Asfalt na ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Sobieskiego - odcinek od ul. Czarnomorskiej do al. Wilanowskiej (strona zachodnia)

511
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Marcin Tatjewski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
2 410 000 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki na asfalt po zachodniej stronie ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Czarnomorskiej do al. Wilanowskiej

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wzdłuż ul. Sobieskiego na odcinku między ul. Czarnomorską a al. Wilanowską
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Zachodnia strona ulicy Sobieskiego

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki na asfalt po zachodniej stronie ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Czarnomorskiej do al. Wilanowskiej
Opis projektu
Obecnie na ścieżce rowerowej po zachodniej stronie ul. Jana Sobieskiego na odcinku od ul. Czarnomorskiej do al. Wilanowskiej większość nawierzchni to kostka brukowa, w dodatku już istotnie wyeksploatowana i miejscami mocno nierówna. Tylko nieliczne fragmenty ścieżki na tym odcinku są pokryte asfaltem.
Projekt polegałby na wymianie nawierzchni na wszystkich odcinkach pokrytych kostką na asfalt - wzdłuż wskazanego fragmentu ul. Sobieskiego.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Sobieskiego to jedna z najczęściej uczęszczanych arterii rowerowych w Warszawie. Jest wykorzystywana:
1. W celach codziennego dojazdu do pracy lub placówek edukacyjnych przez mieszkańców Mokotowa oraz Wilanowa dojeżdżających do centrum Warszawy i dalej.
2. W celach rekreacyjnych, szczególnie do wyjazdu z Warszawy na południe w stronę Wilanowa i dalej.
Obecna nawierzchnia z kostki po stronie zachodniej ul. Sobieskiego jest bardzo uciążliwa dla użytkowników. Perspektywa przedzierania się przez niewygodną i już nierówną kostkę potrafi zniechecać do transportu rowerowego szczególnie osoby o słabszej kondycji czy starsze.
Pokrycie tego odcinka asfaltem z pewnością doprowadzi do większej popularności zarówno transportu rowerowego w celach codziennych, jak i rekreacji na rowerze.

Nawierzchnia asfaltowa po wschodniej stronie ul. Sobieskiego jest tutaj z pewnością ułatwieniem. Jednak należy pamiętać, że wzdłuż ul. Sobieskiego przejścia na drugą stronę ulicy wystąpują daleko od siebie i szczególnie dla osób starszych lub o słabszej kondycji takie zmienianie stron ulicy jest dodatkową trudnością.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Remont ddr – 4000m2 * 500zł/m2= 2 000 000 zł
Remont chodnika przylegającego do ddr = 750m2*500zł/m2 = 375 000 zł
Koszty pozostałe 35 000 zł
Całość dla robót drogowych min = 2 410 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
2 410 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Wartość zgłoszonego projektu przekracza limit wartości projektu dla dzielnicy Mokotów tj. 1 739450 zł. Wybrany odcinek jest również w kolizji z inwestycja MPWiK pn. "Renowacja magistrali wodociągowej w Al. Sobieskiego odc. Św. Bonifacego ZL 8966 - odpowietrznik 1769 Dn 500 L ca 49 m, odc. odpowietrznik 313 - rej. ZL 26628 Dn 500 L ca 1394 m – realizacja zadania przewidziana na lata 2023-2024." Projekt uzyskał opinię negatywną ZZW: "Uważamy, że wydawanie opinii przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy jest bezzasadne ze względu na planowaną inwestycję liniową tj. „Budowa trasy tramwajowej na Wilanów”. Ponadto, prowadzenie prac wykopowych w obrębie systemów korzeniowych doprowadzi do znacznego obniżenia statyki i będzie skutkować powolnym zamieraniem drzew."

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany