Zadbajmy o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów dla Warszawy

278
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Krzysztof Daukszewicz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
3 000 000 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada identyfikację miejsc w których dochodzi do kolizji między dużym ruchem pieszym i rowerowym (np. w okolicy przystanków autobusowych) oraz przeprowadzenie zmian w celu poprawy bezpieczeństwa - np. przebudowy infrastruktury albo wymalowania pasów akustycznych lub zainstalowania progów zwalniających z kostki (takich, jakie spotykane są już np. na Polu Mokotowskim).

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Targowa, okolice metra Politechnika i inne lokalizacje wybrane przez ZDM

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada identyfikację miejsc w których dochodzi do kolizji między dużym ruchem pieszym i rowerowym (np. w okolicy przystanków autobusowych) oraz przeprowadzenie zmian w celu poprawy bezpieczeństwa - np. przebudowy infrastruktury albo wymalowania pasów akustycznych lub zainstalowania progów zwalniających z kostki (takich, jakie spotykane są już np. na Polu Mokotowskim).
Opis projektu
Projekt zakłada identyfikację miejsc w których dochodzi do kolizji między dużym ruchem pieszym i rowerowym oraz przeprowadzenie zmian w celu poprawy bezpieczeństwa.

Przykładem takiego miejsca niech będą przystanki przy Metrze Politechnika, gdzie dwa strumienie dużego ruchu przecinają się względem siebie, co tworzy sytuacje konfliktogenne między pieszymi a rowerzystami i zwiększa szansę wypadku. Podobna sytuacja ma miejsce przy przystankach autobusowych w ul. Targowej (zwłaszcza przy Bazarze Różyckiego)

Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa, powinno dojść do przebudowy infrastruktury albo - gdy to niemożliwe - wymalowania pasów akustycznych lub zainstalowania progów zwalniających z kostki (takich, jakie spotykane są już np. na Polu Mokotowskim) aby przypomnieć rowerzystom, że w miejscach przecięcia z dużym ruchem pieszym ich obowiązkiem jest zwolnić i zachować wyjątkową ostrożność.

Po stronie Zarządu Dróg Miejskich będzie identyfikacja najbardziej "konfliktogennych" i kolizyjnych miejsc, które powinno się poprawić - urzędnicy mogą w tym celu skorzystać z opinii policji lub wesprzeć się danymi dot. wypadków.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Rosnący ruch rowerowy oraz prowadzenie infrastruktury rowerowej poza jezdnią sprawiają, że część pieszych czuje się niekomfortowo z powodu nieodpowiedzialnej jazdy części rowerzystów - warto to zmienić.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
3 000 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Realizacja takiego projektu nie jest możliwa w ciągu 1 roku budżetowego. Aby zrealizować cel projektu, konieczne jest przeprowadzenie analizy miejsc konfliktowych. Analiza ta nie może się opierać wyłącznie o dane już posiadane (np. liczba wypadków) ponieważ w przypadku konfliktów między pieszymi a rowerzystami niemal zawsze nie dochodzi do wypadku i nie jest on rejestrowany w statystykach. Rocznie w całej Warszawie dochodzi tylko do ok. 20 takich zgłoszonych wypadków. Dlatego w prowadzonych dotychczas badaniach posługiwano się metodyką analizy nagrań wideo w celu identyfikacji sytuacji konfliktowych i przedkonfliktowych. Wykonanie nagrań i ich analiza wymaga czasu. Na podstawie analizy możliwe byłoby zidentyfikowanie miejsc gdzie szczególnie często zdarzają się sytuacje konfliktowe. Następnie należałoby ustalić, czy i jakie środki infrastrukturalne zastosować aby ograniczyć konflikty. Potem, konieczne jest zaprojektowanie tych zmian a na końcu – zlecenie ich wdrożenia w terenie. Cały taki proces zajmuje zdecydowanie więcej niż 12 miesięcy, nawet przy założeniu że zmiany jakie należy wprowadzić będą stosunkowo proste i niewielkie. Nie określono zakresu ani lokalizacji projektu. Zgodnie z opisem, dopiero po wykonaniu analizy zostaną ustalone lokalizacje i rozwiązania. To uniemożliwia przygotowania kosztorysu projektu ani oszacowanie jaki miałby być jego zakres (w tym czy rozwiązania jakie należy wprowadzić są w ogóle wykonalne w trybie budżetu obywatelskiego i za kwoty mieszczące się w limicie środków na projekt). Wątpliwa wykonalność techniczna projektu, ZDM przeprowadził do tej pory dwa badania dotyczące skuteczności rozwiązań na styku rowery-piesi. Pierwsze opierało się na analizie tradycyjnego oznakowania: przejść dla pieszych ze znakami pionowymi D-6, namalowanych zebr bez znaków pionowych i „przejść sugerowanych” bez malowania i znaków. Badanie nie wykazało jakiejkolwiek różnicy na korzyść żadnego z tych rozwiązań. Oznacza to że takie oznakowanie nie wpływa na zachowania pieszych i rowerzystów. Drugie badanie sprawdzało skuteczność rozwiązań nietypowych – punktowego zwężenia drogi dla rowerów, poprzecznych pasów wibracyjnych i malowania ostrzegawczego w kratkę. Również w tym badaniu nie odnotowano zauważalnego wpływu na zachowania użytkowników. Wnioski z tych badań pozwalają stwierdzić, że stosowanie powyższych rozwiązań nie jest skuteczną metodą rozwiązującą konflikty pieszo-rowerowe. Należy zatem albo przebudować miejsca konfliktowe albo wzmocnić edukację i egzekucję przepisów. Rozważając zmiany infrastrukturalne należy pamiętać że w centrum miasta zawsze ruch pieszy i rowerowy będzie się przecinać i mieszać. Nie sposób zatem zaprojektować infrastrukturę zapewniającą pełną separację.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • O, dużo lepszy projekt niż nr 78, który w celu poprawy bezpieczeństwa zakłada ... likwidację dróg rowerowych i zrobienie rowerowo pieszych.
    Ja bym dołozyła przystanek przy Blue City, gdzie głównie palacze, idą za przystanek, na ściezkę rowerowa, stoją i palą stwarzając zagrożenie. tam juz jest płot, a i tak go obejdą. I trzeba na nich po prostu uważać, mimo wszystko ;-)
    Mieszkanka26115  17.01.2022 11:31
  • Doskonały pomysł, dodałbym do tego weryfikację tych miejsc w kontekście standardów projektowych dla tras rowerowych. Może nawet lepiej było by zmniejszyć budżet projektu ale pozostawić jedynie audyt na wzór audytu przejść dla pieszych, za to kompleksowy?
    Jarek Gliwiński  07.02.2022 18:36
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany