Parki i place zabaw dla Warszawy [Białołęka, Praga Południe]

116
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Danuta Zaleska
Współautorzy Mariola Olszewska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
4 218 656 zł
Kategoria
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Utworzenie nowych terenów rekreacyjnych i modernizacja obecnych:
1) Park na Brzezinach
2) plac zabaw - ul. Lemiesz
3) plac zabaw w Parku Magiczna
4) plac zabaw przy ul. Odkrytej
5) plac zabaw przy ul. Książkowej
6) remont dziewięciu placów zabaw (ul. Strumykowa, ul. Erazma z Zakroczymia, ul. Skierdowska, ul. Światowida, Park Henrykowski, Park przy ul. Ceramicznej, przedszkole nr 64 przy ul. Porajów 3, Szkoła Podstawowa nr 314 przy ul. Porajów 3, Szkoła Podstawowa nr 110 przy ul. Bohaterów 41)
7) kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Olszynka Grochowska 8

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1) Park na Brzezinach [BIAŁOŁĘKA]
2) Budowa placu zabaw przy ul. Lemiesz [BIAŁOŁĘKA]
3) Remont placu zabaw w Parku Magiczna [BIAŁOŁĘKA]
4) Remont placu zabaw przy ul. Odkrytej [BIAŁOŁĘKA]
5) Remont placu zabaw przy ul. Książkowej [BIAŁOŁĘKA]
6) Remont placów zabaw [BIAŁOŁĘKA] - (ul. Strumykowa, ul. Erazma z Zakroczymia, ul. Skierdowska, ul. Światowida, Park Henrykowski, Park przy ul. Ceramicznej, przedszkole nr 64 przy ul. Porajów 3, Szkoła Podstawowa nr 314 przy ul. Porajów 3, Szkoła Podstawowa nr 110 przy ul. Bohaterów 41)
7) Remont kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Olszynka Grochowska 8 [PRAGA-POŁUDNIE]
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Utworzenie nowych terenów rekreacyjnych i modernizacja obecnych:
1) Park na Brzezinach
2) plac zabaw - ul. Lemiesz
3) plac zabaw w Parku Magiczna
4) plac zabaw przy ul. Odkrytej
5) plac zabaw przy ul. Książkowej
6) remont dziewięciu placów zabaw (ul. Strumykowa, ul. Erazma z Zakroczymia, ul. Skierdowska, ul. Światowida, Park Henrykowski, Park przy ul. Ceramicznej, przedszkole nr 64 przy ul. Porajów 3, Szkoła Podstawowa nr 314 przy ul. Porajów 3, Szkoła Podstawowa nr 110 przy ul. Bohaterów 41)
7) kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Olszynka Grochowska 8
Opis projektu
1) Park na Brzezinach - utworzenie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego pomiędzy ul. Echa Leśne i Zbyszka z Bogdańca
Na dz. nr 33 z obrębu 40706 powstałby teren wypoczynkowo-rekreacyjny wyposażony w: nawierzchnie, latarnie solarne szt. 10, ławki szt. 7, kosze na śmieci szt. 7, stojaki na rowery szt. 2, tablice informacyjne szt. 2, oznakowanie.
Ponadto, projekt zakłada uporządkowanie terenu wraz z posianiem trawy. Roboty poprzedzone zostałyby wykonaniem projektu zagospodarowania terenu.
Szacunkowy koszt: 575 120,00 zł brutto

2) Budowa placu zabaw przy ul. Lemiesz
Na części dz. nr 18 z obrębu 40516 planowane jest wykonanie m.in. takich elementów jak: piaskownica, zjeżdżalnia, pająk, bujak na sprężynach, huśtawka, biegacz i ławka do ćwiczeń (na powierzchni ok 400 m2). Całość terenu zostanie uzupełniona o elementy małej architektury jak ławki, chodnik, kosze na śmieci, stojak na rowery oraz zostanie ogrodzony i oświetlony. Projekt zakłada również gospodarkę zielenią przy zachowaniu jak największej ilości istniejącej zieleni.
Szacunkowy koszt: 341 536,00 zł brutto

3) Remont placu zabaw w Parku Magiczna
- modernizacja boiska wielofunkcyjnego polegać będzie na wymianie wierzchniej warstwy boiska ze sztucznej trawy wraz z zasypaniem boiska granulatem - 200 000,00 zł brutto
- dostosowanie wejścia na górkę przy ul. Magicznej w zakresie utwardzenia wejścia chodnikiem o odpowiednim nachyleniu, spełniającego rolę pochylni – 10 000,00 zł brutto
- wymiana huśtawki w zakątku etnograficznym w Parku Magiczna – 30 000,00 zł brutto
- dodatkowy monitoring w Parku Magiczna – 50 000,00 zł brutto
- wymiana nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw w Parku Magiczna, dokumentacja projektowa, oznaczenie projektu z budżetu obywatelskiego – 150 000,00 zł brutto.
Szacunkowy koszt:440 000,00 zł brutto

4) Remont placu zabaw przy ul. Odkrytej
Remont urządzeń i zniszczonej gumowej nawierzchni, nowe sprzęty do zabawy i ćwiczeń, zamontowane zostaną dodatkowe ławki, kosze na śmieci, oświetlenie solarne, tablica na ogłoszenia, monitoring, zadaszenie piaskownicy przy ul. Odkrytej. Dodatkowo w ramach projektu postawiona będzie tablica ogłoszeń, budki dla ptaków, stacja do samodzielnej naprawy rowerów i wózków oraz hotel dla owadów, wymieniona zostanie nawierzchnia bezpieczna na placyku dla maluchów. Dokumentacja projektowa, oznaczenie projektu z budżetu obywatelskiego
Szacunkowy koszt: 400 000,00 zł brutto

5) Remont placu zabaw przy ul. Książkowej
Modernizacja placu zabaw przy ul. Książkowej, która obejmie: powstanie monitoringu, nowoczesnej strefy do street workout, postawione zostaną ławki, kosze na śmieci, latarnie solarne, zamontowane zostaną nowe urządzenia dla dzieci na placu zabaw, zadaszenie piaskownicy, umieszczone zostaną także hamaki i leżaki miejskie. Dodatkowo w ramach projektu postawiona będzie tablica ogłoszeń, budki dla ptaków, stacja do samodzielnej naprawy rowerów i wózków oraz hotel dla owadów. Dokumentacja projektowa, oznaczenie projektu z budżetu obywatelskiego
Szacunkowy koszt: 500 000,00 zł brutto

6) Remont dziewięciu placów zabaw
Zakres zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez jednostkę merytoryczna w Urzędzie Dzielnicy Białołęka:
- remont placu zabaw przy ul. Strumykowej
- remont placu zabaw przy ul. Erazma z Zakroczymia
- remont placu zabaw przy ul. Skierdowskiej
- naprawa wejścia na górkę saneczkową przy ul. Światowida
- wymiana na nowe zestawu KULE IONiC oraz cymbałki wraz z budową nawierzchni bezpiecznej pod tymi urządzeniami w Parku Henrykowskim,
- naprawa nawierzchni bezpiecznej, skoczków oraz grzybka z wodą w piaskownicy przy ul. Ceramicznej.
- remont placów zabaw przy placówkach oświatowych w zakresie wymiany nawierzchni i zużytych elementów:
- plac zabaw Przedszkola nr 64 przy ul. Porajów 3 - wymiana zużytych elementów zabawek i ławek, wymiana nawierzchni
- plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 314 im Przyjaciół Ziemi ul. Porajów 3 - wymiana zużytych elementów zabawek i ławek, wymiana nawierzchni
- plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 110 ul. Bohaterów 41 - wymiana zużytych elementów zabawek i ławek, wymiana nawierzchni, montaż stojaków rowerowych
- Dokumentacja projektowa, oznaczenie projektu z budżetu obywatelskiego
Szacunkowy koszt: 975 000,00 zł brutto

7) Remont kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Olszynka Grochowska 8 [PRAGA-POŁUDNIE]
Przedmiotem projektu jest remont kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Olszynka Grochowska 8 polegający na:
- plac zabaw: montaż nowych lub likwidacja wyeksploatowanych zabawek (nowa huśtawka podwójna z siedziskiem dla mamy i dziecka i siedziskiem dla starszych dzieci, wymiana huśtawki wahadłowej z drewnianej na metalową, montaż nowej zjeżdżalnia dla małych dzieci, nowa trampolina gruntowa, demontaż drabinek drewnianych, wykonanie zadaszenia piaskownicy, uzupełnienie zasuwki do furtki wejściowej, pomalowanie starych zabawek, wymiana regulaminu na tablicy informacyjnej, odnowienie band piaskownicy (malowanie żywicą epoksydową), wymiana nawierzchni na terenie palcu zabaw z płyty SBR EPDM na wykonaną w technologii: podbudowa betonowa ze spadkami oraz naw. bezpieczna wylewana SBR/EPDM lub płyty przyklejane do betonu klejem poliuretanowym o grubości zgodnej ze strefami i wysokością upadku, wraz z utylizacją starej nawierzchni - 650 m2;
- miasteczko ruchu drogowego: wymiana 25 znaków drogowych, wymiana całych opraw świateł sygnalizacji drogowej oraz regulacja sterowania, malowanie słupów znaków drogowych i świateł sygnalizacji drogowej, wymiana regulaminu (tablica i naklejka);
- boisko do koszykówki: malowanie słupów piłkochwytów, wymiana siatek stalowych i polietylenowych. Nowe siatki stalowe (grubszy drut) z zaznaczeniem bramek w poprzek boiska do koszykówki. Nowe siatki tekstylne polietylenowe gr. min. 4 mm oczko 10x10 cm, 100 mb h=6 m, nadlewka nawierzchni poliuretanowej EPDM grubości 1 cm - 660 m2;
- skatepark: malowanie elementów betonowych i stalowych;
- malowanie ogrodzenia całego obiektu, wymiana wkładki w furtce, wykonanie furtki od strony kanałka (w części skateparku);
- założenie nowej zieleni - 5 szt. drzew o obwodach pni min. 20 cm;
- wykonanie nowej instalacji zdalnego monitoringu wizyjnego całego obiektu;
- dokumentacja projektowa
- oznaczenie projektu z budżetu obywatelskiego
Szacunkowy koszt: 987 000,00 zł brutto
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Poprawa jakości i estetyki infrastruktury placów zabaw dedykowanych najmłodszym mieszkańcom jak również stworzenie nowej przestrzeni - Park na Brzezinach.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
A. Dzielnica Białołęka
1) Park na Brzezinach - 575.120,00zł.
2) plac zabaw - ul. Lemiesz - 341.536,00 zł.
3) plac zabaw w Parku Magiczna - 440.000,00zł.
4) plac zabaw przy ul. Odkrytej - 400.000,00 zł.
5) plac zabaw przy ul. Książkowej - 500.000,00 zł.
6) remont dziewięciu placów zabaw (ul. Strumykowa, ul. Erazma z Zakroczymia, ul. Skierdowska, ul. Światowida, Park Henrykowski, Park przy ul. Ceramicznej, przedszkole nr 64 przy ul. Porajów 3, Szkoła Podstawowa nr 314 przy ul. Porajów 3, Szkoła Podstawowa nr 110 przy ul. Bohaterów 41) - 975.000,00 zł.
B. Dzielnica Praga Południe
7) kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Olszynka Grochowska 8 - 987.000,00 zł.
RAZEM: 4.218.656,00 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
4 218 656,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Budowa nowych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz remont istniejących podniesie atrakcyjność miejsc oraz zwiększy aktywność mieszkańców do korzystania z nowych terenów.

Modyfikacje

27.12.2021 18:45
Autor projektu
29.03.2022 13:06
Dział Rozwoju Zieleni w Zarządzie Zieleni
29.03.2022 13:08
Dział Rozwoju Zieleni w Zarządzie Zieleni
01.04.2022 10:47
Dział Rozwoju Zieleni w Zarządzie Zieleni
01.04.2022 10:53
Dział Rozwoju Zieleni w Zarządzie Zieleni
08.04.2022 12:12
Dział Rozwoju Zieleni w Zarządzie Zieleni
01.06.2022 11:02
Koordynator w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany