Położne środowiskowe wyszkolone jako Certyfikowane Doradczynie Laktacyjne

1355
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Monika Sadowska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
750 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • wsparcie kobiet
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Szkolenie 100 warszawskich położnych środowiskowych w kierunku Certyfikowanych Doradczyń Laktacyjnych plus program dofinansowania szkoleń dla kolejnych położnych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Północ - ul Wałuszewska
Wschód - Trasa Lubelska
Zachód - ul. Estrady
Południe- ul. Prawdziwka
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Realizowane w każdej poradni Dzieci Zdrowych POZ na terenie Warszawy. Lista szczegółowych lokalizacji jest dostępna w NFZ.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Szkolenie 100 warszawskich położnych środowiskowych w kierunku Certyfikowanych Doradczyń Laktacyjnych plus program dofinansowania szkoleń dla kolejnych położnych.
Opis projektu
Każda mama, która zmagała się z problemam w czasie karmienia piersią doskonale zdaje sobie sprawę z tego jak olbrzymią pomocą jest poradnictwo Certyfikowanej Doradczyni Laktacyjnej. Niestety taka usługa jest kosztowna i nie każdą świeżo upieczoną mamę stać jest na taki wydatek. Jeśli Miasto Stołeczne Warszawa ufundowałoby pulę takich szkoleń dla położnych środowiskowych, które i tak wspierają już mamy, karmienie piersią dla Warszawskich Mam z pewnością byłoby bardziej komfortowe i dostępne.

Projekt zakłada:
- ufundowanie 100 zakończonych certyfikacją szkoleń doradztwa laktacyjnego (rekrutacja prowadzona na podstawie zgłoszeń oraz zasady: przynajmniej jedno szkolenie na dzielnicę)
- dofinansowanie 50% do kolejnych 100 zakończonych certyfikacją szkoleń doradztwa laktacyjnego (zasady rekrutacji jak powyżej)

Dla kogo:
- Dla każdej zainteresowanej położnej środowiskowej

Efekt:
- Darmowe porady laktacyjne dla każdej zainteresowanej mamy w ramach istniejącego już systemu patronażowego
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Kwestia ujemnego przyrostu naturalnego jest podejmowana przez wielu polityków, a działania na skalę całego kraju przyjmują różne formy. Także Warszawa wspiera młodych rodziców, jednak do tej pory nie było programu pomocy kobietom zmagającym się z problemami laktacyjnymi. Karmienie piersią jest jednym z największych wyzwań, jakie mamy napotykają w okresie połogu. Wsparcie podczas karmienia maluszka przyczynia się nie tylko do promocji karmienia piersią jako takiego, ale również pozwala na walkę z depresją poporodową wśród mam, której często jedną z przyczyn są problemy z laktacją. Z tego powodu doradztwo w dziedzinie laktacji powinno być szeroko dostępne dla wszystkich mam, które go potrzebują. Niestety obecnie wysokie stawki za tego typu poradę wykluczają część kobiet z możliwości skorzystania z pomocy. Warszawskie położne posiadające dzięki Miastu odpowiednie kwalifikacje, mogłyby wspomóc w tym zakresie młode mamy i naszych najmniejszych mieszkańców.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
750 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
M.st. Warszawa nie może finansować podnoszenia indywidualnych kwalifikacji zawodowych położnych. Aktualizowanie wiedzy i umiejętności odbywa się na zasadach i w trybie określonym w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej. Organizatorami kształcenia podyplomowego mogą być tylko wskazane podmioty m.in.: uczelnie, podmioty lecznicze, przedsiębiorcy. Kształcenie zawodowe położnych nie należy do zadań własnych m.st. Warszawy. Projekt zakłada sfinansowanie albo współfinansowanie określonej grupie osób kursu medycznego pozwalającego na uzyskanie Certyfikatu Doradcy Laktacyjnego. Wskazany tytuł nadawany jest przez określony podmiot. Oznacza to, że projekt mógłby zrealizować tylko jeden wykonawca, chociaż nie ma bezpośredniego jego wskazania. Brak podstawy prawnej, konieczność współpłacenia za kurs, jak i wskazanie potencjalnego wykonawcy są okolicznościami skutkującymi negatywną oceną projektu.

Modyfikacje

27.04.2022 09:30
Wydział Zdrowia Publicznego w Biurze Polityki Zdrowotnej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany