Bezpieczne Kobiety na Bemowie, kurs samoobrony.

1182
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Bemowo
Autor pomysłu Grzegorz Wyszomierski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
36 480 zł
Kategoria
  • sport
  • Bezpieczeństwo
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Kurs samoobrony dla kobiet przewiduje zajęcia w 6 grupach max 14 osobowych.
Każda grupa to 5 spotkań po 2 godziny zajęć z samoobrony oraz na zakończenie każda grupa ma 1 godzinę zajęć z ratownikiem medycznym, który posiada uprawnienia oraz swój sprzęt.
Rekrutacja odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres mailowy miesiąc wcześniej niż zajęcia.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Placówki oświatowe z Dzielnicy Bemowo lub OSIR Bemowo, Aleja Sportów Miejskich, Park Górczewska do wyboru w zależności od dostępności obiektów
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Kurs samoobrony dla kobiet przewiduje zajęcia w 6 grupach max 14 osobowych.
Każda grupa to 5 spotkań po 2 godziny zajęć z samoobrony oraz na zakończenie każda grupa ma 1 godzinę zajęć z ratownikiem medycznym, który posiada uprawnienia oraz swój sprzęt.
Rekrutacja odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres mailowy miesiąc wcześniej niż zajęcia.
Opis projektu
Projekt zakłada Kurs samoobrony na bazie technik koreańskiej sztuki samoobrony Hapkido dla kobiet. Jest przeznaczony dla wszystkich Pań niezależnie od wieku (16 - 50 lat). Zajęcia są tak metodycznie opracowane, że nie wymagają sprawności fizycznej.
Przewidziane są zajęcia w 6 grupach max 14 osobowych. Szkolenia wiosenne nabory luty, zajęcia marzec -maj oraz zajęcia jesienne - nabory sierpień zajęcia wrzesień-listopad.
Każda grupa to 5 spotkań po 2 godziny w tym 1,5 godziny zajęcia poświęcone nauce i doskonaleniu technik samoobrony a pozostałe 30 min to zajęcia poświęcone ćwiczeniom wzmacniającym i podnoszącym ogólną sprawność fizyczną. Zajęcia prowadzone będą od marca do czerwca oraz od września do grudnia w szkołach (4 cztery placówki do wyboru w zależności od dostępności) 1 raz w tygodniu 2 godziny oraz w sali OSIR Bemowo w weekend po 2 godziny 1 raz w tygodniu . W plenerze od lipiec -sierpień raz w tygodniu po 1 godzinie
Zajęcia będą prowadzone przez Instruktorów z uprawnieniami instruktora sportu i rekreacji lub instruktora z samoobrony, posiadającego ubezpieczenie OC.
Rekrutacja odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres mailowy, która rozpocznie się miesiąc przed zajęciami.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Dodatkowo zajęcia będą promowane w mediach społecznościowych oraz na oficjalnej stronie Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Bemowo oraz w lokalnej gazecie. Ze środków BO zostaną wydrukowane ulotki i plakaty, które zostaną wywieszone i udostępnione w placówkach oświatowo kulturowych w Dzielnicy Bemowo.
Uczestnicy projektu otrzymają koszulki i breloczki.
Projekt zakłada 30 godzin marzec/ czerwiec oraz 30 godzin (wrzesień/ grudzień, 10 godzin (lipiec/sierpień)
W przypadku wystąpienia w kraju obostrzeń związanych z pandemią kurs może być prowadzony on-line.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Zajęcia mają na celu rozwój sprawności i umiejętności skutecznej i sprawdzonej samoobrony. Badania pokazują, że kobiety które zostały napadnięte i podjęły próbę obrony, w znakomitej większości osiągnęły swój cel oraz znacznie szybciej doszły do równowagi psychicznej po napaści.
Celem prowadzonego kursu jest:
- nabycie podstawowej umiejętności oceny zagrożeń;
- nabycie pewności siebie oraz wyzbycie się syndromu ofiary, co powoduje wzrost poczucia bezpieczeństwa;
- nauka wyzwalania kontrolowanego instynktu walki w sytuacjach zagrożenia;
- poprawa sprawności fizycznej osób ćwiczących w zakresie wszystkich cech motorycznych;
- budowanie świadomości i utrzymywanie „bezpiecznego dystansu”;
- nauka skutecznych odruchów w reakcji na atak;
- nauka obrony przedmiotami codziennego użytku;
- naukę obrony przed próbą gwałtu;
- naukę i pomoc ofierze napadu;
- zajęcia z instruktorem służb mundurowych, gdzie będzie poruszana tematyka "obrony koniecznej oraz jej przekroczenia", omówienia taktyki działań w sytuacjach ekstremalnego zagrożenia życia i zdrowia.
- zajęcia z kwalifikowanym ratownikiem medycznym, który przeprowadzi szkolenie dot. pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Kurs samoobrony będzie uwzględniać następujące elementy samoobrony:
1. Rozpoznawanie i unikanie niebezpieczeństwa
2. Ucieczkę i taktykę
3. Spotkanie z Instruktorem Służb Mundurowych
4. Techniki samoobrony
5. Szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego.

Przyjdź na zajęcia i poczuj się pewniej każdego dnia!

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kosztorys:
- instruktor 160 zł /brutto/60 minut zajęć wraz z zapewnieniem sprzętu (tarcze szybkościowe, atrapa noża i broni), 120 godzin x 160 godzin =19 200
- wynajem sal 100 zł brutto /60 minut za zajęcia w placówkach szkolnych 60 h x 100 zł = 6 000 zł
- wynajem sal w jednostkach 150 zł brutto /60 minut za zajęcia , 60h x150 zł = 9000 zł
- instruktor zajęcia w plenerze 160 zł /60 minut zajęć, 8h x 160 zł = 1280
- ubezpieczenie zajęć - 1000 zł

Koszt całkowity 36 480 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
36 480,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Podnoszenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i samoobrony. Aktywne spędzanie czasu wolnego i integracja.

Modyfikacje

23.03.2022 09:59
Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bemowo

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany