„Sadybiańska szkoła reportażu” – 8-miesięczne warsztaty dla dziennikarzy-amatorów z Sadyby połączone z wydawaniem gazety internetowej.

1052
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Mokotów
rejon D
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
53 689 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • edukacja
  • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Warsztaty dla dziennikarzy-amatorów z Sadyby. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych dziennikarzy w kilku specjalnościach. Uczestnicy będą uczestniczyć w kolegiach redakcyjnych i realizować terminowe zadania. Efekty ich pracy będą publikowane na stronie projektu w Internecie. Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia kursu i portfolio prac na płycie DVD oraz wezmą udział w wystawie.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon D
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Warsztaty będą się odbywać w Szkole Podstawowej nr 103 przy Jeziornej 5/9 (załączona pisemna zgoda) i/lub w innych wynajętych salach na starej Sadybie lub w jej pobliżu. O ostatecznych lokalizacjach warsztatów zdecyduje koordynator.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Warsztaty będą prowadzone w rejonie ograniczonym ulicami Jeziorna, Sobieskiego, św. Bonifacego i Nałęczowska, czyli w tzw. Miście Ogrodzie Sadyba. Tego terenu będą też dotyczyły zadania warsztatowe.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Warsztaty dla dziennikarzy-amatorów z Sadyby. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych dziennikarzy w kilku specjalnościach. Uczestnicy będą uczestniczyć w kolegiach redakcyjnych i realizować terminowe zadania. Efekty ich pracy będą publikowane na stronie projektu w Internecie. Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia kursu i portfolio prac na płycie DVD oraz wezmą udział w wystawie.
Opis projektu
Projekt zakłada zorganizowanie 32 warsztatów po 2 godziny każdy przez okres 8 miesięcy (marzec-czerwiec, wrzesień-grudzień) dla dziennikarzy-amatorów ze starej Sadyby. Uczestnicy warsztatów będą zdobywać nowe umiejętności pod okiem doświadczonych dziennikarzy, a efekty swoich prac będą prezentować na bieżąco na stronie internetowej projektu. Obszarem zainteresowań lokalnych dziennikarzy – w wieku 13 lat i więcej - będzie stara Sadyba. Dzięki zaangażowaniu w projekt osób z osiedla, projekt będzie pobudzał zainteresowanie i aktywność kolejnych kręgów lokalnych mieszkańców, którzy mogli dotąd przechodzić obojętnie wobec spraw najbliższego otoczenia – w pierwszej kolejności samych dziennikarzy, potem ich najbliższej rodziny, znajomych, lokalnych mediów.

Warsztaty będą obejmować kilka specjalności: wideo, artykuły prasowe, blog, zdjęcia, multimedia, sondaż. Po początkowych wspólnych zajęciach dla wszystkich specjalności, uczestnicy zostaną podzieleni na jedną z dwóch grup – multimedialną (zdjęcia, multimedia, wideo, sondaż) lub prasową (artykuły prasowe, blog). Po poznaniu podstawowych zasad i technik oraz dyskusji na forum kolegium redakcyjnego, uczestnicy dostaną pierwsze zadania do zrealizowania na swoim osiedlu w określonym czasie. Efekty zadań będą omawiane z prowadzącymi warsztaty i, po korektach, publikowane na stronie internetowej projektu.

Po projekcie uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia kursu i portfolio prac na płycie DVD oraz wezmą udział w otwartej wystawie powarsztatowej.

Uczestnicy będą pracować na wypożyczonym sprzęcie (laptopy z systemem Windows, pakietem Office oraz wgranymi darmowymi programami do obróbki multimediów), dostępnym w czasie warsztatów oraz w dodatkowym czasie, ustalonym przez koordynatora.

Celem projektu jest znalezienie utalentowanych mieszkańców Sadyby, którzy – dzięki nowo pozyskanym umiejętnościom dziennikarskim i poruszaniu lokalnych tematów - będą żywo interesowali się swoim otoczeniem i aktywnie je zmieniali. W wyniku realizacji projektu będzie można zobaczyć, czym żyje współczesna, obywatelska Sadyba, widziana przez pryzmat różnych pokoleń i różnych form komunikacji.
Uzasadnienie realizacji projektu
Stara Sadyba ma wciąż wielu mieszkańców, którzy nie wiedzą na bieżąco, co dzieje się na ich osiedlu. Projekt warsztatów dziennikarskich ma to zmienić. Pomoże w tym zaangażowanie młodego pokolenia mieszkańców, a pośrednio ich rodzin i znajomych, w działania dziennikarskie nakierowane na życie osiedla.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
• 18 Długopisy – 20 zł
• 18 Notatniki – 100 zł
• Rzutnik – wynajem 1.600 zł (8 sesji x 200zł/24h)
• 18 laptopów z Windows i ubezpieczeniem, wynajem 1 rok, 6.150 brutto
• 18 pakietów Office na 1 rok, kupno – 7.200 zł brutto (400 zł x18 sztuk)
• Sala wykładowa / redakcyjna, wynajem – 7616 zł brutto (2 godz/ tyg. x 8 mieś, tj. marzec – czerwiec, wrzesień-grudzień, x 100 zł/godz + 19% podatek dochodowy)
• Koordynator – wynagrodzenie, umowa o dzieło, 7616 zł brutto zł (64 godz. x100 zł/godz. + 19% podatek dochodowy)
* Obsługa księgowa - wynagrodzenie, umowa o dzieło, 3000 zł brutto
• Prowadzący ds. tekstów (artykuły prasowe, blogi) – wynagrodzenie, umowa o dzieło, 7616 zł brutto zł (64 godz. x100 zł/godz + 19% podatek dochodowy)
• Prowadzący ds. multimediów (zdjęcia, wideo) – wynagrodzenie, umowa o dzieło, 7616 zł brutto zł (64 godz. x100 zł/godz + 19% podatek dochodowy)
• Specjalista IT - od stworzenia strony internetowej w oparciu o gotowy szablon uzupełniony o dodatki, wykupu domeny i hostingu etc., przeszkolenia uczestników w obsłudze systemu CMS, nagranie 15 portfolio uczestników po warsztatach – wynagrodzenie, umowa o dzieło: 2380 zł (2000 zł + 19% podatek dochodowy)
• Strona internetowa – koszty hostingu na rok, szablonu strony, płatnych dodatków – 1000 zł
• 18 płyt DVD do nagrania portfolio – kupno - 35 zł
• Wystawa powarsztatowa –
• antyramy 21cmx30cm na 20 najlepszych zdjęć uczestników i 20 zdjęć o warsztatach – do wykorzystania w trakcie wystawy - 120 zł, tj. 3 zł/sztuka x 40 sztuk,
• wybór i wywołanie 40 ww. zdjęć kolorowych do wykorzystania na wystawie – 220 zł (120 zł za wywołanie 40 sztuk w wymiarze 20x30cm x 3 zł / sztuka + 100 zł za wybór i opracowanie wystawy)
• przygotowanie i produkcja 20 fotoksiążek z ww. najlepszymi zdjęciami do rozdania uczestnikom podczas wystawy – 800 zł (500 zł, tj. 20 sztuk x 25 zł/sztuka + 300 zł wybór i przygotowanie zdjęć do formatki)
• wydruk 20 najlepszych tekstów w formie gazetki w nakładzie 200 egz., do rozdania uczestnikom i gościom podczas wystawy – 100 zł za wydruk, tj. 5 zł/ sztuka x 20 sztuk
• duże zdjęcie strony internetowej projektu na wystawę - 50zł,
• przygotowanie prezentacji 20 najlepszych filmów wideo (do pokazania z rzutnika LCD podczas wystawy i do wgrania na płyty DVD dla uczestników) – 238 zł (200 zł + 19% podatek dochodowy)
• nadruki na płyty DVD, pudełko plastikowe na DVD, wkładka papierowa na pudełko DVD – 162 zł (18 szt. x 9 zł / zestaw)
• projekt graficzny logo projektu, gazetki z najlepszymi tekstami, obwoluty płyty DVD – 500 zł
• Dyplomy dla uczestników (kreda, 300g) – 50 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
53 689,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Dokumenty

Karty oceny

Modyfikacje

25.03.2016 14:01
Koordynator w Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany