Przyjazna Redutowa - więcej drzew i zieleni, wygodne chodniki, bezpieczne przejścia dla pieszych przed szkołą

258
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Wola
Autor pomysłu Monika Pawłowska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
648 565 zł
Kategoria
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zawiera: nasadzenia drzew i krzewów, poprawienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na wysokości szkoły, remont chodników na najbardziej zniszczonych odcinkach od ronda do Nakielskiej oraz remont przystanku Pustola 02.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Redutowa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
projekt obejmuje odcinek Redutowej od Jana Olbrachta do Nakielskiej
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zawiera: nasadzenia drzew i krzewów, poprawienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na wysokości szkoły, remont chodników na najbardziej zniszczonych odcinkach od ronda do Nakielskiej oraz remont przystanku Pustola 02.
Opis projektu
Jezdnia Redutowej ma dwa pasy po 5 metrów, w sumie 10 metrów. Jednocześnie chodniki są w wielu miejscach zastawione przez samochody, a niektóre odcinki wymagają pilnego remontu (patrz załącznik). Niniejszy projekt zakłada:
DRZEWA I ZIELEŃ:
-nasadzenie drzew po wschodniej stronie Redutowej: na rogu Redutowej i Batalionu Zośka nasadzenie krzewów
-rozbetonowanie terenu przy płocie oddzielającym szkołę od jezdni oraz uzupełnienie szpaleru po stronie zachodniej (3 drzewa)
-stworzenie rabat z krzewami przy budunku Redutowa 52
-nasadzenia ozdobnych krzewów wzłuż budynku Redutowa 44
BEZPIECZNIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZED SZKOŁĄ
-przebudowa azyli na przejściach dla pieszych przy szkole podstawowej nr 238 - Redutowa 44 oraz Redutowa 48 zgodnie z rekomendacjami audytu (poszerzenie, dostosowanie do potrzeb osób niedowidzących i niewidzących, uzupełnienie brakującej wysepki azylu na wysokości Redutowej 48)
-zabezpieczenie okolic przejścia przy Redutowej 44 przed nielegalnym parkowaniem w celu poprawy widoczności
WYGODNE CHODNIKI I PRZYSTANEK - zaznaczone na załączonej mapce
-remont chodnika na odcinkach:
--po stronie wschodniej wzdłuż budynku Jana Krysta 10 (około 60 metrów) i
--po stronie wschodniej od Batalionu AK Zośka do Pustola (ok. 120 metrów), włącznie z wymianą krawężników na przejściu przez Batalionu AK "Zośka"
--odtworzenie ciągłości nawierzchni chodnika na wysokości dawnego parkingu pomiędzy Redutową 44 a cmentarzem (patrz załącznik)
-remont przystanku Pustola 02, polegający na zainstalowaniu krawężnika peronowego oraz dostawienie ławki na placyku przy przystanku

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W audycie bezpieczeństwa nieosygnalizowanych przejść dla pieszych na Woli przeprowadzonym w 2020 roku przejścia dla pieszych objęte projektem zdobyły w audycie odpowiednio oceny 1 i 2 w skali od 0 do 5. Oceny wskazują na niski stopień bezpieczeństwa przejść, co jest szczególnie niepokojące biorąc po uwagę fakt, że przejścia bezpośrednio sąsiadują z pobliską szkołą podstawową nr 238. W okolicy jest też kilka innych szkół podstawowych (nr 236) i średnich (LO nr LXXXVI) i ważnych dla mieszkańców budynków użyteczności publicznej (pływalnia Nowa Fala, Biblioteka Wolska).

Wynikiem projektu będzie poprawa warunków dla wszystkich uczestników ruchu, przede wszystkim pieszych z uwzględnieniem osób z ograniczoną mobilnością, ale również kierowców (legalne, oznakowane miejsca postojowe na jezdni zamiast częściowo nielegalnego postoju na chodniku).

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
DRZEWA I ZIELEŃ:
-nasadzenie drzew po wschodniej stronie Redutowej: na rogu Redutowej i Batalionu Zośka nasadzenie krzewów
Koszt 19 320 zł
-rozbetonowanie terenu przy płocie oddzielającym szkołę od jezdni oraz uzupełnienie szpaleru po stronie zachodniej (3 drzewa)
Koszt 3 drzewa 18-20 - 7 245 zł
-stworzenie rabat z krzewami przy budynku Redutowa 52
Koszt 23 000 zł
-nasadzenia ozdobnych krzewów wzdłuż budynku Redutowa 44
Koszt 65 000 zł
BEZPIECZNIEJ PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZED SZKOŁĄ
-przebudowa azyli na przejściach dla pieszych przy szkole podstawowej nr 238 - Redutowa 44 oraz Redutowa 48 zgodnie z rekomendacjami audytu (poszerzenie, dostosowanie do potrzeb osób niedowidzących i niewidzących, uzupełnienie brakującej wysepki azylu na wysokości Redutowej 48)
Koszt 2 x 30 000 zł = 60 000 zł
-zabezpieczenie okolic przejścia przy Redutowej 44 przed nielegalnym parkowaniem w celu poprawy widoczności
Koszt słupki U-12c 20szt. x 500zł/szt. = 10 000 zł
WYGODNE CHODNIKI I PRZYSTANEK - zaznaczone na załączonej mapce
-remont chodnika na odcinkach:
-po stronie wschodniej wzdłuż budynku Jana Krysta 10 (około 60 metrów)
Koszt 200 m2 x 500 zł/m2 = 100 000 zł
--po stronie wschodniej od Batalionu AK Zośka do Pustola (ok. 120 metrów), włącznie z wymianą krawężników na przejściu przez Batalionu AK "Zośka"
Koszt 380m2 x 500 zł/m2 = 190 000 zł
-odtworzenie ciągłości nawierzchni chodnika na wysokości dawnego parkingu pomiędzy Redutową 44 a cmentarzem (patrz załącznik)
Koszt 100 m2 x 500 zł/m2 = 50 000 zł
-remont przystanku Pustola 02, polegający na zainstalowaniu krawężnika peronowego oraz dostawienie ławki na placyku przy przystanku
Koszt remontu 60 000 zł
Ławka 4 000 zł

Koszt dokumentacji projektowej: 40 000 zł
Koszt eksploatacji w roku wykonania: 20 000 zł

Koszt łączny: 648 565 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
648 565,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników oraz estetyki okolicy

Modyfikacje

20.01.2022 06:35
Autor projektu
28.04.2022 11:42
Zarząd Dróg Miejskich
28.04.2022 11:48
Zarząd Dróg Miejskich
02.05.2022 10:32
Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich
01.06.2022 12:37
Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (7)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Super, oby się w tym roku udało! ta ulica ma potencjał, szczególnie po ostatnich zmianach w zieleni ( nowy park/skwer)
  Mariusz Borkowski  21.01.2022 12:57
 • Kolejne utrudnienia dla kierowców...
  Mieszkaniec30480  20.04.2022 09:11
 • Jedno pytanie, o ile więcej miejsc parkingowych będzie dzięki temu?
  Mieszkaniec13985  10.06.2022 07:58
  • Zarząd Dróg Miejskich nie zgodził się na wytyczenie pasa do parkowania ze względu na klasę drogi i plan zagospodarowania, co widać w historii edycji projektu
   Monika Pawłowska  19.06.2022 07:50 Autor projektu
 • Super pomysł chyba drugi raz zgłaszany popieram i życzę żeby przeszedł tym razem pozdrawiam
  Mieszkaniec30605  14.06.2022 18:54
  • To prawda, w zeszłym roku zabrakło głosów. Teraz projekt jest trochę zmodyfikowany.
   Monika Pawłowska  19.06.2022 07:49 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany