„Rozwijanie kompetencji społecznych oraz budowanie relacji interpersonalnych wśród dzieci jako forma pomocy po_Covidowej”

201
Dopuszczony do głosowania
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Bemowo
Autor pomysłu Edyta Okninska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
199 320 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt polega za zorganizowaniu zajęć i warsztatów w zakresie rozwijania kompetencji społecznych oraz odbudowywania relacji interpersonalnych naruszonych u dzieci przez odizolowanie w wyniku pandemii COVID. Zajęcia przeznaczone będą dla dzieci ze szkół z oddziałami integracyjnymi na terenie Bemowa na każdym etapie nauczania czyli od klasy 1 do Zajęcia mają na celu pomoc psychologiczną dzieciom po okresie długotrwałej nauki zdalnej w efekcie, której zostały zauważone problemy emocjonalne, komunikacyjne i przystosowawcze.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
szkoły podstawowe z oddziałami integracyjnymi na terenie dzielnicy Bemowo - 3 placówki
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
szkoły podstawowe na terenie dzielnicy Bemowo tj. szkoły nr 82,301,341.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt polega za zorganizowaniu zajęć i warsztatów w zakresie rozwijania kompetencji społecznych oraz odbudowywania relacji interpersonalnych naruszonych u dzieci przez odizolowanie w wyniku pandemii COVID. Zajęcia przeznaczone będą dla dzieci ze szkół z oddziałami integracyjnymi na terenie Bemowa na każdym etapie nauczania czyli od klasy 1 do Zajęcia mają na celu pomoc psychologiczną dzieciom po okresie długotrwałej nauki zdalnej w efekcie, której zostały zauważone problemy emocjonalne, komunikacyjne i przystosowawcze.
Opis projektu
Długotrwały okres nauki zdalnej negatywnie wpłynął na psychikę dzieci i młodzieży, która nie zawsze potrafią sobie poradzić z emocjami, nadpobudliwością, przystosowaniem do nowej sytuacji, brakiem kontaktu z rówieśnikami. Pandemia oraz okres nauki zdalnej zdecydowanie negatywnie wpłynęły na relacje rówieśnicze wśród dzieci, izolacja spowodowała rozluźnienie więzi, wzrost lęków społecznych. Systematyczne, regularne warsztaty poświęcone integracji, odbudowywaniu relacji rówieśniczych, pozytywnej komunikacji zapobiegałyby dalszemu rozwojowi problemów w tej kwestii, byłyby też okazją do rozwijania kompetencji emocjonalnych i społecznych uczniów. Zajęcia miałyby na celu pomoc psychologiczną dzieciom po okresie długotrwałej nauki zdalnej, w efekcie której zostały zauważone problemy emocjonalne, komunikacyjne i przystosowawcze. Projekt polega na zorganizowaniu zajęć i warsztatów w zakresie rozwijania kompetencji społecznych oraz odbudowywania relacji interpersonalnych naruszonych u dzieci przez odizolowanie w wyniku pandemii COVID uczniom klas I-VIII ze szkół podstawowych na terenie Bemowa.
Warsztaty miałyby charakter terapeutyczny, odbywałyby się 1x w tygodniu przez 60 min. lub ewentualnie 1x na dwa tygodnie przez 90 min., w godz. popołudniowych. Zajęcia przeznaczone byłyby dla osób chętnych z klas IV-VIII szkół podstawowych i odbywałyby się w trzech szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi. Warsztaty odbywałyby się od lutego do grudnia z przerwą wakacyjną max 8 m-cy.
Zajęcia dla klas I-III miały na celu integrację oraz rozwijanie umiejętności społecznych. Dzieci uczą się wtedy prawidłowej komunikacji, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz budowania więzi społecznych, a przy okazji integrują się jako zespół klasowy. Zajęcia byłyby dla chętnych dzieci.
Zajęcia dla klas I-III miałyby charakter zajęć profilaktycznych, odbywałyby się 1x w tygodniu przez max. 60 min, w godz. popołudniowych. Najlepiej gdyby prowadził je psycholog / pedagog. Warto aby miały na celu integrację oraz rozwijanie umiejętności społecznych. Dzieci uczą się wtedy prawidłowej komunikacji, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz budowania więzi społecznych, a przy okazji integrują się jako zespół klasowy.
Kryterium przyjęcia dzieci młodszych na zajęcia to przede wszystkim przejawiające się problemy w sferze społeczno -emocjonalnej. Dzieci wycofane, nieśmiałe, u których pandemia pogłębiła ten problem. Dla dzieci starszych kryterium zapisów związane byłoby z zauważonymi problemami komunikowania sę, emocjonalnymi i przystosowawczymi po izolacji COVID.
Maksymalna liczba dzieci w grupie warsztatowej to 8-10 osób. W przypadku dużego zainteresowania można rozważyć utworzenie na każdym poziomie po 2 grupy warsztatowe.
Zajęcia nie powinny się odbywać na lekcjach wychowawczych z uwagi na fakt, iż udział w tych warsztatach powinien być dobrowolny, dla osób chętnych, a osoba prowadząca powinna być przygotowana do prowadzenia tego typu zajęć. Specyfika zajęć warsztatowych zakłada aktywny udział uczniów, wykorzystanie elementów dramowych, różnego rodzaju socjotechnik, dlatego też powinny one być prowadzone przez psychologa lub pedagoga.
Informacja o zajęciach i warsztatach znajdowałaby się na tablicach ogłoszeniowych w szkołach podstawowych lub w okolicach gabinetu psychologa w szkołach.
W każdej z trzech szkół osoba prowadząca warsztaty (pedagog lub psycholog) w styczniu prowadziłby zapisy na zajęcia do grup warsztatowych odpowiadającym każdemu poziomowi nauki tj. zajęcia dla klas IV, V itd.
Dla klas młodszych I-III również psycholog lub pedagog prowadziłby zapisy do grup.
Do prowadzenia zajęć konieczny będzie zakup pomocy dydaktycznych np. tablice flipcharty z wyposażeniem (flamastry, papier do nich), papier do tworzenia i kserowania kart pracy, scenariuszy zajęć, art. piśmienne.


Założeniem projektu jest aby każda szkoła zorganizowała zajęcia/ warsztaty dla każdego poziomu nauczania tj. klas 1,2,3,4,5,6,7,8 - 1 raz w miesiącu np. godzina wychowawcza w klasach wyższych natomiast w klasach 1- 3 może to być "czas" wskazany przez nauczyciela nauczania początkowego dostosowany do potrzeb małych dzieci.
Obecnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej zaobserwowano:
- negatywne zjawisko przemocy rówieśniczej,
- wandalizmu tj. niszczenie mebli szkolnych, przedmiotów codziennego użytku znajdujących się w szkole np. zrzucanie doniczek z roślinami, obrywanie dekoracji, mazanie po ścianach
- niszczenie szafek ubraniowych, wyrywanie zamków, celowe kopanie w szafki w celu wgniecenia drzwi
- braku kultury osobistej ,
- niechlujność w ubiorze,
- nie przestrzeganie savoir vivre"u
- braku szacunku wobec personelu szkolnego,
- braku poszanowania drugiego człowieka w relacji uczeń - uczeń,
- nieumiejętność korzystania z toalet będących częściami wspólnymi, poprzez dewastację drzwi tj. kopanie, urywanie klamek , celowe zapychanie odpływów sanitarnych,
- brak opanowania emocji , częste dyskusje na lekcjach nauczycielami czasami przeradzające się w kłótnie na poziomie uczeń - nauczyciel.
Projekt powinien zostać poprowadzony przez profesjonalnych pedagogów specjalizujących się w pracy z dziećmi w tym wieku.
Każda ze szkół otrzyma kwotę 80.000 zł , którą przeznaczy po 10.000 zł na każdy etap edukacyjny.
Mając na uwadze 3 szkoły po 80.000 zł koszt projektu wyniesie 240.000 zl.

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Konieczność podjęcia działań pomocowych dla dzieci w zakresie pomocy psychologicznej, odbudowy kontaktów interpersonalnych i społecznych ma pomóc w rozwiązaniu problemów:
- komunikacyjnych,
- nadpobudliwości,
- trudności przystosowawczych,
- nieśmiałości dziecka w relacji uczeń a nauczyciel,
- wskazanie możliwości rozwijania zainteresowań (sport, śpiew, teatr, etc)
- trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi,
- brak koncentracji uwagi,
- unikanie rówieśników,
- pogorszenie ocen
- problemów z emocjami przenoszonymi podczas nauki zdalnej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Stawka za godz. warsztatów 120 zł brutto za 60 min., w przypadku 90 min. = 180 zł
Koszt psychologa 120 zł x 4 zajęcia/m-c x 10 grup = 4.800 zł x 8 m-cy = 38.400 zł. X 3 szkoły = 115.200 zł.
Koszt psychologa w grupach młodszych 120 zł x 4 zajęcia/m-c x 6 grup = 2.880 zł x 8 m-cy = 23.040 zł x 3 szkoły = 69.120 zł
Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć np. tablice flipcharty z wyposażeniem (flamastry, papier do nich), papier do tworzenia i kserowania kart pracy, scenariuszy zajęć, art. piśmienne, oznaczenie graficzne projektu. Dla każdej szkoły 5.000 zł x 3 = 15.000 zł Łączny koszt projektu to 199.320 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
199 320,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Realizacja zajęć z pomocy psychologicznej umożliwi nauczycielom i dzieciom pomoc w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych, przystosowawczych po powrocie do szkoły po izolacji Covidowej, adaptacyjnych związanych z rozłąką z rówieśnikami, brakiem koncentracji, pogorszeniem ocen.

Modyfikacje

30.03.2022 11:29
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bemowo
21.04.2022 14:31
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bemowo

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany