Rodzinne Kluby Przyrodnicze w całej Warszawie - natura miejscem przygód i pikniki z elementami survivalu

1190
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Monika Sejbuk
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
597 400 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • pomoc społeczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada założenie w Warszawie sześciu Rodzinnych Klubów Przyrodniczych - będą to zorganizowane, cykliczne spotkania z ekspertami, połączone ze spacerami po lasach. Każde spotkanie będzie składało się z czasu zorganizowanego oraz czasu na swobodne zabawy dzieci. W ramach projektu zostanie również zorganizowanych 12 pikników w przyrodzie z elementami survivalu dla wszystkich zainteresowanych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Lasy Miejskie Warszawy.
Kluby zostaną założone w 6 dzielnicach Warszawy (tam też odbędą się pikniki), tak aby mieszkańcy mogli wybrać dogodną dla siebie lokalizację. Proponuję aby kluby działały wokół: Lasu Bielańskiego (Bielany), Lasu Młociny, Lasu na Bemowie i ewentualnie Lasku na Kole (Bemowo/Wola), Lasu Bródnowskiego (Targówek), Olszynki Grochowskiej (Praga-Południe) i Lasu Sobieskiego (Wawer),lasów Białołęki - np. Winnica, Henryków i Lasu Kabackiego.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada założenie w Warszawie sześciu Rodzinnych Klubów Przyrodniczych - będą to zorganizowane, cykliczne spotkania z ekspertami, połączone ze spacerami po lasach. Każde spotkanie będzie składało się z czasu zorganizowanego oraz czasu na swobodne zabawy dzieci. W ramach projektu zostanie również zorganizowanych 12 pikników w przyrodzie z elementami survivalu dla wszystkich zainteresowanych.
Opis projektu
Projekt zakłada założenie w Warszawie sześciu Rodzinnych Klubów Przyrodniczych oraz 12 pikników w przyrodzie z elementami survivalu.

Rodzinne Kluby Przyrodnicze to zorganizowane, cykliczne spotkania z ekspertami, edukatorami, leśnikami czy przewodnikami połączone ze spacerami po lasach. Spotkania prowadzone będą w formie aktywnej mającej na celu zaciekawienie dzieci rodzimą przyrodą, propagowanie spędzania czasu w lesie o każdej porze roku. Każde spotkanie będzie składało się z czasu zorganizowanego, prowadzonego przez przewodnika, eksperta czy edukatora oraz czasu na swobodne zabawy dzieci. Dzieci będą mogły bawić się ze sobą, a rodzice wspólnie piknikować.

Kluby zostaną założone w 6 dzielnicach Warszawy, tak aby mieszkańcy mogli wybrać dogodną dla siebie lokalizację. Proponuję aby kluby działały wokół:
I.) Lasu Bielańskiego (Bielany),
II.) Lasu na Bemowie i ewentualnie Lasku na Kole (Bemowo/Wola),
III.) Lasu Bródnowskiego (Targówek),
IV.) Olszynki Grochowskiej (Praga-Południe) i Lasu Sobieskiego (Wawer),
V.) Lasy Białołęki np. Winnica, Henryków, Dąbrówka Szlachecka
VI.) Lasu Kabackiego.
Dokładne miejsca prowadzenia klubów przyrodniczych zostaną wybrane podczas przygotowywania realizacji projektu zwracając uwagę na walory edukacyjne i rekreacyjne powyższych miejsc.

Zainteresowane rodziny będą miały wpływ na funkcjonowanie Klubów. Na początku zakładania każdego z Klubów odbędzie się spotkanie dla zainteresowanych mieszkańców, aby lepiej poznać grupę odbiorców. Będzie to spotkanie wprowadzające na którym poruszone zostaną tematy dotyczące np. odpowiedniego ubioru w lesie w różnych porach roku, przygotowania na wyprawy itp. Na spotkaniu okaże się również w jakim wieku są dzieci, które będą uczestniczyły w zajęciach, co pozwoli przygotować odpowiednio do ich wieku program zajęć. Spotkanie może odbyć się on-line lub off-line.

W spotkaniach mogą uczestniczyć całe rodziny (również rodzeństwa) - co oznacza, że mogą to być rodzeństwa w tym niemowlaki, małe dzieci, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

W spotkaniach będzie uczestniczyło dwóch prowadzących. Spotkania będą prowadzić – np. leśnicy, edukatorzy, eksperci i przewodnicy tak aby podjąć i zaciekawić dzieci różnymi tematami. Jedna osoba z zespołu będzie stała aby wspomagać proces budowania grupy.

Rejestracja – w panelu on-line służącym do rejestracji uczestników zajęć edukacyjnych Lasów Miejskich - Warszawa. Zajęcia będą odbywały się w cyklu - dla stałej grupy rodzin w ramach jednego klubu.

Schemat zajęć:
- czas swobodnej zabawy, schodzenie się rodzin, stolarka (udostępnione narzędzia stolarskie)
- krąg powitalny
- zajęcia zorganizowane/swobodne/spacer/aktywność zorganizowana
- krąg pożegnalny

Przykładowe tematy spotkań:
- muzyka lasu – szukanie jej w naturze, robienie własnych instrumentów, tworzenie orkiestry
- budowanie szałasów
- rośliny jadalne i trujące
- ślady i tropy zwierząt
- świat roślin – różnorodność form życiowych, świat kolorów – naturalne barwniki, świat dźwięków, zapachów
- świat owadów
- naturalni artyści – ziemia, patyki, kamienie, pióra, szyszki, kwiaty będą doskonałymi materiałami plastycznymi. Budowanie domków wróżek, małych wiosek, łapaczy snów czy naturalnych dzwoneczków
- ptaki w naszym lesie
- ogród leśny – permakultura
- gry i zabawy w terenie, naturalne ścieżki sensoryczne
- gry terenowe z wykorzystaniem mapy, busoli itp.; rozwijanie orientacji w terenie;
- i inne

Materiały i pomoce zakupione w ramach projektu będą do dyspozycji Rodzinnych Klubów Przyrodniczych – być może po zakończeniu projektu mieszkańcy będą kontynuowali funkcjonowanie Klubu do którego należeli we własnym zakresie. W zależności od ustaleń, po zakończeniu projektu pomoce będą dostępne dla mieszkańców np. w Miejscach Aktywności Lokalnej najbliżej miejsca funkcjonowania Klubu, Bibliotekach itp.
Spotkania będą odbywały się w każdej porze roku aby uwrażliwiać rodziców na wartość jaką jest czas spędzany w naturze w myśl zasady – nie ma złych warunków atmosferycznych, jest tylko zły ubiór.
Każdemu spotkaniu będzie towarzyszył czas swobodnej zabawy z przygotowaną przestrzenią podczas której np. będzie można pomajsterkować.

W przypadku kiedy projekt zostanie wybrany w głosowaniu mieszkańców i dopuszczony do realizacji, będzie on konsultowany z wnioskodawcą.

BUDŻET PROJEKTU:
W ramach działania każdego Rodzinnego Klubu Przyrodniczego odbędzie się 12 spotkań (dwa cykle po 6 spotkań).
Spotkania będą trwały od 2 do 5 godzin w zależności od tematu. Łącznie w projekcie założono 42 godziny zajęć w ramach funkcjonowania każdego z Klubów. Co daje 42 h x 6 klubów = 252 godziny zajęć.

Budżet jednego Klubu:
- 1 spotkanie trwające średnio 3h, 2 edukatorów = 6 roboczogodzin
- 12 spotkań prowadzonych przez 2 edukatorów = 12 x 6 = 72 roboczogodziny
- koszt 1 godziny pracy edukatora 100zł,
- koszt obsługi edukacyjnej 1 klubu: 72h x100zł/1h = 7 200,00zł
Materiały potrzebne na zajęcia (profesjonalne z szacunku do dzieci) - np. lupy, lornetki, busole, scyzoryk, piła, mikroskop, przewodniki, książki, pomoce naukowe – i inne w zależności od tematów -6 000 zł brutto na zakup materiałów, wydruki i inne

Budżet jednego Klubu łącznie: 13 200 zł brutto

Budżet 6 klubów: 6 x 13 200,00zł = 79 200,00zł
Budżet klubu jest orientacyjny, część budżetu na materiały może zostać przeznaczona na wynagrodzenia prowadzących.

Budżet na promocję w tym założenie strony internetowej (podstrony do www Lasów Miejskich) + inne: 10 000 zł brutto

Budżet Rodzinnych Klubów Przyrodniczych: 89 200 zł brutto

PIKNIKI

Dodatkowo w ramach projektu w 6 wymienionych miejscach odbędą się dwa bezpłatne pikniki przyrodnicze dla wszystkich chętnych (małych i dużych, nie będzie ograniczeń wiekowych). Na piknikach będą elementy survivalu, bushcraftu, dzikiej kuchni, stolarki (przygotowane miejsce gdzie każdy będzie mógł coś zbudować), czasu na swobodną zabawę, rozmowy przy ciepłej herbacie/kompocie i miejsca na spotkania z innymi mieszkańcami, ciekawostek przyrodniczych, atrakcji dla osób w każdym wieku, związane z miejscem przyrodniczym (np. spacery ornitologiczne, landart, ciekawostki dot. świata zwierząt, leśne eksperymenty itp. itd). W przypadku sprzyjających warunków i w zależności od miejsca, pikniki zakończą się wspólnym ogniskiem.

Budżet każdego z pikników: 7 000 zł x 6 miejsc x 2 pikniki w roku = 84 000 zł brutto

Budżet całego projektu: 89 200 zł + 84 000 zł = 173 200 zł brutto
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Badania prowadzone w Ameryce wykazały, że przeciętne amerykańskie dziecko spędza na świeżym powietrzu cztery do siedmiu minut dziennie. Obecnie dzieci spędzają niewielką część swojego dnia na zewnątrz, w przeciwieństwie do swoich rodziców, kiedy byli dziećmi. Niestety Europa również zaczyna dorównywać tym niechlubnym statystykom…

Dzieci spędzają kilka godzin dziennie patrząc się w monitory i zastępując świat rzeczywisty wirtualnymi alternatywami. Większość chłopców do czasu dwudziestych pierwszych urodzin spędzi na graniu w gry komputerowe ponad dziesięć tysięcy godzin. Dzieci są w stanie bez większych problemów rozpoznać znaki firmowe różnych korporacji, ale znają zdecydowanie mniej gatunków roślin, które rosną w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Efektem tych porażających statystyk jest zjawisko, które Robert Michael Pyle określił mianem „zaniku doświadczenia”, czego wyrazem jest przepaść powstała pomiędzy dziećmi a światem natury.

Coraz większa ilość czasu jaką dzieci spędzają w domu zamiast na świeżym powietrzu, jest zjawiskiem masowym i nieplanowanym, którego negatywne skutki zdrowotne zaczynają być coraz bardziej widoczne. Podczas wielogodzinnych maratonów przed monitorem wysiłek fizyczny ogranicza się do aktywności kciuka. Nic dziwnego, że znacząco zwiększyła się liczba zachorowań wśród dzieci, a są to zarówno choroby o podłożu fizycznym, jak i psychicznym. Dziś około osiemnastu procent dzieci w wieku sześciu i więcej lat jest otyła, coraz więcej jest przypadków cukrzycy, chorób serca i innych dolegliwości. Według co najmniej jednego naczelnego lekarza Stanów Zjednoczonych obecne dzieci to pierwsze pokolenie we współczesnym świecie, którego przedstawiciele będą żyli krócej niż ich rodzice.

Ten problem nie ogranicza się tylko do Stanów Zjednoczonych czy Ameryki Północnej. Ostatnie badania pokazują, że to samo zjawisko oddalania się od natury obserwuje się w większości krajów rozwiniętych. Świadomość tego problemu również rośnie i coraz więcej ludzi rozumie, jak ważne jest, aby dzieci spędzały więcej czasu w kontakcie z naturą.

Warto od małego uwrażliwiać dzieci na przyrodę, działać na ich różne zmysły, jak również spędzać czas w naturze. Dzięki spędzaniu czasu całą rodziną, buduje się pozytywne relacje i wzmacnia więzi.
Richard Louv pisze, że „im bardziej zaawansowane technologicznie staje się nasze życie, tym więcej natury potrzebujemy”.
Od małego zapoznajemy dzieci ze zwierzętami egzotycznymi (lwami, słoniami, tygrysami itp.). Dzięki projektowi dzieci poznają rodzime rośliny i zwierzęta oraz swoją najbliższą okolicę.

Małe dzieci często boją się wieczornego mroku, jednak jeśli doświadczą przejścia dnia w zmierzch, strach maleje. Coś niezwykle interesującego jest w przebywaniu nocą na zewnątrz, pośród natury – natura wygląda inaczej pod osłoną nocy. W ramach projektu będziemy mogli przeżyć również „wieczorne przygody” (mogą one np. zakończyć się ogniskiem).

Rodziny będą miały okazje obserwować rodzimą przyrodę w różnych porach roku. Spotkania będą regularne i zaplanowane – łatwiej nam wyjść z domu jeśli jesteśmy już z kimś umówieni. Zajęcia będą zaplanowane, ale będzie również czas przeznaczony na swobodną zabawę dzieci. Rodzice będą mogli nawiązać relacje, poznać inne osoby o podobnych zainteresowaniach, wymienić się doświadczeniem, wspólnie spędzić czas.

Dzieci będą miały możliwość podejmowania zdrowego ryzyka dostosowanego do własnych możliwości (będą pod opieką dorosłych opiekunów oraz prowadzących).
Przebywanie na świeżym powietrzu, w lesie o każdej porze roku ma dobry wpływ na nasze zdrowie.

Warszawa jest jedną z niewielu stolic europejskich, w której lasy znajdują się w granicach miasta i zajmują znaczne obszary. Obecnie lasy w Warszawie zajmują blisko 8 tys. ha, co stanowi około 15% powierzchni miasta. Rozmieszczone są one głównie na obrzeżach miasta w 27 kompleksach (zarządzanych przez Lasy Miejskie – Warszawa, Lasy Państwowe i inne jednostki).

W Warszawie większość spacerów, czy działań edukacyjnych w lasach koncentruje się wokół Lasu Kabackiego i Lasu Młociny. Projekt ma na celu przybliżenie mieszkańcom także innych terenów leśnych.

PODSUMOWUJĄC - powszechnie wiadomo, że dzieci spędzają większą część czasu w pomieszczeniach, a my wspólnym wysiłkiem musimy podjąć działania, aby odbudować więź pomiędzy dziećmi a przyrodą. Coraz więcej czasu spędzamy przed ekranem telewizorów i wpatrzeni w swoje telefony. Zatrzymajmy się i spędźmy czas z rodziną, wspólnie.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Organizacja 6 spotkań otwarcia klubów + promocja naboru uczestników: 6 x 5 tys. zł = 30 tys. zł

Budżet jednego Klubu:
- koszt 1 godziny pracy edukatora 350 zł,
- koszt obsługi edukacyjnej 1 klubu: 72h x 350zł/1h x 2 edukatorów = 50 400 zł
Materiały potrzebne na zajęcia (profesjonalne - z szacunku do dzieci) - np. lupy, lornetki, busole, scyzoryk, piła, mikroskop, przewodniki, książki, pomoce naukowe – i inne w zależności od tematów: 10 000 zł brutto na zakup materiałów, wydruki i inne
Budżet jednego Klubu łącznie: 60 400 zł
Budżet 6 klubów: 6 x 37 200 zł = 362 400 zł
Podsumowanie:
Budżet na promocję, opracowania graficzne, druk, zdjęcia i grafika do strony, założenie strony internetowej (podstrony do www Lasów Miejskich) + inne: 25 000 zł brutto
Budżet Rodzinnych Klubów Przyrodniczych: 362 400 zł brutto

Budżet każdego z pikników: 15 000,00 zł x 6 miejsc x 2 pikniki w roku = 180 000 zł brutto

Budżet całego projektu: 30 000 +362 400 + 180 000 + 25 000 zł = 597 400 zł brutto
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
597 400,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Popularyzacja spędzania czasu, nauki, w lasach Warszawy. edukacja przyrodnicza w pobliżu miejsca zamieszkania, integracja społeczna.

Modyfikacje

14.04.2022 22:21
Koordynator w Lasach Miejskich

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany