Kurs komputerowy dla seniorów

620
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Ochota
Autor pomysłu Krzysztof Wojciechowski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
9 000 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada naukę obsługi programów oraz aplikacji komputerowych, które mogą pomóc w łatwiejszym funkcjonowaniu w codziennym życiu seniorów.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Biblioteka "Przystanek Książka"- ul. Grójecka 42
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Miejsce znane i nowoczesne przeznaczone do realizacji tego typu projektów. Wartością dodaną jest fakt, że placówka posiada łatwy dostęp zarówno dla osób w podeszłym wieku jak i osób niepełnosprawnych (spełnia warunki dostępności)

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada naukę obsługi programów oraz aplikacji komputerowych, które mogą pomóc w łatwiejszym funkcjonowaniu w codziennym życiu seniorów.
Opis projektu
Projekt przeznaczony jest dla seniorów - osób powyżej 60 roku życia, które chciałyby nauczyć się obsługi podstawowych programów/aplikacji komputerowych, mogących ułatwić im codzienne funkcjonowanie.
W ramach realizacji projektu, prowadzone będą warsztaty/szkolenia komputerowe dla osób początkujących oraz zaawansowanych, w tym:
1. Obsługa komputera w zakresie znajomości Windows;
2. Co to jest internet i jego możliwości? (nauka korzystania z wyszukiwarki internetowej);
3. Założenie skrzynki mailowej i nauka prowadzenia korespondencji elektronicznej;
4. Założenie konta: ePUAP, e-dowód, (konto bankowe fakultatywnie);
5.Umawianie spotkań w urzędach za pośrednictwem internetu;
6. Jak zrobić zakupy przez internet ?;
7. Bezpieczeństwo w sieci.

Projekt zakłada:
1. Utworzenie 6 grup (po 8 osób) uczestników .
2. Zajęcia będą odbywać się 1x 2 godz. w tygodniu (8 godzin w miesiącu)
3. Planowany czas trwania projektu około - 7 miesięcy

Projekt w swoim założeniu zakłada bezpłatne uczestnictwo w zajęciach.
Rekrutacja na zajęcia odbywać się będzie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, mailowym lub osobistym.
W trakcie przeprowadzonej rozmowy zostanie określony poziom zaawansowania uczestnika w obsłudze komputera.
Projekt przewiduje możliwość wzięcia udziału osób, które przyniosą ze sobą na zajęcia komputery przenośne (laptopy).
Projekt zakłada zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami tak, aby przy realizacji zadania nie zostały wykluczone z uczestnictwa w nim osoby ze specjalnymi potrzebami.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych co w konsekwencji przełoży się na wzrost aktywności społecznej seniorów. Bezpłatny dostęp do edukacji w zakresie obsługi komputera będzie alternatywnym sposobem spędzania czasu wolnego przez seniorów.
Projekt ma pomóc osobom starszym w korzystaniu z narzędzi komputerowych i internetowych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Wynagrodzenie prowadzącego warsztaty/szkolenia - 150 zł/ godz. x 52 godz. = 7 800 zł;
2. Poczęstunek (ciastka, kawa, herbata, cukier, naczynia ekologiczne) - 800 zł;
3. Promocja projektu - 400 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
9 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Pozytywnym efektem realizacji projektu będzie aktywizacja seniorów w tym, pomoc w samodzielnym korzystaniu z komputera (internetu).

Modyfikacje

24.03.2022 09:21
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota
08.04.2022 14:43
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany