Zieleń zamiast klepiska

638
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Bemowo
Autor pomysłu Kamil Przyborowski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
379 625 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt polega na uprzątnięciu terenu po byłym półdzikim parkingu (wywiezienie destruktu asfaltowego) i urządzeniu w tym miejscu zieleni (m.in. posadzenie drzew i krzewów).

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
fragment działki 1/15, obręb 60804 o powierzchni ok. 2000 m2, pomiędzy ulicą Powstańców Śląskich i Secemińską
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt polega na uprzątnięciu terenu po byłym półdzikim parkingu (wywiezienie destruktu asfaltowego) i urządzeniu w tym miejscu zieleni (m.in. posadzenie drzew i krzewów).
Opis projektu
Realizacja projektu będzie polegać na nadaniu walorów przyrodniczych terenowi gdzie jeszcze niedawno znajdował się półdziki parking. Obecnie teren stanowi nieużytek, który jest "klepiskiem'. Z uwagi na to, że jest on wysypany destruktem asfaltowym nic nie chce tam wyrosnąć.
Teren, na którym ma być realizowany projekt ma powierzchnię ok. 2000 m2. Jest to fragment działki 1/15, obręb 60804 o powierzchni ok. 2000 m2, pomiędzy ulicą Powstańców Śląskich i Secemińską (szczegóły w załącznikach graficznych).
W ramach realizacji projektu teren zostanie uprzątnięty z destruktu asfaltowego, którym jest obecnie wysypany. Usunięta powinna zostać także wierzchnia warstwa gleby, która jest najprawdopodobniej mocno zanieczyszczona z uwagi na wieloletnie użytkowanie terenu jako parkingu.
W miejsce destruktu i usuniętej ziemi zostanie nawieziona ziemia "ogrodowa", która zapewni odpowiednie podłoże do wegetacji roślin, a także odpowiednią retencję glebową, która będzie przydatna podczas występujących coraz częściej opadów nawalnych (retencji nie zapewnia "ubita", zdegradowana gleba).
Na terenie objętym projektem zostanie wysadzonych 20 drzew o obwodzie 25-30 cm. Zgodnie z zapisami MPZP zostanie także utworzona rabata z krzewami i bylinami o powierzchni około 550 m2, pozostała część zostanie obsiana trawą.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony docelowo na zieleń publiczną. Realizacja projektu dąży do nadania mu właśnie tej funkcji.
Teren będzie w pełni dostępny dla mieszkańców - nie tylko Bemowa, ale wszystkich, którzy go odwiedzą. Jest to teren otwarty stanowiący część szeroko pojętego "pasa drogowego" ulicy Powstańców Śląskich.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Realizacja projektu odpowiada na istotny problem dzielnicy Bemowo i m.st. Warszawy jakim jest niedostatek ogólnodostępnych terenów zieleni. Jego realizacja przyczyni się do zazielenienia kolejnego fragmentu przestrzeni miejskiej.

Realizacja projektu przyczyni się także do poprawy możliwości retencyjnych terenu, co jest coraz istotniejsze z uwagi na długotrwałe okresy suszy przeplatane nawalnymi opadami.

Dodatkowo realizacja projektu przyczyni się do uporządkowania terenu, który dziś stanowi niezagospodarowany nieużytek oraz poprawi "izolację akustyczną" osiedla przy ul. Secemińskiej od hałasu generowanego przez ruch uliczny.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kosztorys:
- usunięcie destruktu asfaltowego i wierzchniej warstwy gruntu - 120 000 zł (2000 m2/60 zł za 1m2 )
- nawiezienie ziemi - 32 000 zł (400 m3/80 zł za 1m3)
- urządzenie trawnika – 43 125 zł (1500 m2/28,75 zł za 1m2)
- posadzenie drzew (obwód 25-30 cm) – 57 500 zł (20 szt./2875 zł za 1 szt.)
- utworzenie rabaty krzewy + byliny – 550 m2*230 zł=126 500 zł
oznakowanie projektu - tablica średnia - 500 zł
suma – 379 625 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
379 625,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Realizacja projektu odpowiada na istotny problem dzielnicy Bemowo i m.st. Warszawy jakim jest niedostatek ogólnodostępnych terenów zieleni. Jego realizacja przyczyni się do zazielenienia kolejnego fragmentu przestrzeni miejskiej.
Realizacja projektu przyczyni się także do poprawy możliwości retencyjnych terenu, co jest coraz istotniejsze z uwagi na długotrwałe okresy suszy przeplatane nawalnymi opadami.
Dodatkowo realizacja projektu przyczyni się do uporządkowania terenu, który dziś stanowi niezagospodarowany nieużytek oraz poprawi "izolację akustyczną" osiedla przy ul. Secemińskiej od hałasu generowanego przez ruch uliczny

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany