Zapylamy Bielany, czyli hotele dla zapylaczy i innych owadów w bielańskich parkach

114
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Michał Michałowski
Współautorzy Patryk Bernardelli, Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
45 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Budowa hoteli dla owadów, przede wszystkim pszczół, na terenie bielańskich parków. Przy każdym domku znajdzie się tabliczka informacyjna na temat samej konstrukcji i owadów, jakie w niej mogą potencjalnie gościć. Projekt łączy wsparcie bioróżnorodności z walorami edukacyjnymi.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Kellera,
Park Olszyna,
Park Herberta,
Park Harcerskiej Poczty Polowej,
Skwer Jarnuszkiewicza
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Budowa hoteli dla owadów, przede wszystkim pszczół, na terenie bielańskich parków. Przy każdym domku znajdzie się tabliczka informacyjna na temat samej konstrukcji i owadów, jakie w niej mogą potencjalnie gościć. Projekt łączy wsparcie bioróżnorodności z walorami edukacyjnymi.
Opis projektu
Środowisko miejskie z odpowiednią infrastrukturą może sprzyjać bioróżnorodności. Specjalnie zaprojektowane do tego hotele dla owadów, szczególnie dla gatunków samotnych pszczół takich jak murarki, miesierki i porobnice, przyczyniają się do większej bioróżnorodności na dzielnicy i poprawiają poziom zapylenia kwiatów roślin owadopylnych.

W ramach projektu na terenie dzielnicy ustawione zostaną 5 hoteli dla owadów:
w parkach Kellera, Olszyna, Harcerskiej Poczty Polowej i Herberta,
na skwerze Jarnuszkiewicza.

Przy hotelach ustawione zostaną tabliczki informacyjne na temat konstrukcji domków, z czego zostały wykonane i o owadach, jakie mogą w nich potencjalnie gościć.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu operacyjnego strategii Warszawa 2030: 3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym (poprzez działanie na rzecz podniesienia poziomu bioróżnorodności).

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
zakup 1 hotelu dla owadów w roku 2022 wynosi 4000 zł. plus montaż 2000 zł. brutto łącznie 6000zł.. Kwota wskazana w projekcie jest realna tylko na założenie hotelu, w projekcie nie uwzględniono czyszczenia hotelu po sezonie aktywności zapylaczy koszt czyszczenia 5 hoteli wynosi 15 000,00zł. Kwotę wskazaną w projekcie zwiększono o prace sprzątania hoteli. Łączny koszt realizacji projektu wynosić będzie 45 000 zł. W kwocie uwzględniono oznakowanie zgodne z wytycznymi B. O.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
45 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
projekt nie uwzględnił czyszczenia po sezonowego hoteli. Zwiększenie środków na przeprowadzenie czyszczenia posezonowego zabezpieczy potrzeby owadów na następny rok a tym samym zwiększy ich atrakcyjność w roku następnym.

Modyfikacje

21.04.2022 09:24
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany
21.04.2022 09:25
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany
21.04.2022 10:37
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany