Udar mózgu? Demencja? O co chodzi, jak z tym żyć? Nie boimy się! Szkolimy się!

1689
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
60 000 zł
Kategoria
 • pomoc społeczna
 • edukacja
 • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Dobre praktyki we wsparciu osób po udarach mózgu, z chorobami otępiennymi. Edukujemy rodziny / znajomych / sąsiadów / zainteresowanych w zakresie pozytywnego podejścia do choroby w i otoczeniu oraz w zakresie metod organizacji życia ukierunkowanego na zapobieganie izolacji społecznej i zawodowej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Pomieszczenie w Urzędzie Dzielnicy Ursynów lub w innym lokalu wskazanym przez Dzielnicę, pozwalającym na komfortowe i bezpieczne przeprowadzenie ww. zajęć.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Dobre praktyki we wsparciu osób po udarach mózgu, z chorobami otępiennymi. Edukujemy rodziny / znajomych / sąsiadów / zainteresowanych w zakresie pozytywnego podejścia do choroby w i otoczeniu oraz w zakresie metod organizacji życia ukierunkowanego na zapobieganie izolacji społecznej i zawodowej.
Opis projektu
Warsztaty mają na celu promocję zdrowia i zdrowego stylu życia, integrację rodziny, wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wsparcie w świadomym i skutecznym pełnieniu roli opiekuna / towarzysza / znajomego / sąsiada osoby z chorobą otępienną. W trakcie warsztatów zapoznamy opiekunów z problematyką chorób otępiennych, możliwymi sposobami adaptacji do nowych wyzwań jakie stwarza choroba, możliwości organizacji czasu wolnego chorym, możliwości radzenia sobie ze stresem.
Warsztaty prowadzi zespół wyłącznie z wieloletnim praktycznym doświadczeniem w stymulowaniu Osób z otępieniami i wspieraniu ich Rodzin oraz gruntowną wiedzą teoretyczną popartą udokumentowanymi zdolnościami komunikacyjnymi, w tym obligatoryjnie psycholog z doświadczeniem jak wyżej.
Ramowy plan warsztatu:
Starość – potrzeby osób starszych, adaptacja do starości
Starość doświadczona zespołem otępiennym: objawy, ich skutki dla chorego i jego rodziny
Organizacja czasu wolnego osób z zespołem otępiennym: konkretne przykłady treningów i ćwiczeń (w zależności od etapu choroby)
Depresja chorego, depresja opiekuna
Zasady współdziałania z osobami dotkniętymi demencją.
Aspekty prawne.
Korzyści dla chorych i opiekunów: zgodnie z uznaną zasadą dotyczącą optymalnej opieki: im spokojniejszy opiekun tym spokojniejszy podopieczny. Spokój niesie wiedza i możliwość przewidywania przyszłych zdarzeń w oparciu o posiadane informacje. Wyedukowany opiekun będzie mądrze reagował na zachowania właściwe dla poszczególnych etapów choroby i będzie eliminował ze zbioru zachowań działania przynoszące odwrotną od zamierzonej reakcję. Dzięki w/w jakość opieki jak również komfort psychiczny obu stron będą miały możliwość kształtować się na oczekiwanym poziomie.
Uzasadnienie realizacji projektu
O chorobach otępiennych mówi się, że są najbardziej przerażającymi z racji słabej rozpoznawalności, postępującego charakteru, wyzwań jakie stawiają przed opiekunami. Generują szereg potrzeb adaptacyjnych w obszarze rodziny, w której zaistnieją.
Pomysł powstał na bazie kontaktów z Rodzinami Osób dotkniętych takimi problemami. Rodzin, które - na ten moment - muszą zderzać się z pustką informacyjną, jako, że - pomimo masowego charakteru - praktycznie nie istnieje system edukujący nt dobrych praktyk, skutkujący m.in. zapobieganiem izolacji społecznej i zawodowej. Projekt wychodzi naprzeciw tej luce.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Warsztaty dla 200 osób.
Czas trwania pojedyńczego warsztatu to 1 x 10h lub 2 x 5h.
Koszt przeprowadzania warsztatu w przeliczeniu na jednego uczestnika = 300 pln/10 h (zawiera: wynagrodzenie szkoleniowców, koordynatora projektu i jego promocję)

Koszty koordynatora projektu obejmują: przygotowanie, promocję, organizację materiałów szkoleniowych, kompensację danych do ewaluacji.

Koszty zespołu prowadzących obejmują: koszt szkoleniowców (maksymalnie 3 osoby przygotowujące i prowadzące szkolenia-warsztaty).

Wg danych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej miasta stołecznego Warszawy koszt wynagrodzenia wykładowców kształtuje się na poziomie - 615, 750, a nawet 3297 zł za 2 godziny. Wykład z natury jest formą mniej złożoną i wymagającą mniejszego nakładu czasu i pracy niż warsztat.
Zaproponowany przeze mnie koszt:
1. jest konkurencyjny vs stosowane stawki (zgodnie z BIP),
2. odzwierciedla fakt, że przedmiotem warsztatu jest autorska praca oparta na unikalnej wiedzy, wymagająca dużego nakładu pracy na opracowanie i wysokich kompetencji komunikacyjnych na poziomie realizacji.
Szkolenia opracowuje i prowadzi pscyholog z kilkuletnim doświadczeniem w pracy indywidualnej i zbiorowej z osobami z chorobami demencyjnymi oraz ich opiekunami.
Całkowity koszt przeprowadzenia projektu, tj. jego koordynacji, wykonania i promocji wraz ze wszystkimi towarzyszącymi kosztami = 60 000 zł.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
60 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

13.03.2016 19:11
Autor projektu
13.03.2016 19:23
Autor projektu
21.03.2016 12:20
Koordynator w dzielnicy Ursynów
31.05.2016 12:42
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów
09.06.2016 10:47
Koordynator w dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Część mieszkańców Ursynowa wkroczyła już w wiek zaawansowany,zaś udar może spotkać niestety każdego,niezależnie od wieku,więc uważam pomysł za trafiony. Napoje itp. nie są konieczne.
  Mieszkaniec5539  17.06.2016 10:02
  • Pięknie dziękuję za zwrócenie uwagi na ten nietypowy projekt. Zgadzam się - połowa dzielnicy jest już w wieku z podniesionym ryzykiem wystąpienia tych problemów (de facto granica wieku, w której zaczynają występować np. udary dramatycznie się obniża). Zapraszam do poparcia i informowania innych o takiej możliwości.
   Mieszkaniec888  17.06.2016 10:39 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany