Zieleń urządzona zamiast trawnika przy ul. Popiełuszki 3

669
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Żoliborz
Autor pomysłu Katarzyna Nowak
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
114 000 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Obszar zielony – trawnik rozdzielający chodnik oraz parking przy ul. J. Popiełuszki 3
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Opis projektu
Projekt zakłada posadzenie krzewów liściastych, traw ozdobnych i bylin o łącznej powierzchni ok. 5,7 arów (570 m2) w miejscu istniejących dwóch trawników rozgraniczających chodnik oraz parking usytuowany przy budynku Popiełuszki 3. W danej lokalizacji nie rosną żadne krzewy, które poza oczywistymi względami estetycznymi zatrzymują zanieczyszczenia w postaci pyłów zawieszonych, pochłaniają metale ciężkie oraz redukują ilość dwutlenku węgla. Dodatkowo działają przyrodniczo stanowiąc miejsce życia i żerowania wielu organizmów co sprzyja zwiększeniu różnorodności biologicznej. Planowana rabata korzystnie wpłynie również na retencję wody i jej magazynowanie w glebie w porównaniu do zwykłego trawnika. Wzbogacenie przestrzeni w urządzoną zieleń niską byłoby również uzupełnieniem do posadzonego szpaleru drzew w przedmiotowej lokalizacji.

Ostateczny dobór gatunkowy zostanie wskazany po opracowaniu projektów wykonawczych (po uprzednim uzgodnieniu z Autorem projektu)
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Zabudowa mieszkaniowa i ciągi komunikacyjne znacząco ograniczają przepuszczanie wody deszczowej w miejskim ekosystemie. Następuje spływ powierzchniowy i drogocenna woda spływa do miejskiej kanalizacji co prowadzi do jej deficytu. W okresach suszy, które w ostatnich latach za sprawą zmian klimatycznych można doświadczyć istotnym jest działanie mające na celu poprawy retencji wody. Utrzymywanie zwykłego trawnika w tak ekstremalnych warunkach jest działaniem krótkoterminowym ze względu na intensywne parowanie wody z jego powierzchni. Koszona trawa nie jest w stanie w zadowalającym stopniu zatrzymać wody opadowej. Wprowadzenie do przestrzeni krzewów liściastych wpłynie korzystnie na ograniczenie parowania wody oraz zatrzyma spływ powierzchniowy w miejscu ich posadzenia.
Planowana rabat wpłynie również na walory przyrodnicze, podniesie jakość powietrza oraz estetykę i urozmaicenie przestrzeni.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Nasadzenia krzewów liściastych/bylin/traw ozdobnych:
570 m2 x 200,00 zł/m2 = 114 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
114 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Poprawa estetyki przestrzeni w rejonie adresu Popiełuszki 3, zmniejszenie zanieczyszczeń pyłowych, wzrost retencji wody, zwiększenie różnorodności biologicznej.
Wzrost kosztów utrzymania zieleni.

Modyfikacje

22.04.2022 12:43
Dział Rejonu Ogrodniczego 2 w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany