Pierwsze 6 milionów na zakup lasów dla Warszawy

1309
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
6 000 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Lasy to wielkie bogactwo Warszawy. Niestety znaczna ich część to własność prywatna. Właściciele lasów zazwyczaj nie dbają o drzewostan, czasem grodzą swój teren i dążą do odlesienia i zabudowy swoich działek. Lasy Warszawy powinny być własnością nas wszystkich. Dlatego czas uregulować własność lasów. Dla przyszłych pokoleń.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Działki leśne prywatne na terenie m.st. Warszawy.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Lasy to wielkie bogactwo Warszawy. Niestety znaczna ich część to własność prywatna. Właściciele lasów zazwyczaj nie dbają o drzewostan, czasem grodzą swój teren i dążą do odlesienia i zabudowy swoich działek. Lasy Warszawy powinny być własnością nas wszystkich. Dlatego czas uregulować własność lasów. Dla przyszłych pokoleń.
Opis projektu
Projekt zakłada przeznaczenie sześciu milionów złotych na powiększenie lasów administrowanych przez miasto, przede wszystkim tych szczególnie ważnych ze względu na ochronę korytarzy przyrodniczych oraz cennych przyrodniczo kompleksów. Konsolidacja własnościowa działek leśnych ułatwi też zarządzanie lasami, zmniejszy koszty a poprawi skuteczność w dbaniu o bioróżnorodność.
Decyzji realizatorów pozostawiam sposób wytypowania działek na sprzedaż oraz dotarcia do osób chcących sprzedać działki. Możliwość sprzedaży działek, spieniężenia często zamrożonej własności spowoduje, że wiele osób zgłosi się same.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Utrzymanie obecnego zasobu leśnego na terenie miasta jest kluczowe w kontekście adaptacji do zmian klimatu, ograniczania negatywnych zjawisk klimatycznych, retencji oraz zwiększania bioróżnorodności. Mieszkam w Wawrze, gdzie presja deweloperska koncentruje się na lasach, legalnie, półlegalnie a nawet niezgodnie z prawem, kolejne części obszarów leśnych tracą swoje funkcje. Prywatni mieszkańcy, którym uniemożliwia się zabudowę i spieniężenie działek leśnych, zabraniają do nich wstępu, grodzą je i wycinają. Lasy prywatne zawsze będą zagrożone potencjalną zabudową czy wycinką. Przykłady łamania ustawy o lasach, chęci zysku, samowoli budowlanych na działkach leśnych są powszechne. Problem dotyczy większości dzielnic "obrzeżnych", a zwłaszcza Wawra, Wesołej, Rembertowa, czy Białołęki.
Zabudowa, czy niszczenie lasów, blokowanie korytarzy migracyjnych, rozczłonkowywanie kompleksów leśnych powoduje spadek różnorodności biologicznej, liczne kolizje drogowe z dzikimi zwierzętami, a przede wszystkim niszczą dziedzictwo miasta.
Największy kompleks lasów należących do miasta - Las Kabacki, został wykupiony i przekazany społeczeństwu przed wojną, decyzją prezydenta Starzyńskiego. Czy dziś moglibyśmy wyobrazić sobie że ten las nie jest terenem publicznym? Projekt 6 milionów na zakup lasów dla Warszawy pozwoli na zwiększanie ekologicznego potencjału miasta.
Budżet Obywatelski powinien pozwalać na współdecydowaniu o tym na co wydawane są pieniądze miejskie. Uważam, że wykup lasów to najlepsza z możliwych inwestycja w przyszłość naszego miasta i naszych dzieci.

Społeczną kontrolę nad procesem zakupu działek prywatnych zapewni zatwierdzenie każdorazowego wykupu przez radę miasta.

Charakterystyka

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
6 000 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Miasto st. Warszawa nie posiada tytułu prawnego do wskazanych do nabycia gruntów. Zbyt ogólne założenia projektu nie pozwalają na określenie wykonania w okresie jednego roku budżetowego.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Na Wawrze i na Bemowie są lasy. Dużo jest parków w Warszawie, Łazienki Królewskie i inne. Wydaje mi się, że w tej cenie lepszym jest projekt filtrów powietrza, które mają być wydajniejsze od drzew w śmierdzącym zimą Śródmieściu i innych lokalizacjach bardzo mocno zurbanizowanych, gdzie nie ma szans na leśne grunty.
    Mieszkanka29282  20.03.2022 22:05
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany