerokości 25-30 m, który po wykonaniu tunelu ma zostać zasypany. Po powzięciu informacji o budowie linii tramwajowej (lipiec/sierpień 2015) projektant parku został zobowiązany do modyfikacji mającej na celu „przesunięcie” obiektów do wschodniej części parku. 2. Przyrodnicze Koncepcja, a następnie projekt budowlany – wykonawczy Parku Zachodniego zakłada maksymalne zainwestowanie terenu obiektami kubaturowymi oraz rekreacyjno-sportowymi. Rozbudowana oferta rekreacyjna parku – kawiarnia z tarasem, kino plenerowe, boisko wielofunkcyjne, boisko do ćwiczeń z piłką z koszem do koszykówki, rozległy plac zabaw z kawiarnią sezonową, siłownia plenerowa, fontanna, skatepark, rolkowisko, rozbudowana sieć alejek - pozostawia tylko niewielkie fragmenty przewidziane dla zieleni. Wprowadzenie kolejnego wyłączenia powierzchni biologicznie czynnej z terenu parku poprzez utwardzenie nawierzchni żwirem (60 mkw) należy uznać za pomysł sprzeczny z ideą tworzenia terenów zieleni. Zgodnie z przyjętą strategią teren parku jest również wskazywany jako miejsce nasadzeń zamiennych wykonywanych w ramach wydawanych decyzji administracyjnych. Podsumowując, należy przyjąć, że projekt został złożony przedwcześnie. Ewentualna budowa boisk do gry w bule będzie możliwa po zakończeniu budowy linii tramwajowej, pod warunkiem uzyskania akceptacji społecznej w zakresie uwag ujętych między innymi w punkcie 2 (przyrodnicze).

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany