Leśny Zakątek - zielone płuca dla ludzi - dom dla zwierząt

238
Dopuszczony do głosowania
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Białołęka
Autor pomysłu Adam Krzyna
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
55 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Celem projektu jest zachowanie unikalnego w przestrzeni miejskiej terenu - miniatury naturalnego lasu - jako ekologicznej alternatywy dla okolicznych parków i placów zabaw. Działka, której dotyczy projekt, pokryta jest w całości lasem liściastym oraz krzewami. Przy minimalnych kosztach, w centrum siedzib ludzkich, zachowany zostanie teren zielony służący zarówno ludziom jak i zwierzętom.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Henryków, część działki nr 13/4 z obrębu 4-04-10 otoczonej blokami Osiedla Klasyków II, osiedlem domów jednorodzinnych oraz ulicami Drożdżową i Skuterową.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest zachowanie unikalnego w przestrzeni miejskiej terenu - miniatury naturalnego lasu - jako ekologicznej alternatywy dla okolicznych parków i placów zabaw. Działka, której dotyczy projekt, pokryta jest w całości lasem liściastym oraz krzewami. Przy minimalnych kosztach, w centrum siedzib ludzkich, zachowany zostanie teren zielony służący zarówno ludziom jak i zwierzętom.
Opis projektu
Celem projektu jest zachowanie unikalnego w przestrzeni miejskiej terenu - miniatury naturalnego lasu - jako ekologicznej alternatywy dla okolicznych parków i placów zabaw. Projekt dotyczy enklawy naturalnej zieleni na części działki nr 13/4 przy ulicy Drożdżowej (Henryków). Działka pokryta jest w całości lasem liściastym oraz krzewami. Przy minimalnych kosztach, w centrum siedzib ludzkich zachowany zostanie teren zielony służący zarówno ludziom jak i zwierzętom. Drzewa liściaste i gęsta zieleń są naturalnym filtrem smogu, a jednocześnie stanowią doskonałe schronienie dla ptaków i małych zwierząt.
Projekt zakłada ochronę terenu, na którym występują jeże, wiewiórki, dzięcioły (w tym dzięcioł zielony) słowiki, kosy, sójki, wilgi, szpaki, sikory, sroki, wróble, wrony i gawrony. Od grudnia do lutego, czyli w okresie godowym puszczyka (który objęty jest ścisłą ochroną gatunkową), można w tym miejscu usłyszeć jego pohukiwanie.
Przez środek lasu biegnie ścieżka łącząca ulicę Drożdżową z ulicą Skuterową. Przez cały rok stanowi ona teren licznych spacerów, szczególnej atrakcyjności nabierając latem, kiedy to zamienia się w "zielony tunel".
Projekt przewiduje ingerencję w istniejącą zieleń tylko w niezbędnym zakresie takim jak:
- utrzymanie zieleni w granicach działki,
- umieszczenie na drzewach budek lęgowych w ilości 5 szt.
- umieszczenie 2 szt. koszy na śmieci przy wejściu na ścieżkę spacerową,
- systematyczne sprzątanie śmieci.
W pozostałym zakresie projekt zakłada pozostawienie i zachowanie zieleni w stanie naturalnym. Dotyczy to także runa leśnego, gdzie wśród liści, konarów i szczątków przewróconych drzew zwierzęta znajdują schronienie i pokarm.
Projektowanie uniwersalne
Brak odpowiedzi
Uzasadnienie realizacji projektu
Ekspansywny rozwój miasta i wzrastający problem zanieczyszczonego powietrza pociąga za sobą konieczność ochrony naturalnych ostoi leśnych w przestrzeni miejskiej.
Realizacja projektu pomoże zachować wyjątkowy, leśny teren spacerowy dla ludzi, a także zapewni naturalne schronienie dla ptaków i małych zwierząt.
Takie działanie wpisuje się w wizję zielonej, ekologicznej Białołęki, przyjaznej ludziom i zwierzętom.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
55000,00 zł. Kosztorys obejmuje pielęgnację drzew i krzewów, umieszczenie budek lęgowych w ilości 5 szt., ustawienie 2 szt. koszy wraz z ich regularnym opróżnianiem.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
55 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
utrzymanie charakteru zadrzewionego terenu, gdzie będą realizowane jedynie niezbędne zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, wzbogacenie obszaru o budki lęgowe oraz zadbanie o czystość i porządek poprzez ustawienie 2 szt. koszy.

Modyfikacje

21.04.2022 15:06
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Białołęka
26.04.2022 14:58
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Białołęka

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany