Poznaj kanały prawobrzeżnej Warszawy

229
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Mieszkaniec
Współautorzy Robert Migas-Mazur
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
540 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt polega na popularyzacji i rozwijaniu wiedzy o kanałach, stworzeniu mapy kanałów prawobrzeżnej Warszawy oraz przeprowadzeniu konferencji poświęconej roli kanałów, ich przyszłości i przeszłości.Powstanie 4 tzw. bioblitze dla 4 odcinków wybranych kanałów, co pozwoli wzbogacić wiedzę i faunie i florze tych obiektów i być może mądrzej zarządzać ich bogactwem. Projekt dotyczy następujących kanałów
Kanał Bródnowski (od ok. Zalewy Bardowskiego na Elsnerowie do ujścia do Kanału Żerańskiego)
Kanał Wawerski,
Kanał Nowa Ulga
Kanał Gocławski
Kanał Wystawowy
Kanał Nowe Ujście
i innych cieków prawobrzeżnej Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt na obszarze dzielnic Wawer, Praga-Południe, Targówek i Białołęka, dotyczy kanałów Bródnowskiego, Wawerskiego, Nowa Ulga, Gocławskiego, Wystawowego oraz Nowe Ujście.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt polega na popularyzacji i rozwijaniu wiedzy o kanałach, stworzeniu mapy kanałów prawobrzeżnej Warszawy oraz przeprowadzeniu konferencji poświęconej roli kanałów, ich przyszłości i przeszłości.Powstanie 4 tzw. bioblitze dla 4 odcinków wybranych kanałów, co pozwoli wzbogacić wiedzę i faunie i florze tych obiektów i być może mądrzej zarządzać ich bogactwem. Projekt dotyczy następujących kanałów
Kanał Bródnowski (od ok. Zalewy Bardowskiego na Elsnerowie do ujścia do Kanału Żerańskiego)
Kanał Wawerski,
Kanał Nowa Ulga
Kanał Gocławski
Kanał Wystawowy
Kanał Nowe Ujście
i innych cieków prawobrzeżnej Warszawy
Opis projektu
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:
- przygotowanie konferencji poświęconej kanałom
- wykonanie bioblitzów wybranych kanałów
- wydanie publikacji przyrodniczo-krajoznawczej wraz z mapą kanałów prawobrzeżnej Warszawy
- przygotowanie spotu filmowego i promocja w kanałach społecznościowych.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Warszawa nigdy nie opierała się tylko na Wiśle, niestety świadomość wśród mieszkańców istnienia w ich najbliższym otoczeniu innych cieków wodnych była dotychczas dość niska.

Celem projektu jest popularyzacja wśród mieszkańców Warszawy aktywnego wypoczynku wzdłuż kanałów.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Konferencja i promocja wydarzenia 150 tys
Wykonanie 4 bioblitzów dla wybranych odcinków kanałów wraz z publikacją – 250 tys
Przygotowanie i druk publikacji – 80 tys
Przygotowanie i promocja spotu – 50 tys.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
540 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Projekt obejmuje szereg inwestycji liniowych, dla których miasto nie posiada w całości praw właścicielskich. Szlak kajakowy zaproponowano w kanałach o parametrach niewystarczających dla zachowania podstawowych warunków spływu kajakiem i nie gwarantujących bezpieczeństwa użytkowników ( przejścia rurociągów poprzecznie nad lustrem wody, zbyt małe przepusty drogowe). Projekt z uwagi na zagrożenia wynikające z użytkowania szlaku kajakowego ogranicza możliwość korzystania ze szlaku kajakowego do osób dorosłych sprawnych fizycznie, z własnym sprzętem do uprawiania kajakarstwa oraz sprzętem asekuracyjnym. Na trasie kanałów występują obiekty budowlane w złym stanie technicznym wymagające rozbiórki - Kanał Wawerski) Działki na których wskazano realizację inwestycji w części nalezą do osób fizycznych, wspólnot lub są w wieczystym użytkowaniu poza możliwościami wydania zgody właścicielskiej przez miasto stołeczne. Przebudowa urządzeń utrudniających przepłynięcie kajakiem po kanale, wymaga określenia ich gestora ( często nie jest możliwe jego ustalenie), uzyskania warunków technicznych jego przebudowy, wykonania projektu przebudowy medium, uzyskania uzgodnień, pozwolenia wodnoprawnego, opinii geotechnicznej oraz w konsekwencji uzyskania pozwolenia na budowę, wyborze wykonawcy prac budowlanych i realizacji robót. Nie jest to możliwe w okresie jednego roku budżetowego. Często nakład poniesiony na realizację ww przebudowy jest bardzo wysoki w aspekcie osiągnięcia zysku w postaci przepłynięcia kajakiem przez przepust. Główne funkcje kanałów to funkcje techniczne. Kanały są odbiornikami dla wód opadowych z terenów miejskich i muszą zapewnić właściwy odbiór wód w czasie deszczu. Z uwagi na powyższe prowadzą wody o różnym napełnieniu, minimalnym w okresie letnim gdy kanał jest przygotowany na burzliwe i częste opady oraz wysokie stany brzegowe w okresie kulminacji wód. Użytkowanie kajaków w obu powyższych okresach będzie niemożliwe. W okresie roku będą występować ograniczenia możliwości korzystania z wód kanałów.

Modyfikacje

12.01.2022 18:38
Autor projektu
12.01.2022 18:43
Autor projektu
25.01.2022 21:49
Autor projektu
25.05.2022 14:42
Koordynator w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany