Zrywamy beton, sadzimy zieleń.

217
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Maciej Wrzesiński
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
261 760 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada zdjęcie betonowych chodników występujących pomiędzy drzewami na ulicy Czerskiej w miejscach istniejących metalowych słupków i posadzeniu w tych miejscach krzewów. Dodatkowo posadzone zostaną krzewy w pasach obecnie istniejących trawników między chodnikiem a ulicą. Dosadzono by 5 drzew.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Czerska
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada zdjęcie betonowych chodników występujących pomiędzy drzewami na ulicy Czerskiej w miejscach istniejących metalowych słupków i posadzeniu w tych miejscach krzewów. Dodatkowo posadzone zostaną krzewy w pasach obecnie istniejących trawników między chodnikiem a ulicą. Dosadzono by 5 drzew.
Opis projektu
Projekt zakłada zdjęcie betonowych chodników występujących pomiędzy drzewami na ulicy Czerskiej (na zdjęciach zaznaczono kolorem czerwonym) w miejscach istniejących metalowych słupków i posadzeniu w tych miejscach krzewów. Celem projektu jest także dosadzenie zniszczonych krzewów na wysokości budynku Czerska 18, uzupełnienie mis drzew kamieniami ozdobnymi także na wysokości budynku Czerska 18 oraz dosadzenie krzewów w miejscach istniejących trawników pomiędzy drzewami od strony ulicy Chełmskiej. Proponowane krzewy w nowych i istniejących pasach zieleni to ligustr i śnieguliczka. W ramach projektu dosadzonych zostanie 5 nowych drzew o obwodzie 16-18 cm.
Lokalizacje drzew, rozpłytowań chodników oraz krzewów oznaczono na załącznikach graficznych.
Ilość miejsc parkingowych na ulicy pozostanie taka sama.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Realizacja projektu zwiększy retencję wód opadowych z deszczów nawalnych i poprawi estetykę ulicy. Nowe krzewy odgrodzą chodniki od ulicy zieloną ścianą. Krzewy będą zatrzymywać kurz z ulicy oraz będą pochłaniać zanieczyszczenia powietrza pochodzące z samochodów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Dokumentacja projektowa wraz z projektami organizacji ruchu, roboty budowlane, nadzór - 178 000 zł
Nasadzenia krzewów, nasadzenia drzew wraz z frezowaniem karp i wymianą gruntu w misach, ściółkowanie korą - 83 260 zł
Tabliczki z logotypem BO - 500 zł
RAZEM: 261 760 zł brutto
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
261 760,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Zwiększenie udziału powierzchni biologicznie czynnej w pasie drogowym ulicy Czerskiej.

Modyfikacje

14.04.2022 09:02
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów
27.04.2022 14:29
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany