Zielone ulice Chomiczówki: Conrada, Bogusławskiego, Kwitnąca, Aspekt, M. Dąbrowskiej, Renesansowa, Brązownicza, Wólczyńska

693
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Krystian Lisiak
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
611 172 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
W ramach projektu wprowadzona zostanie nowa zieleń na ulicach osiedla Chomiczówka - przede wszystkim drzewa i krzewy, ale również nieobecne jak do tej pory na lokalnych ulicach byliny.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulice: Conrada, Bogusławskiego, Kwitnąca, Aspekt, M. Dąbrowskiej, Renesansowa, Brązownicza
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
W ramach projektu wprowadzona zostanie nowa zieleń na ulicach osiedla Chomiczówka - przede wszystkim drzewa i krzewy, ale również nieobecne jak do tej pory na lokalnych ulicach byliny.
Opis projektu
Projekt przewiduje wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin oraz innych zabiegów ogrodniczych na ulicach: Conrada, Bogusławskiego, Kwitnącej, Aspekt, M. Dąbrowskiej, Renesansowej, Brązowniczej, Wólczyńskiej, w tym:
Ul. CONRADA
- nasadzenia krzewów- 200m2
UL. WÓLCZYŃSKA
- nasadzenia krzewów – 300m2*
UL. KWITNĄCA
1. 752 szt. róż Marathon
2. 8 szt. jabłoni ozdobnej Malus Evereste/Mokum (obwód 18-20)
3. 6 szt. gruszy drobnoowocowej Chanticler
4. 32 szt. wiśni Prunus Kanzon
5. 8 szt. Magnolii Galaxy (obwód 18-20)
UL. ASPEKT dz.ew. 11/1
Proponuje się posadzić na słonecznej rabacie (dz. nr 11/3 z obrębu 7-08-12):
1. Grusze drobnoowocowe 3 sztuki x Grusza drobnoowocowa 'Chanticleer' Pyrus calleryana 'Chanticleer'
2. -4 sztuki x 30 m2 Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' Calamagrostis acutiflora
3. --5 sztuk x 54 m2 róża okrywowa Rosa Marathon
Rabatę półcienistą obsadzić:
1. 5 sztuk x 14 m2 róża okrywowa Rosa Marathon
2. 5 sztuk x 8 m2 trzmieliny ‘Silver Queen”
3. 6 sztuk - Bez czarny 'Black Beauty' (Gerda) Sambucus nigra
Na rabacie zacienionej:
1. 5 sztuk x 65 m2 trzmieliny okrywowej ‘Silver Queen”
2. 5 x 180 m2 trzmieliny okrywowej ‘Silver Queen”
3. 20 sztuk Bez czarny 'Black Beauty' (Gerda) Sambucus nigra
Dz. ew. nr 5
Grusze drobnoowocowe 3 sztuki x Grusza drobnoowocowa 'Chanticleer' Pyrus calleryana 'Chanticleer'
UL. BRAZOWNICZA – działki poza pasem drogowym
- wykonanie nasadzeń drzew na dz. ew. nr 62, 70, 73, 75, 78 obręb 7-08-10 w ul. Brązowniczej, w pobliżu pasa drogowego
- 8 sztuk - Klon czerwony 'October Glory’ (Acer rubrum) lub inna odmiany klona.
- rabata z Trzcinnika ostrokwiatowy 'Karl Foerster' Calamagrostis acutiflora;
- rabata z ognika szkarłatnego;
- róża okrywowa ‘Rumba’;
- pęcherznica kalinolistna ‘Diabolo’
UL. M. DĄBROWSKIEJ
Proponujemy nasadzenia 10 szt. drzew klon polny 'Elsrijk' (18-20 cm obwodu) na dz. ew. nr 62
Na 150 m 2 rabata - Rosa Floriade
Ul. BOGUSŁAWSKIEGO
nasadzenia 9 szt. drzew – lipa drobnolistna Tilia Cordata
Mikoryza w stosunku do 20 szt. drzew
UL. RENESANSOWA
nasadzenia 12 szt. lip holenderskich Pallida*w razie kolizji z uzbrojeniem podziemnym bądź innymi technicznymi / formalnymi przeszkodami, założona zostanie łąka kwietna;
*drzewa spełniać muszą wymagania: minimum 3-krotnie szkółkowane, obwód pnia na wysokości 100 m minimum 16,1-18 cm, korona rozpoczynająca się na wysokości 220 cm, pokrój właściwy dla gatunku z jednym wyprowadzonym głównym przewodnikiem (nie dopuszcza się odmian kulistych, pendula czy innych karłowych).
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Realizacja wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska, poprawę warunków życia mieszkańców, rozwój bioróżnorodności, minimalizowanie skutków lokalnych wysp ciepła, retencję wody opadowej.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Ul. CONRADA
Kosztorys:
- nasadzenia krzewów- 200m2
RAZEM: 32 000zł
UL. WÓLCZYŃSKA
Kosztorys:
- nasadzenia krzewów – 300m2*= 96 000zł
RAZEM: 128 000zł
UL. KWITNĄCA
1. 752 szt. róż Marathon
2. 8 szt. jabłoni ozdobnej Malus Evereste/Mokum (obwód 18-20)
3. 6 szt. gruszy drobnoowocowej Chanticler
4. 32 szt. wiśni Prunus Kanzon
5. 8 szt. Magnolii Galaxy (obwód 18-20)
Szacunkowy koszt projektu został wyliczony na kwotę: 181.842 zł
UL. ASPEKT dz.ew. 11/1
Proponuje się posadzić na słonecznej rabacie (dz. nr 11/3 z obrębu 7-08-12):
1. Grusze drobnoowocowe 3 sztuki x Grusza drobnoowocowa 'Chanticleer' Pyrus calleryana 'Chanticleer'
2. -4 sztuki x 30 m2 Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' Calamagrostis acutiflora
3. --5 sztuk x 54 m2 róża okrywowa Rosa Marathon
Rabatę półcienistą obsadzić:
1. 5 sztuk x 14 m2 róża okrywowa Rosa Marathon
2. 5 sztuk x 8 m2 trzmieliny ‘Silver Queen”
3. 6 sztuk - Bez czarny 'Black Beauty' (Gerda) Sambucus nigra
Na rabacie zacienionej:
1. 5 sztuk x 65 m2 trzmieliny okrywowej ‘Silver Queen”
2. 5 x 180 m2 trzmieliny okrywowej ‘Silver Queen”
3. 20 sztuk Bez czarny 'Black Beauty' (Gerda) Sambucus nigra
Dz. ew. nr 5 - WIR
Grusze drobnoowocowe 3 sztuki x Grusza drobnoowocowa 'Chanticleer' Pyrus calleryana 'Chanticleer'
Razem: 81.185 zł
UL. BRAZOWNICZA – działki poza pasem drogowym
- wykonanie nasadzeń drzew na dz. ew. nr 62, 70, 73, 75, 78 obręb 7-08-10 w ul. Brązowniczej, w pobliżu pasa drogowego
- 8 sztuk - Klon czerwony 'October Glory’ (Acer rubrum) lub inna odmiany klona.
- rabata z Trzcinnika ostrokwiatowy 'Karl Foerster' Calamagrostis acutiflora;
- rabata z ognika szkarłatnego;
- róża okrywowa ‘Rumba’;
- pęcherznica kalinolistna ‘Diabolo’
Razem: 50.000 zł
UL. M. DĄBROWSKIEJ
Nasadzenia 10 szt. drzew klon polny 'Elsrijk' (18-20 cm obwodu) na dz. ew. nr 62
Na 150 m 2 rabata - Rosa Floriade
Razem: 66.250 zł.

Ul. BOGUSŁAWSKIEGO
Nasadzenia 9 szt. drzew – lipa drobnolistna Tilia Cordata
Mikoryza w stosunku do 20 szt. drzew
60.895 zł
UL. RENESANSOWA
Nasadzenia 12 szt. lip holenderskich Pallida
Razem: 43.000 zł

Szacunkowy koszt projektu: 611.172 zł


Szacunkowy koszt realizacji projektu:
611 172,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
W ramach projektu wprowadzona zostanie zieleń w pasach drogowych oraz poza nimi na ulicach Chomiczówki - drzewa, krzewy i byliny.

Modyfikacje

21.04.2022 09:14
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany
21.04.2022 09:19
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany