Huśtawki dla małych i dużych w warszawskich parkach

266
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Maciej Saja
Współautorzy Areta Szpura
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
119 564 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada zakup, instalację i utrzymanie 24 dużych huśtawek, przeznaczonych również dla dorosłych, które zostaną ustawione w parkach w całej Warszawie.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Bródnowski
Park Dolinka Służewiecka
Park Henrykowski
Park Moczydło
Park Morskie Oko
Park Młociński
Park Praski
Park Przy Bażantarni
Park Rydza-Śmiglego
Park Skaryszewski
Park Szczęśliwicki
Pole Mokotowskie
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada zakup, instalację i utrzymanie 24 dużych huśtawek, przeznaczonych również dla dorosłych, które zostaną ustawione w parkach w całej Warszawie.
Opis projektu
Projekt zakłada zakup, instalację i utrzymanie 24 dużych huśtawek, przeznaczonych również dla dorosłych, które zostaną postawione w poniższych parkach:

Park Bródnowski
Park Dolinka Służewiecka
Park Henrykowski
Park Moczydło
Park Morskie Oko
Park Młociński
Park Praski
Park Przy Bażantarni
Park Rydza-Śmiglego
Park Skaryszewski
Park Szczęśliwicki
Pole Mokotowskie

W każdym parku zostaną umieszczone dwie huśtawki. Huśtawki będą miały formę podobną do huśtawki zainstalowanej kilka lat temu w Ogrodach Polsko-Niemieckich, z wysoką na kilka metrów ramą (patrz załącznik).

W końcu nie tylko rodzice będą tylko huśtać dzieci, a też dzieci rodziców!
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Huśtawka, na wzór której powstaną kolejne huśtawki w warszawskich parkach istnieje już dzisiaj w Warszawie, w Ogrodach Polsko-Niemieckich i cieszy się dużą popularnością. Poprzez zakup i instalację podobnych huśtawek w innych parkach ludzie zostaną zachęceni do spędzenia tam czasu i uatrakcyjni to te miejsca.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
119 564,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
1. Park Bródnowski (opinia negatywna) – Urząd Dzielnicy Targówek posiada projekt kompleksowej przebudowy parku oraz jest w trakcie jego realizacji. Na tym etapie UD nie widzi możliwości znalezienia odpowiedniego miejsca na powyższe urządzenia ponieważ każde usytuowanie może kolidować z przebiegiem układów komunikacyjnych lub pozostałymi zaprojektowanymi obiektami. 2. Park Dolinka Służewiecka (opinia negatywna) – Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (ZZW) wybudował w ramach Budżetu obywatelskiego (BO) w ubiegłym roku dwa place zabaw w lokalizacjach zgodnych ze wskazanymi w mpzp, na których zostały postawione huśtawki (typu ‘Pampers’, bocianie gniazdo i z siedziskami deseczkami). Tereny placów zabaw zostały w całości wyposażone i nie ma możliwości dalszej ich rozbudowy. 3. Park Henrykowski (opinia negatywna) – Urząd Dzielnicy Białołęka w ramach BO w 2020 roku zamontował dwie huśtawki, w tym jedną z siedziskiem tzw. bocianie gniazdo, a drugą z dwoma pojedynczymi siedziskami. W parku istniejące place zabaw są w pełni wyposażone, a w innych lokalizacjach w parku nie ma już miejsca na huśtawki. 4. Park Moczydło (opinia negatywna) – Urząd Dzielnicy Wola informuje, że plac zabaw zlokalizowany w parku jest w pełni wyposażony i nie przewiduje budowy huśtawek w innych częściach parku. 5. Park Morskie Oko (opinia negatywna) – Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków uważa że, „wprowadzanie ewentualnych nowych elementów zagospodarowania i wystroju powinno być wykonywane zgodnie z kompleksowym projektem uwzględniającym optymalne rozwiązania dla całego terenu danego zabytkowego parku. Projekt taki powinien był poprzedzony wnikliwą kwerendą archiwalną dotyczącą obiektu. W związku z powyższym projekt ten w części dotyczącej ww. parków Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków opiniuje negatywnie. Lokalizacji dla tego typu obiektów należy szukać poza historycznymi parkami wpisanymi do rejestru zabytków.” Zgodnie z opinią Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków możliwe jest dostawienie 2 szt. huśtawek na istniejących placach zabaw. W Parku Morskie Oko place zabaw są w pełni wyposażone i nie ma możliwości dostawienia huśtawek. 6. Park Młociński (opinia pozytywna) – „Lasy miejskie – Warszawa informują, że akceptują propozycję budowy dwóch dużych huśtawek na terenie Lasu Młociny. Urządzenia zostaną zlokalizowane na polanie ogniskowej przy ul. Papirusów lub wewnątrz lasu przy obwodnicy. Urządzenie musi być wykonane wyłącznie z drewna dębu lub robinii, w estetyce zbieżnej z pozostałymi urządzeniami zamontowanymi w lesie, posadowione w glebie bez użycia betonu czy kotw.” 7. Park Praski (opinia negatywna) – Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków uważa że, „wprowadzanie ewentualnych nowych elementów zagospodarowania i wystroju powinno być wykonywane zgodnie z kompleksowym projektem uwzględniającym optymalne rozwiązania dla całego terenu danego zabytkowego parku. Projekt taki powinien był poprzedzony wnikliwą kwerendą archiwalną dotyczącą obiektu. W związku z powyższym projekt ten w części dotyczącej ww. parków Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków opiniuje negatywnie. Lokalizacji dla tego typu obiektów należy szukać poza historycznymi parkami wpisanymi do rejestru zabytków.” Zgodnie z opinią Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dopuszczalna jest rozbudowa programu wypoczynkowego granicach istniejącej, wydzielonej przestrzeni placu zabaw. Teren placu zabaw był dwukrotnie doposażany w nowe urządzenia w ramach realizacji projektów z BO. W 2019 r. doposażono plac zabaw w karuzelę oraz urządzenie wielofunkcyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami, a w 2020 r. zbudowano mini park linowy. Teren placu zabaw jest już w pełni wyposażony i nie ma miejsca na nowe urządzenia. 8. Park Przy Bażantarni (opinia negatywna) – Urząd Dzielnicy Ursynowa informuje, że projekt nie jest możliwy do realizacji z uwagi na brak miejsca pod nowe urządzenia zabawowe na placu zabaw w Parku przy Bażantarni (w Parku przy Bażantarni znajduje się plac zabaw dla dzieci młodszych i starszych, linarium oraz trampolina). 9. Park Rydza-Śmigłego (opinia negatywna) – Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków uważa że, „wprowadzanie ewentualnych nowych elementów zagospodarowania i wystroju powinno być wykonywane zgodnie z kompleksowym projektem uwzględniającym optymalne rozwiązania dla całego terenu danego zabytkowego parku. Projekt taki powinien był poprzedzony wnikliwą kwerendą archiwalną dotyczącą obiektu. W związku z powyższym projekt ten w części dotyczącej ww. parków Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków opiniuje negatywnie. Lokalizacji dla tego typu obiektów należy szukać poza historycznymi parkami wpisanymi do rejestru zabytków.” W parku Rydza-Śmigłego od strony ul. Prusa powstał nowy plac zabaw w 2021 r. w ramach realizacji projektu z BO, a istniejący plac zabaw przy ul. Wilanowskiej jest w pełni wyposażony. 10. Park Skaryszewski (opinia negatywna) – Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków uważa że, „wprowadzanie ewentualnych nowych elementów zagospodarowania i wystroju powinno być wykonywane zgodnie z kompleksowym projektem uwzględniającym optymalne rozwiązania dla całego terenu danego zabytkowego parku. Projekt taki powinien był poprzedzony wnikliwą kwerendą archiwalną dotyczącą obiektu. W związku z powyższym projekt ten w części dotyczącej ww. parków Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków opiniuje negatywnie. Lokalizacji dla tego typu obiektów należy szukać poza historycznymi parkami wpisanymi do rejestru zabytków.” Zgodnie z opinią Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dopuszczalna jest rozbudowa programu wypoczynkowego granicach istniejącej, wydzielonej przestrzeni placu zabaw. Zarządca terenu tj. ZZW informuje, że plac zabaw będzie kompleksowo przebudowywany dlatego wszystkie elementy będą spójnie projektowane i uzgadniane z Konserwatorem. 11. Park Szczęśliwicki (opinia negatywna) - Urząd Dzielnicy Ochota informuje, że w parku zorganizowane jest wiele obiektów takich jak urządzenia do gier, zabaw i ćwiczeń, dlatego nie znajdują miejsca, w którym można posadowić huśtawki. Ich budowa ograniczy w dużym stopniu powierzchnię biologicznie czynną, co będzie także niezgodnie z wytycznymi ujętymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W niektórych miejscach parku wprowadzanie urządzeń rekreacyjnych jest możliwe tylko po wcześniejszym opracowaniu docelowego projektu zagospodarowania obejmującego kompleksową modernizację obiektu lub jego część. 12. Pole Mokotowskie (opinia negatywna) – ZZW informuje, że park Pole Mokotowskie jest obecnie rewitalizowany w ramach projektu pn. „Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany