Nowa Zielona Północ - nowe lasy, parki i skwery dla Białołęki i Bielan

118
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Danuta Zaleska
Współautorzy Dominika Rybarczyk
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
3 224 800 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt przewiduje urządzenie terenów zieleni w dzielnicach: Białołęka i Bielany.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
BIAŁOŁĘKA
1 Park kieszonkowy przy Ołówkowej
2 Leśny skwer edukacji ekologicznej w rejonie ul. Husa/Przylesie
3 Teren rekreacyjno-sportowy pomiędzy ul. Książkową a ul. Stefanika
4 Teren przy Świderskiej

BIELANY
5 Wytyczenie nowej ścieżki biegowo-spacerowej w Uroczysku Nowa Warszawa łączącej nowo wejście na teren lasu od ul. Wóycickiego z istniejącą ścieżką zdrowia – okolice skrzyżowania ul. Ptasi Raj i ul. Dankowickiej
6 Remont fragmentów ścieżki spacerowo-Biegowej w Lesie Lindego prowadzącej od ul. Lindego do ul. Twardowskiej z budową kładki przez potok i remontem schodków
7 Nowe nasadzenia w okolicy przystanku autobusowego Metro Młociny 03
8 Skwer przy ul. Zgrupowania AK Kampinos
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje urządzenie terenów zieleni w dzielnicach: Białołęka i Bielany.
Opis projektu
Projekt przewiduje urządzenie terenów zieleni w dzielnicach: Białołęka i Bielany
Białołęka:
1. Park kieszonkowy przy Ołówkowej dz. 1/9 obręb 40504
Zakres: Prace porządkowe i pielęgnacyjne istniejącej zieleni, montaż tabliczki "zrealizowano w ramach BO". Koszt realizacji oszacowano na 150 000 zł.
2. Leśny skwer edukacji ekologicznej w rejonie ul. Husa/Przylesie
Zakres: Dokumentacja projektowa, montaż elementów dedykowanych ptakom (np. budki lęgowe), montaż elementów małej architektury, budowa naturalnych ścieżek, nasadzenia zieleni, montaż tabliczki "zrealizowano w ramach BO". Kwota 400.000 zł. Eksploatacja (sprzątanie, konserwacja): 20.000 zł.
3. Teren rekreacyjno-sportowy pomiędzy ul. Książkową a ul. Stefanika dz. 209 i 211, obręb 40122
Zakres: dostawa i montaż drobnych form architektury krajobrazu i/lub innego wyposażenia (ławka, kosz na śmieci, stojak rowerowy lub inne wg projektu) poprawa bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie elementów typu monitoring i/lub latarnie solarne; dostawa i montaż elementów dedykowanym owadom lub/i ptakom (np. hotel dla owadów, budka lęgowa); montaż tabliczki "zrealizowano w ramach BO"
W związku z tym, że na etapie weryfikacji nie jest możliwe opracowanie projektu wykonawczego. Zakres realizacji będzie dostosowany do warunków określonych w projekcie oraz do wysokości złożonych ofert. Łączny koszt realizacji oszacowano na 850 000 zł.
4. Teren przy Świderskiej otwiera się na mieszkańców dz. 11, 12/3, 13/5 o.40307
Zakres: ustawienie ławek, koszy; latarni solarnych, dokumentacja projektowa, tabliczka "zrealizowano w ramach BO". Zakres realizacji będzie dostosowany do warunków określonych w projekcie oraz do wysokości złożonych ofert- 454 800 zł

Bielany:
5. Wytyczenie nowej ścieżki biegowo-spacerowej w Uroczysku Nowa Warszawa łączącej nowo wejście na teren lasu od ul. Wóycickiego z istniejącą ścieżką zdrowia – okolice skrzyżowania ul. Ptasi Raj i Dankowickiej. Dokumentacja projektowa, oznaczenie budżetu obywatelskiego, wykonanie drogi przeciwpożarowej odcinek o długości 400 m - 300 000 zł. Eksploatacja (utrzymanie czystości): 10.000 zł.
6. Remont fragmentów ścieżki spacerowo-Biegowej w Lesie Lindego prowadzącej od ul. Lindego do ul. Twardowskiej. Zakres: wykonanie modernizacji ścieżki o łącznej długości 1,5 km oraz odbudowa 2 kompletów schodów, dokumentacja projektowa, oznaczenie budżetu. Kwota: 400.000 zł. Eksploatacja (utrzymanie czystości) 10.000 zł.
7. Nowe nasadzenia w okolicy przystanku autobusowego Metro Młociny 03 dz. 223/2 z obrębu 70702
Wprowadzenie nowych nasadzeń; montaż tabliczki "zrealizowano w ramach BO" - 200 000 zł
8. Skwer przy ul. Zgrupowania AK Kampinos dz. ew. nr 2/2 i cześć dz. ew. 7/2 o. 71104 Zakres: • nasadzenie drzew, krzewów, bylin oraz roślin cebulowych;
• dostawa i montaż drobnych form architektury krajobrazu i/lub innej infrastruktury (np. kosz na śmieci, ławka, stojak rowerowy lub inne wg projektu);
• utworzenie ścieżki lub/i niewielkiego placyku z nawierzchni utwardzonej, wodnoprzepuszczalnej lub/i mineralnej/żwirowej;
• dostawa i montaż elementów dedykowanych owadom (np. hotel dla owadów);
• dostawa i montaż tabliczki „zrealizowano w ramach BO”
W związku z tym, że na etapie weryfikacji nie jest możliwe opracowanie projektu wykonawczego, łączny koszt realizacji oszacowano na 400 000 zł. Eksploatacja (sprzątanie, podlewanie roślin): 30.000 zł.

RAZEM: 3 224 800,00 zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Intensywna zabudowa Białołęki, wymaga zabezpieczenia przestrzeni miejskiej pod tereny zielone, parki, skwery. Miejsca relaksu i odpoczynku na łonie natury.

Znaczny poziom urbanizacji i wzrost powierzchni zabudowanych powodują utratę otwartych terenów zieleni. Obecnie pocket parki są bardzo popularną formą urbanistycznej odpowiedzi na brak przestrzeni pozwalającej na oddech i wytchnienie nie tylko ludziom, ale i miejskiej faunie. Dzięki parkom kieszonkowym istnieje możliwość wprowadzania zieleni w miejscach szczególnie zwartej zabudowy lub przy przystankach komunikacji miejskiej, również poza centrami miast.

Bielany to dzielnica, której jednym z największych atutów, zdaniem mieszkańców są tereny zielone – są to piękne parki, są lasy miejskie, są zielone podwórka, są skwery. Projekt wychodzi naprzeciw tej potrzebie mieszkańców i ma na celu zwiększyć dostępność terenów zielonych oraz wprowadzić zieleń w miejsca, gdzie wskutek powstałej zabudowy i infrastruktury powstały obszary puste. W zamyśle nowe nasadzeni powinny zostać tak dobrane, by przede wszystkim upiększać nasze miasto, cieszyć oczy przez cały sezon kwiatami, kolorami i formami.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
A. Dzielnica Białołęka
- Park kieszonkowy przy Ołówkowej: 150.000 zł.
- Leśny skwer edukacji ekologicznej w rejonie ul. Husa/Przylesie: 420.000 zł.
- Teren rekreacyjno-sportowy pomiędzy ul. Książkową a ul. Stefanika: 850.000 zł.
- Teren przy Świderskiej: 454.800 zł.
B. Dzielnica Bielany:
- Wytyczenie nowej ścieżki biegowo-spacerowej w Uroczysku Nowa Warszawa łączącej nowo wejście na teren lasu od ul. Wóycickiego z istniejącą ścieżką zdrowia: 310.000 zł.
- Remont fragmentów ścieżki spacerowo-Biegowej w Lesie Lindego prowadzącej od ul. Lindego do ul. Twardowskiej: 410.000 zł.
- Nowe nasadzenia w okolicy przystanku autobusowego Metro Młociny 03: 200.000 zł.
- Skwer przy ul. Zgrupowania AK Kampinos: 430.000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
3 224 800,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Budowa nowych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, podniesie
atrakcyjność miejsc oraz zwiększy aktywność mieszkańców do korzystania z nowych terenów.

Modyfikacje

01.04.2022 09:42
Dział Rozwoju Zieleni w Zarządzie Zieleni
08.04.2022 12:15
Dział Rozwoju Zieleni w Zarządzie Zieleni
12.04.2022 10:13
Dział Rozwoju Zieleni w Zarządzie Zieleni
12.04.2022 10:29
Dział Rozwoju Zieleni w Zarządzie Zieleni
13.04.2022 13:17
Dział Rozwoju Zieleni w Zarządzie Zieleni
13.04.2022 13:35
Dział Rozwoju Zieleni w Zarządzie Zieleni
01.06.2022 10:59
Koordynator w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany