Miejsce przyjazne osobom w spektrum autyzmu - poradnik

1492
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Monika Białkowska
Współautorzy Bartosz Czajka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
25 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • zdrowie publiczne
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Poradnik ma opisywać kluczowe zasady przygotowania miejsc użyteczności publicznej pod kątem osób w spektrum autyzmu. Zbiór wytycznych będzie dotyczył różnych obszarów życia publicznego: placówki zdrowotne, gabinety kosmetyczne, sklepy, obiekty sportowe, muzea, przewoźnicy.
Celem jest edukacja mieszkańców Warszawy, instytucji życia społecznego, a docelowo zwiększenie liczby miejsc przyjaznych osobom w spektrum autyzmu.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
nie dotyczy

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Poradnik ma opisywać kluczowe zasady przygotowania miejsc użyteczności publicznej pod kątem osób w spektrum autyzmu. Zbiór wytycznych będzie dotyczył różnych obszarów życia publicznego: placówki zdrowotne, gabinety kosmetyczne, sklepy, obiekty sportowe, muzea, przewoźnicy.
Celem jest edukacja mieszkańców Warszawy, instytucji życia społecznego, a docelowo zwiększenie liczby miejsc przyjaznych osobom w spektrum autyzmu.
Opis projektu
Poradnik będzie opisywał kluczowe pojęcia dot. autyzmu, przybliży odbiorcom potrzeby osób w spektrum autyzmu, pokaże ich świat.

Opis zasad przygotowania miejsc użyteczności publicznej pod kątem potrzeb osób będących w spektrum autyzmu będzie przygotowany zarówno na poziomie pewnej ogólności, aby można było je stosunkowo łatwo adaptować do różnych miejsc jak i z uwzględnieniem konkretnych typów miejsc: sklepów, obiektów sportowych, muzeów, przychodni i innych wybranych w konsultacjach z instytucjami, organizacjami działającymi w obszarze autyzmu. Opisy będą wzbogacone opisem przykładów już działających miejsc przyjaznych autystom.

Opracowanie poradnika zakłada 3 spotkania konsultacyjne (w trybie on-line) kluczowych przedstawicieli środowisk związanych z autyzmem (minimum 5 organizacji). Będą to spotkania - przed rozpoczęciem, w trakcie prac i prezentacja finalnej wersji poradnika, każdorazowo podsumowanych raportem ze spotkania z opisem kluczowych dla projektu ustaleń.

Celem tych spotkań jest także wypracowanie sposobu korzystania z poradnika przez środowisko, sposobów wyłaniania miejsc, które będą zachęcane do wprowadzenia polityki włączenia do życia społecznego osób z autyzmem, integracja środowiska i stworzenie narzędzia, które będzie mogło być promowane i wykorzystane przez różne organizacje związane z autyzmem.

Dzięki poradnikowi możliwa będzie edukacja mieszkańców Warszawy, dotarcie do ważnych instytucji życia społecznego, uświadamianie, że dostosowanie miejsc użyteczności publicznej pod kątem potrzeb osób w spektrum autyzmu nie jest trudne, a włączanie ich i ich rodzin w życie społeczne jest bardzo potrzebne.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Warszawa potrzebuje miejsc przyjaznych osobom w spektrum autyzmu, by przeciwdziałać ich wykluczeniu z życia społecznego. Pomimo wysokiej częstotliwości występowania tego zaburzenia neurorozwojowego – wg szacunków około 1% całej populacji, wiedza o nim nadal jest niska i niewiele jest działań włączających osoby w spektrum autyzmu i ich rodziny w życie społeczne.

Poradnik ma służyć zwiększeniu liczby miejsc przyjaznych osobom w spektrum autyzmu i w ten sposób poprawić jakość życia ich i ich rodzin.

Pomysł jest odpowiedzią na problem:
1. wykluczenia osób w spektrum autyzmu (zwłaszcza tzw. niżej-funkcjonujących) oraz ich rodziców/opiekunów z życia społecznego, w tym m.in. kulturalnego, sportowego i zawodowego,
2. niedostosowania i utrudnionego dostępu tych osób do podstawowych usług publicznych, w tym placówek ochrony zdrowia, edukacji, podmiotów zajmujących się transportem itd. oraz innych wybranych usług niezbędnych dla prowadzenia „normalnego” życia (np. zakładów kosmetycznych/fryzjerskich) świadczonych zwykle przez prywatne firmy.
3. istniejących stereotypów i barier pomiędzy osobami w spektrum autyzmu a osobami tzw. neurotypowymi.
4. braku specjalistów zajmujących się usługami, którzy posiadają umiejętności pracy z klientem w spektrum autyzmu.

Są firmy, instytucje, miejsca usługowe, które chętnie włączyłyby się w projekty społeczne, ale ich barierą jest brak jasnych wskazówek jakiego rodzaju zaangażowanie i zmiany byłyby konieczne. Poradnik prezentujący m.in gotowe rozwiązania czy przykłady miejsc byłby odpowiedzią na te wątpliwości i stereotypy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- 25 000 zł - opracowania/napisania (bez kosztów wydruku, opracowania graficznego i dystrybucji) „Poradnika przygotowania miejsc użyteczności publicznej w kontekście potrzeb osób ze spektrum autyzmu” (poradnik powinien zawierać informacje z różnych obszarów życia publicznego: placówki zdrowotne, gabinety kosmetyczne, sklepy, obiekty sportowe, muzea, przewoźnicy.)opracowania/napisania (bez kosztów wydruku, opracowania graficznego i dystrybucji).
- promocja i oznakowanie projektu w ramach budżetu obywatelskiego mieszczą się w powyższej kwocie.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
25 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Proponowany poradnik będzie służył zwiększeniu liczby miejsc przyjaznych osobom w spektrum autyzmu. Również służyć będzie edukacji mieszkańców m.st. Warszawy. Celem stworzenia poradnika jest rozpropagowanie ważnego tematu wśród instytucji życia społecznego, uświadamianie, że dostosowanie miejsc użyteczności publicznej pod kątem potrzeb osób w spektrum autyzmu nie jest trudne, a włączanie ich i ich rodzin w życie społeczne jest bardzo potrzebne.

Modyfikacje

27.04.2022 15:35
Wydział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany