Wygodnie i bezpiecznie dla rowerzystów i pieszych. Remont nawierzchni Wału Siekierkowskiego, od mostu Siekierkowskiego do granicy dzielnic.

859
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu jola saratowicz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
375 250 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Na koronie Wału Siekierkowskiego biegnie turystyczna trasa pieszo-rowerowa, będąca jednocześnie drogą technologiczną. Ciąg pieszo-rowerowy ma nawierzchnię mineralno- tłuczniową. Niespoisty szuter, wystające kamienie i zapadliska wypełnione grubszymi kamieniami nie stwarzają komfortu jazdy i spaceru. Zasadnym byłoby dokonanie remontu w ramach prac utrzymaniowych. Na koronie Wału Siekierkowskiego byłaby położona wodnoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
korona Wału Siekierkowskiego na odcinku na południe od mostu Siekierkowskiego do granic Mokotowa o długości 2.155 km.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Obręb 10718, działka 27 Obręb 10717, fragmencik działki 1 Obręb 10710, działka 3/1
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Na koronie Wału Siekierkowskiego biegnie turystyczna trasa pieszo-rowerowa, będąca jednocześnie drogą technologiczną. Ciąg pieszo-rowerowy ma nawierzchnię mineralno- tłuczniową. Niespoisty szuter, wystające kamienie i zapadliska wypełnione grubszymi kamieniami nie stwarzają komfortu jazdy i spaceru. Zasadnym byłoby dokonanie remontu w ramach prac utrzymaniowych. Na koronie Wału Siekierkowskiego byłaby położona wodnoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna.
Opis projektu
Na koronie Wału Siekierkowskiego biegnie wykonana w 2011 roku turystyczna trasa rowerowo-piesza, będąca jednocześnie drogą technologiczną do utrzymania Wału. Nawierzchnia ta daleka jest od dobrego wykonania. Niespoisty szuter, niektóre odcinki zostały wykonane z bardzo grubego żwiru. Źle wykonana nawierzchnia powoduje, że rowerzyści jeżdżą coraz bliżej środka, boki przy krawężniku zarastają trawą a i dla pieszych pozostaje coraz węższa przestrzeń.
Dla wielu osób jazda rowerem tą nawierzchnią jest niewygodna i nieprzyjemna. A przecież prowadzi tędy wielce popularny szlak rowerowy, czy to tylko do Wilanowa albo mostu POW, a nawet w kierunku „na Gassy”.
Proponuję zrobić remont tej nawierzchni z wykorzystaniem istniejących krawężników. Na koronie Wału Siekierkowskiego byłaby położona wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna. W zakres prac wchodziłoby:
1. pomiary niwelacyjne.
2. oczyszczenie obrzeży oraz istniejącej nawierzchni z roślinności oraz usunięcie luźnego żwiru.
3. wykonanie uzupełnień nawierzchni w miejscach ubytków, wybojów i połączeń z przejazdami poprzecznymi, wbudowanie z zagęszczeniem.
4. zruszenie mechaniczne zbitej nawierzchni ścieżki warstwą 5 cm na całej długości.
5. wykonanie nawierzchni tłuczniowej, klinowanej klińcem, wbudowanie z zagęszczeniem.
6. uporządkowanie terenu prac.

Odcinek ma długość 2,155 km.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Uczęszczane szlaki rowerowe powinny być wykonane w taki sposób, aby jazda rowerem była wygodna, bezpieczna i przyjemna. Istniejąca obecnie nawierzchnia nie gwarantuje bezpieczeństwa, wygody i przyjemności.
Uczęszczane szlaki pieszo-rowerowe powinny być bezpieczne dla wszystkich użytkowników.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1.Pomiary niwelacyjne na potrzeby profilowania podbudowy i wykonania nawierzchni ścieżki – odcinek 2.155 km
2.Wykonanie oczyszczenia obrzeży i istniejącej nawierzchni ścieżki z przerośnięć roślinnych oraz gruntu wraz z zebraniem, spryzmowaniem i przygotowaniem do wywozu. Prace w pasie 0,3 m obustronnie- odcinek na długości 2.155 km.
3.Wykonanie uzupełnień nawierzchni mineralnej tłuczniowej w miejscach ubytków i wybojów, połączeń z nawierzchniami przejazdów kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie KŁSM o frakcji 0-31,5 mm warstwą do 10 cm. Przyjęto 15 procent powierzchni ścieżki. Wbudowanie z zagęszczeniem - 2155*3*0,1*0,15 = 96.975 m3
4.Zruszenie mechaniczne zbitej nawierzchni ścieżki warstwą 5,00 cm dla potrzeb wbudowania klińca i mieszanki drobno granulowanej. Prace na całej szerokości ścieżki na długości 2.155 km.
5.Wykonanie nawierzchni tłuczniowej, warstwa górna o miąższości 10,00 cm z tłucznia kamiennego frakcji 31,5 mm - 63 mm klinowanego klińcem 4 mm - 20 mm i mieszanką drobno granulowaną o frakcji 0,075 - 4 mm. Wbudowanie z zagęszczeniem - 2155*3*0,1 = 646,50 m3
6.Zbieranie pozostałości tłucznia, gruntu oraz masy roślinnej. Sprzątanie terenu, załadunek na środki transportu i wywóz wraz z utylizacją do 20 km – 12 ton.
Łączna wartość wykonanych prac: Wartość brutto – 352 250 zł.
Koszt oznakowania projektu - 3 000,00 zł.
Koszt wykonania dokumentacji: 20 000,00zł
Łączna wartość: 375 250 zł.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
375 250,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Wał Siekierkowski to urządzenie wodne, hydrotechniczne i przeciwpowodziowe. Na koronie wału Siekierkowskiego poprowadzony jest szlak rowerowy. Po koronie wału poruszają się rowerzyści, piesi, służby miejskie (szczególnie w okresie przyboru wód w rzeczce Wiśle) oraz wykonawca prac utrzymaniowych świadczonych na rzecz m.st. Warszawy. Korona wału stanowi zatem „drogę” wykorzystywaną przez różnych uczestników ruchu i dla różnych celów. Musi zatem spełniać oczekiwania wszystkich uczestników ruchu. Na koronie wału poprowadzony jest szlak rowerowy. Mając na względzie stan nawierzchni wykonanej na koronie obwałowania oraz potrzeby mieszkańców oraz służ miejskich zasadne jest wykonanie w ramach prac utrzymaniowych niezbędnych prac naprawczych nawierzchni. Wykonane pracy w zasadniczy sposób poprawią komfort jazdy rowerzystów oraz poruszanie się pieszych korzystających z obwałowania w celach rekreacji i wypoczynku. Doprowadzenie korony wału do właściwego stanu poprawi bezpieczeństwo poruszanie się po niej mieszkańców, w szczególności rowerzystów. Usunięcie nadmiaru materiału gruboziarnistego i uzupełnienie ubytków nawierzchni mineralnej materiałem o różnej ziarnistości i właściwe jej zagęszczenie przyczyni się do ujednolicenia nawierzchni. Realizacja robót objętych budżetem obywatelskim pozwoli na udogodnienie poruszania się koroną wału wszystkich uczestników, w szczególności rowerzystom. Zapewnienie bezpiecznej komunikacji lewostronnym obwałowanie rzeki Wisły osób korzystających z wału jest priorytetem miasta.

Modyfikacje

14.04.2022 20:33
Dział Rozwoju Wód w Zarządzie Zieleni
20.04.2022 08:43
Dział Rozwoju Wód w Zarządzie Zieleni
21.04.2022 16:38
Dział Rozwoju Wód w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Wspaniały pomysł! Oby doszło do realizacji!
    Mieszkaniec14348  19.06.2022 00:29
    • czekam na ten remont od dwóch lat.... jak sie jest młodszym, to łatwo jeździć po grubym żwirze, dołach i nierównościach; jak się jest starszym, to wszystkie wystajace kamienie i dziury bardzo bolą w człowieka
      jola saratowicz  21.06.2022 23:18 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany